Zlatko Petrović - Biografija

Zlatko Petrović je pomoćnik generalnog sekretara u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Takođe, od 2015. godine predavač je na obukama u oblasti zaštite podataka o ličnosti, u organizaciji Službe za upravljanje kadrovima Vlade Republike Srbije. Akreditovani je predavač Nacionalne akademije za javnu upravu iz oblasti zaštite podataka o ličnosti. Od kada radi na trenutnoj poziciji, učestvovao je u sprovođenju nekih od najznačajnijih postupaka nadzora koji su se ticali nedozvoljene obrade podataka o ličnosti u Republici Srbiji i pokrenuo više inicijativa prema drugim državnim organima, u cilju poboljšanja i harmonizacije pravnog okvira na polju zaštite podataka o ličnosti.