20. jun 2024. Sky hotel Beograd

PROMPT INŽENJERING RADIONICA: ChatGPT servisi za advokate i pravnike

U eri digitalne transformacije pravna industrija se suočava sa značajnim promenama. Jedna od najznačajnijih inovacija koja oblikuje pravnu industriju jeste veštačka inteligencija, a posebno njena primena kroz kreiranje efikasnih pravnih promptova i korišćenje alata veštačke inteligencije, poput ChatGPT - a.


Veštačka inteligencija sve više postaje neizostavni deo svakodnevne pravne prakse, omogućavajući advokatima i drugim pravnicima da efikasnije i preciznije obavljaju svoj posao, te pružajući im još jedan alat koji mogu iskoristiti kako bi brže i efiksanije obavili pre svega rutinske zadatke i mogli da se fokusiraju na pitanja od većeg značaja.

Boris Moljević

predavač na radionici

Kome je namenjena Prompt inženjering radionica?

Prompt inženjering radionica za pravnike namenjena je širokom spektru profesionalaca u pravnoj industriji koji žele da prošire svoje znanje i veštine u korišćenju veštačke inteligencije, posebno ChatGPT alata, kako bi unapredili svoju praksu.

Ova radionica je idealna za:

 • Advokate – koji žele da poboljšaju efikasnost i preciznost u izradi pravnih dokumenata, analizi slučajeva i pružanju pravnih saveta koristeći alate veštačke inteligencije.
 • Pravnike zaposlene u pravosuđu – sudije, tužioce i ostale zaposlene u pravosudnom sistemu koji traže načine da unaprede brzinu i kvalitet pravosudnih postupaka.
 • Pravne službe u kompanijama – specijaliste za korporativno pravo koji žele da optimizuju procese vezane za ugovore, regulative, usaglašenost i korporativno savetovanje.
 • Studente prava – koji se obrazuju za buduće izazove u pravnoj profesiji i žele da steknu praktične veštine koje će ih izdvojiti na tržištu rada.
 • Osobe koje su HR legal u firmama – stručnjake za ljudske resurse sa fokusom na pravne aspekte zapošljavanja, radnih odnosa i usaglašenosti sa zakonima o radu.
 • Pravnike i stručnjake za autorska prava, patente i intelektualnu svojinu – koje zanima kako veštačka inteligencija može pomoći u zaštiti, upravljanju i licenciranju intelektualne svojine.
 • Pravnike koji se bave pravima potrošača, zaštitom podataka i privatnošću – da bolje razumeju kako se veštačka inteligencija može koristiti za praćenje i usklađivanje sa zakonima o zaštiti podataka i privatnosti.
 • Akademike i istraživače u oblasti prava – zainteresovane za istraživanje uticaja veštačke inteligencije na pravnu teoriju i praksu.

Prompt inženjering radionica za pravnike je posebno dizajnirana da pruži pravnicima, advokatima i svima u pravnoj struci detaljan uvid kako najbolje iskoristiti ChatGPT alat u svom radu. Sve sa ciljem da vas pripremi za nove izazove i prilike koje donosi veštačka inteligencija u pravnoj praksi. Bez obzira da li ste advokat, angažovani u pravosuđu, zaposleni u pravnim službama kompanija ili organizacija, HR legal ili budući pravnik (student prava), ova radionica će vam pružiti ključne veštine i znanja iz oblasti primene veštačke inteligencije u pravu koja će vam biti potrebna za uspeh u budućnosti.


Učesnici će kroz praktične primere i vežbe naučiti kako da koriste ove tehnologije u svrhu unapređenja svoje profesionalne prakse, kako bi postali efikasniji, precizniji i konkurentniji u svojim oblastima. Radionica je prilika da se pravni profesionalci upoznaju sa najnovijim trendovima, razmene iskustva sa kolegama i steknu veštine koje će im biti od neprocenjive vrednosti u karijeri.

Zašto su promptovi važni?

Promptovi predstavljaju upite ili komande koje korisnik postavlja veštačkoj inteligenciji da bi dobio relevantne odgovore ili izlaze. U kontekstu pravne industrije, efikasno formulisani promptovi mogu značajno poboljšati efikasnost, preciznost i brzinu pravnog istraživanja, analize dokumenata, izrade pravnih mišljenja, ugovora, i podnesaka. Pravilno korišćenje promptova omogućava pravnicima da iz ChatGPT - a izvuku konkretne, primenljive informacije koje mogu direktno koristiti u svom radu.

Kako promptovi pomažu pravnicima?

Promptovi omogućavaju pravnicima da preciziraju svoje zahteve i dobiju tačno ono što im je potrebno, od specifičnih pravnih saveta do analize velikih količina podataka. To može uključivati sve, od pomoći u interpretaciji zakonskih propisa, preko kreiranja obrazaca za ugovore, do generisanja predloga za argumentaciju u pravnim sporovima. Ova sposobnost da se brzo i efikasno obradi veliki obim informacija čini veštačku inteligenciju neprocenjivim alatom za svakodnevni rad pravnika.

Kako je struktuirana radionica?

Radionica je koncipirana na sledeći način:

 • Introdukcija i uvod u veštačku inteligenciju i ChatGPT alat
  U ovom delu seminara učesnici radionice će steći osnovna znanja o veštačkoj inteligenciji, njenoj prirodu i načinu funkcionisanja, a posebno o ChatGPT kao najpoznatijem i najefikasnijem alatu vešačke inteligencije. Biće pokriveni osnovni pojmovi veštačke inteligencije, funkcije ChatGPT alata i priroda njegove primene u pravnoj industriji.
 • Način primene i korišćenja ChatGPT alata, uz osvrt na benefite i opasnosti
  U ovom delu radionice polaznicima će na praktičan način biti prikazano korišćenje ChatGPT i njegovo funkcionisanje, kao i opcije i mogućnosti koje poseduje. Pored toga, biće reči i o benefitima i eventualnim opasnostima koje korišćenje veštačke inteligencije nosi, odnosno razgovaraćemo o svim pitanjima koja se nameću kada je reč o korišćenju veštačke inteligencije u pravu i pravnoj delatnosti.
 • Praktični primeri i vežbe - analiza dokumentacije, izrada podnesaka i ugovora, poboljšanje pravne argumentacije
  Prikazivanje praktičnih primera korišćenja ChatGPT u cilju sprovođenja analize dokumentacije, izrade podnesaka, poboljšanja pravne argumentacije itd. Ova sekcija će biti praćena delom za vežbu novostečenih veština.

Ko vodi Prompt inženjering radionicu za pravnike?

Boris Moljević

Predavač na radionici Prompt inženjering za pravnike je Boris Moljević, advokat upisan u imenik advokata Advokatske komore Beograda. Osnovne studije završio je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a nakon toga je na istom fakultetu stekao zvanje master pravnika, odbranivši master rad iz predmeta autorsko pravo i srodna prava na temu „Ograničenja autorskog prava koja su od značaja za rad medija“.
Pretežno se bavi pravom intelektualne svojine, pravom informaciono komunikacionih tehnologija, uključujući i veštačku inteligenciju, pravom interneta i medijskim pravom, ali i opštim granama prava poput privrednog, građanskog i radnog prava.
Učestvovao je na velikom broju seminara, radionica i konferencija, dok je kao predavač bio angažovan na seminarima iz oblasti veštačke inteligencije, pravnih aspekata IT poslovanja i zaštite podataka o ličnosti.

Agenda Prompt inženjering radionice

"ChatGPT servisi za advokate i pravnike”

Mesto: Sky hotel Beograd
Datum: 20. jun 2024.
Vreme: 10:00 - 16:00h

PRVA SESIJA 10:00 – 11:30h

 • uvodni deo – veštačka inteligencija i ChatGPT;
 • podobnost veštačke inteligencije za korišćenje u pravnoj delatnosti;
 • projekcija primene u budućnosti;
 • ChatGPT kao alat;
 • opcije i funkcionalnosti Chat GPT;
 • “formula” prompta – način formulacije prompta;
 • pitanje konteksta;
 • anonimizacija podataka i optout opcija;
 • potpitanja, vođenje konverzacije i ispravke output - a;
 • pojam halucinacija.

Kafe pauza 11:30-12:00h

DRUGA SESIJA 12:00 - 13:30h

 • praktični primeri korišćenja ChatGPT u pravnoj delatnosti;
 • analiza celih dokumenata;
 • razlike u output - u u zavisnosti od input - a;
 • provera output - a;
 • personalizacija ChatGPT – custom instructions;
 • benefiti koje veštačka inteligencija donosi u pravnoj delatnosti;
 • opasnosti koje nastaju korišćenjem veštačke inteligencije u pravnoj delatnosti.

Pauza za ručak 13:30-14:30h

TREĆA SESIJA 14:30 – 16h

 • vežbe – primena ChatGPT u pravnoj delatnosti;
 • diskusija – razlike u output - u;
 • analiza rezultata i output - a;
 • pitanja, odgovori i zaključci.

*Naziv i struktura agende radionice predstavljaju autorsko delo njegovih kreatora i samim tim je preuzimanje, kopiranje i izmena istog od strane trećeg lica zabranjeno.

Uštedite 50 evra po učesniku uz EARLY BIRD rezervacije

early bird popust

Za prijave na radionicu u promo periodu cena iznosi 159 evra, tj. ostvarujete 50 evra uštede po učesniku radionice (EARLY BIRD rezervacije).

-
Days
-
Hours
-
Minutes
-
Seconds

Za prijave posle navedenog perioda, cena kotizacije po učesniku iznosi 209 evra.

* Za kupovinu 3 i više kotizacija dobijate dodatnih 10% popusta. Za više informacija kontaktirajte nas na 0114092613 i 0606648967.

Prijavite se na radionicu po promo ceni

Učešćem na radionici dobijate:

Zanimljivo praktično predavanje i korisne savete stručnog predavača

Materijale u elektronskom obliku

Uverenje o završenoj radionici

Ručak i osveženje

Tumačenja AI pojmova u industriji veštačke inteligencije

Mogućnost diskusije između predavača i učesnika, kao i između samih učesnika seminara

Networking - priliku da proširite svoju mrežu konekcija

10% popusta na sve buduće radionice, konferencije, seminare

Rezervišite svoje mesto na radionici danas i naučite kako da primenite veštačku inteligenciju u advokaturi i pravu. Očekujemo vas da zajedno gradimo budućnost pravne industrije. Kontaktirajte nas da saznate više i rezervišete svoje mesto na radionici! Vaša pravna karijera zaslužuje da napreduje uz pomoć veštačke inteligencije.

©2024 Poslovna savršenost • Politika privatnosti