18. oktobar 2024. Sky hotel Beograd

Workshop: "Veštačka inteligencija u regrutaciji i selekciji – unapredite proces zapošljavanja u vašoj kompaniji"

U današnjem dinamičnom poslovnom okruženju, pronalaženje pravih talenata postaje sve izazovnije. Kako biste ostali konkurentni, neophodno je da vaš proces regrutacije bude brz, efikasan i precizan. Veštačka inteligencija donosi značajna unapređenja u regrutaciji i selekciji, omogućavajući vam da identifikujete najbolje kandidate, uštedite vreme i resurse, i poboljšate celokupan proces selekcije.

Marko Vidović

predavač na seminaru

Marko Vidović, osnivač i vlasnik kompanije Vidmark Communications, biće vaš vodič kroz svet veštačke inteligencije u procesima regrutacije i selekcije.

Zašto je ova radionica prava prilika za vašu kompaniju?

Veštačka inteligencija kao alat za uspeh

Veštačka inteligencija nije više samo budućnost; ona je sadašnjost koja unapređuje način na koji poslujemo. Na našoj radionici, vaši zaposleni će naučiti kako da koriste veštačku inteligenciju kako bi unapredili sve aspekte regrutacije i selekcije, od pisanja oglasa za posao do finalnog onboarding procesa.

Praktične veštine koje donose rezultate

Naša radionica je dizajnirana tako da vašim zaposlenima pruži konkretne, primenjive veštine koje će odmah moći da koriste u svakodnevnom radu. Umesto teorijskih predavanja, fokusiraćemo se na praktične primere i alate koji donose rezultate.

Teme koje ćemo obraditi na radionici

Uvod u veštačku inteligenciju

Razumevanje osnovnih principa veštačke inteligencije je ključno za njeno efikasno korišćenje. Na početku radionice, vaši zaposleni će naučiti kako veštačka inteligencija funkcioniše, koji su njeni osnovni koncepti i kako komunicirati sa naprednim jezičkim modelima kao što je ChatGPT. Ovo znanje je osnova za dalju primenu veštačke inteligencije u regrutaciji i selekciji.

Pisanje oglasa za posao

Kvalitetno napisan oglas za posao privlači najbolje kandidate. Naučićemo vaše zaposlene kako da koriste veštačku inteligenciju za kreiranje atraktivnih i efektivnih oglasa. Pored toga, obradit ćemo i pisanje propratnih materijala i optimizaciju oglasa za društvene mreže, što će doprineti većem dosegu i boljoj vidljivosti vaših oglasa.

Sourcing kandidata

Pronalazak pravih kandidata često zahteva mnogo vremena i truda. Veštačka inteligencija može automatizovati ovaj proces i učiniti ga mnogo efikasnijim. Vaši zaposleni će naučiti kako da koriste Boolean stringove (Boolean stringovi su kombinacije ključnih reči i operatora kao što su AND, OR, NOT, koje se koriste u pretraživanju baza podataka ili interneta kako bi se precizno pronašli odgovarajući kandidati), identifikuju alternativne nazive pozicija i efikasno komuniciraju sa potencijalnim kandidatima. Takođe ćemo obraditi analizu CV-ja, što će pomoći u bržem prepoznavanju najboljih kandidata.

Intervju proces

Veštačka inteligencija može značajno unaprediti proces intervjua, od pripreme pitanja do vođenja beleški i donošenja odluka o zapošljavanju. Naučićemo vaše zaposlene kako da koriste alate veštačke inteligencije za pripremu i vođenje intervjua, kao i za evaluaciju kandidata. Poseban fokus će biti na video intervjuima i automatizaciji donošenja odluka, što će smanjiti subjektivnost i poboljšati kvalitet selekcije.

Onboarding novih zaposlenih

Efikasan onboarding je ključan za dugoročan uspeh novih zaposlenih. Korišćenje veštačke inteligencije u ovom procesu može značajno poboljšati iskustvo novih zaposlenih i ubrzati njihovu integraciju u tim. Na radionici ćemo prikazati kako koristiti veštačku inteligenciju za kreiranje personalizovanih onboarding planova i praćenje napretka novih zaposlenih.

Benefiti za Vašu kompanije od učešća na radionici

1. Povećanje efikasnosti regrutacije

Automatizacija različitih faza regrutacije pomoću veštačke inteligencije omogućava brže i preciznije prepoznavanje pravih kandidata. Time se smanjuje vreme potrebno za popunjavanje otvorenih pozicija, što može značajno poboljšati efikasnost poslovanja.

2. Ušteda resursa

Korišćenje veštačke inteligencije smanjuje potrebu za ručnim pregledom prijava i administrativnim poslovima. Time se oslobađaju resursi koji se mogu usmeriti na strateške aktivnosti, poput razvoja talenata i unapređenja radne sredine.

3. Poboljšanje kvaliteta kandidata

Veštačka inteligencija omogućava dublju analizu kandidata i identifikaciju onih sa najvećim potencijalom za uspeh u vašoj kompaniji. To rezultira boljim odabirom kandidata i smanjenjem fluktuacije zaposlenih.

4. Smanjenje subjektivnosti

Korišćenjem objektivnih kriterijuma i analiza tokom procesa selekcije, veštačka inteligencija smanjuje subjektivnost i diskriminaciju, čime se obezbeđuje pravičnost i jednakost u zapošljavanju.

5. Povećanje angažovanosti kandidata

Personalizovani pristupi regrutaciji i komunikaciji sa kandidatima, uz pomoć veštačke inteligencije, poboljšavaju iskustvo kandidata i povećavaju njihovu angažovanost. To vodi ka boljim rezultatima u procesu zapošljavanja.

6. Brža integracija novih zaposlenih

Efikasan onboarding uz pomoć veštačke inteligencije omogućava bržu i efikasniju integraciju novih zaposlenih u tim. Time se smanjuje vreme potrebno za postizanje maksimalne produktivnosti novih članova tima.

7. Unapređenje strategije zapošljavanja

Uvođenje veštačke inteligencije u regrutaciju omogućava kontinuirano prikupljanje i analizu podataka o kandidatima i procesu selekcije. To pruža dragocene uvide koji mogu unaprediti celokupnu strategiju zapošljavanja i prilagoditi je specifičnim potrebama vaše kompanije.

8. Konkurentska prednost

Kompanije koje koriste veštačku inteligenciju u regrutaciji i selekciji imaju značajnu prednost u odnosu na konkurenciju. Brže, preciznije i efikasnije zapošljavanje najboljih talenata omogućava brži rast i razvoj kompanije.

Upoznajte Marka Vidovića, stručnjaka za veštačku inteligenciju u regrutaciji i selekciji

Marko Vidović, osnivač i vlasnik kompanije Vidmark Communications, biće vaš vodič kroz svet veštačke inteligencije u procesima regrutacije i selekcije. Markova profesionalna putanja oblikovana je kroz izuzetno bogato iskustvo u marketingu, komunikacijama i, posebno, u processima regrutacije i selekcije. Pre nego što je započeo svoju uspešnu preduzetničku karijeru, Marko je igrao ključnu ulogu kao Employer Branding & Communication manager u beogradskom predstavništvu Engineering Software Lab, prestižne italijanske softverske kompanije, gde je usavršio veštine u privlačenju i odabiru najboljih kandidata. Tokom angažmana u kompaniji Enjoy.ing, Marko je kao Employer Branding manager kreirao i implementirao efikasne strategije regrutacije, čime je direktno doprineo privlačenju i zadržavanju top talenata u kompaniji. Pre Enjoy.ing-a, Marko je još radio u kompaniji Delta Holding, agenciji Drive (delu I&F McCann grupe), i kompniji Sport Vision.

Markova stručnost u kombinovanju veštačke inteligencije sa strategijama regrutacije i selekcije čini ga idealnim predavačem za ovu radionicu. Njegovo iskustvo u kreiranju inovativnih strategija koje efikasno privlače i biraju talente, zajedno sa dubokim razumevanjem tehnološkog razvoja, omogućiće učesnicima radionice da otkriju kako veštačka inteligencija može unaprediti njihove procese regrutacije i selekcije. Marko će vam pokazati konkretne primere i alate koje možete odmah primeniti u svom poslovanju, čime ćete značajno unaprediti svoje procese zapošljavanja. Pridružite nam se i iskoristite priliku da učite od stručnjaka koji je uspešno implementirao veštačku inteligenciju u procese regrutacije i selekcije u mnogim vodećim kompanijama u Srbiji.

Agenda radionice

"Upotreba veštačke inteligencije u regrutaciji i selekciji"

18. oktobar 2024.

Sky hotel Beograd
Vreme: 10:00 - 16:00h

10:00 - 11:00 | Uvod u veštačku inteligenciju

 • Osnovno razumevanje načina funkcionisanja veštačke inteligencije: U ovom delu radionice, učesnici će dobiti uvod u osnovne principe veštačke inteligencije, kako funkcioniše i koje su njene primene u različitim industrijama. Objasnićemo ključne pojmove kao što su mašinsko učenje, dubinsko učenje,prirodni jezik.
 • Ključni patterni za komunikaciju sa ChatGPT - jem i drugim naprednim jezičkim modelima: Naučićemo kako koristiti jezičke modele kao što je ChatGPT za različite zadatke u regrutaciji. Polaznici radionice će saznati kako postavljati efektivna pitanja i optimizovati interakciju sa jezičkim modelima za postizanje najboljih rezultata.

11:00 - 11:30 | Veštačka inteligencija i oglasi za posao


 • Pisanje opisa posla: Prisutni na radionici će naučiti kako koristiti veštačku inteligenciju za kreiranje jasnih i privlačnih opisa poslova koji privlače najbolje kandidate.
 • Pisanje oglasa i propratnih materijala: Fokusiraćemo se na tehnike za pisanje efektivnih oglasa za posao i pratećih dokumenata uz pomoć veštačke inteligencije, čime se povećava atraktivnost oglasa.
 • Oglasi za posao i social media: Obradićemo kako optimizovati oglase za društvene mreže i koristiti veštačku inteligenciju za postizanje većeg dosega i angažovanja.

11:30 - 12:00 | Pauza za kafu (30 minuta)

12:00 - 12:50 | Veštačka inteligencija i sourcing

 • Kreiranje Boolean stringova: Akteri radionice će naučiti kako koristiti veštačku inteligenciju za kreiranje efikasnih Boolean stringova koji olakšavaju pronalaženje relevantnih kandidata.
 • Alternativni nazivi pozicija: Naučićemo kako identifikovati i koristiti alternativne nazive za pozicije kako bi se povećala šansa za pronalaženje odgovarajućih kandidata.
 • Candidate outreach: Fokusiraćemo se na strategije za efikasnu komunikaciju i angažovanje kandidata pomoću veštačke inteligencije.
 • Analiza CV-ja: Polaznici radionice će saznati kako koristiti veštačku inteligenciju za brzo i precizno analiziranje CV-ja i identifikaciju najboljih kandidata.

12:50 - 14:00 | Veštačka inteligencija i intervju

 • Priprema pitanja za intervju: Naučićemo kako koristiti veštačku inteligenciju za pripremu relevantnih i detaljnih pitanja za intervju.
 • Beleške sa intervjua: Objasnićemo kako automatski beležiti ključne informacije tokom intervjua uz pomoć veštačke inteligencije.
 • Video intervju: Fokusiraćemo se na korišćenje veštačke inteligencije za efikasno vođenje i analizu video intervjua.
 • Donošenje odluke o zapošljavanju: Učesnici radionice će naučiti kako koristiti veštačku inteligenciju za objektivno donošenje odluka o zapošljavanju na osnovu prikupljenih podataka.
 • Ponuda za posao: Objasnićemo kako koristiti veštačku inteligenciju za kreiranje personalizovanih ponuda za posao koje povećavaju šansu za prihvatanje od strane kandidata.

14:00 - 15:00 | Pauza za ručak (1 sat)

15:00 - 15:40 | Veštačka inteligencija i onboarding

 • Efikasan onboarding uz pomoć veštačke inteligencije: Naučićemo kako koristiti veštačku inteligenciju za kreiranje personalizovanih onboarding planova koji ubrzavaju integraciju novih zaposlenih u tim. Objasnićemo i kako pratiti napredak novih zaposlenih i pružati im podršku tokom prvih meseci rada.

15:40- 16:00 | Q&A sesija

 • Postavite pitanja i razjasnite sve nedoumice: U poslednjem delu radionice, polaznici radionice će imati priliku da postavljaju pitanja i dobiju odgovore na sve nedoumice vezane za primenu veštačke inteligencije u regrutaciji i selekciji.

Napomena: Molimo sve učesnike da dođu 15 minuta ranije kako bi se registrovali. Obezbeđeni su materijali za seminar, kao i pauze za osveženje i umrežavanje.

*Naziv i struktura agende radionice predstavljaju autorsko delo njegovih kreatora i samim tim je preuzimanje, kopiranje i izmena istog od strane trećeg lica zabranjeno.

Prijavite se odmah i iskoristite EARLY BIRD popust

early bird popust

Iskoristite priliku da uštedite 55 evra po učesniku radionice uz našu EARLY BIRD ponudu!

Za prijave na radionicu tokom promo perioda, cena iznosi 189 evra, čime ostvarujete uštedu od 55 evra po učesniku. Po isteku promo perioda, cena kotizacije iznosi 244 evra po učesniku.

Promo period se završava za:

-
Days
-
Hours
-
Minutes
-
Seconds

Za kupovinu 4 i više kotizacija ostvarujete dodatni popust. Za više informacija kontaktirajte naše koordinatore radionice na 060 664 8967, svakog radnog dana od 10 do 17h.

Prijavite se na radionicu po promo ceni

Iskoristite priliku za unapređenje i konkurentsku prednost


Pridružite se našoj radionici i otkrijte kako veštačka inteligencija može unaprediti vaš proces regrutacije i selekcije. Pružite svojim zaposlenima priliku da steknu vredne veštine i unaprede svoje poslovanje. Ne propustite ovu jedinstvenu priliku da budete korak ispred konkurencije i osigurate uspeh vaše kompanije u budućnosti.

Učešćem na radionici dobijate:

Zanimljivo praktično predavanje i korisne savete stručnog predavača

Materijale u elektronskom obliku

Uverenje o završenoj radionici

Ručak i osveženje

Unapredite procese regrutacije i selekcije

Mogućnost diskusije između predavača i učesnika, kao i između samih učesnika seminara

Networking - priliku da proširite svoju mrežu konekcija

10% popusta na sve buduće radionice, konferencije, seminare

©2024 Poslovna savršenost • Politika privatnosti