GDPR / ZZPL seminar

29. novembar 2019. Novi Sad

Pozivamo vas na GDPR / ZZPL seminar

Šta nam donosi novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti i kako da se usaglasite sa novim propisima
ZZPL je stupio na snagu 21.08.2019. i direktno se oslanja na evropski GDPR. To znači da su sada i srpske kompanije u obavezi da poštuju vrlo stroge, evropske standarde u pogledu zaštite ličnih podataka koje obrađuju. To nameće da se poslovanje promeni i uskladi - organizaciono, tehnički i kadrovski.
Za kršenje ZZPL-a možete platiti kaznu i do 2.000.000 dinara. Ili čak do 20 miliona evra – ako ste poslovno povezani sa zemljama EU. 
Zato, ako imate bilo kakve nedoumice oko primene novog Zakona - rešite ih što pre!
Dođite na seminar, jer ćete imati jedinstvenu priliku da slušate i pitate jednog od najvećih stručnjaka u Srbiji za oblast zaštite podataka, advokata Dragana Milića.
gdpr seminar

Predavač

dragan milic

Dragan Milić

Advokat

Advokat Dragan Milić, osnivač advokatske kancelarije “Milić”, je specijalista za zaštitu podataka o ličnosti, pravo interneta, pravo intelektualne svojine, medija i IT pravo.

Agenda seminara

Seminar će trajati od 10:00 do 14:30h i održaće se na lokaciji kompanije Poslovna izuzetnost, Pavla Papa 1, Novi Sad
agenda 1

Registracija gostiju

10:00h – 10:15h

agenda 2

Prvi deo predavanja

10:15h – 11:30h

Teme:
• Pravo na privatnost u opštem smislu i uticaj interneta
• Razlozi za donošenje GDPR-a i njegove osnovne karakteristike
• Zašto je važna Preambula GDPR-a?
• Odnos Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i GDPR-a
• Šta su sve podaci o ličnosti, a šta posebne kategorije tih podataka?
• Koji su pravni osnovi obrade podataka?
• Kada je potrebno pribaviti pristanak na obradu, a kada ne?

agenda 3

Pauza za kafu

11:30h – 11:45h

agenda 4

Drugi deo predavanja

11:45h – 13:00h

Teme:
• Koja prava imaju lica na koja se podaci odnose?
• Učesnici u postupku prikupljanja i obrade - Rukovalac, Obrađivač, itd.
• Kada je potrebno voditi Evidenciju aktivnosti obrade?
• Kada je potrebno angažovati Data protection officer-a?
• Obrada podataka o ličnosti zaposlenih od strane poslodavca
• Koja su ovlašćenja nadzornog organa? Sudski i inspekcijski nadzor

agenda 5

Pauza za ručak

13:00h – 13:30h

agenda 6

Preporuke pravnim licima

13:30h – 14:30h

Preporuke pravnim licima za usaglašavanje sa novim propisima. Diskusija gostiju i predavača

Kotizacija

za učešće na seminaru

Za prijave do 22.11. Za 3 i više kotizacija
12.500 dinara 10.000 dinara
Za prijave do 28.11. Za 3 i više kotizacija
15.000 dinara 12.500 dinara

Utisci učesnika

Pročitajte komentare učesnika sa prethodno organizovanih događaja.

Online prijava na seminar

Lokacija seminara

Seminar će trajati od 10:00 do 14:30h i održaće se na lokaciji kompanije Poslovna izuzetnost, Pavla Papa 1, Novi Sad

ADRESA:

Pavla Papa 1, Novi Sad

LOKACIJA:

Kompanija Poslovna izuzetnost

TELEFON:

+381 11 40 92 613

EMAIL:

office@top-conference.com

Partneri: