Seminar: Pisanje projekata za regionalne i EU fondove

Kako napisati projekat koji će dobiti finansiranje

Regionalni i EU fondovi ulažu velike budžete u razvoj zajednice, društva i privrede, pa tako svaka organizacija koja ispunjava uslove može da se prijavi za neki od raspisanih konkursa i dostavi projekat kojim će obrazložiti svoju ideju za razvoj ovih sektora.

Ko sve može da aplicira za sredstva nekog od regionalnih ili EU fondova:

 • Republičke i lokalne institucije, ustanove, zavodi, sekretarijati, instituti, kancelarije
 • Organizacije civilnog društva ( udruženja, savezi, fondacije, strukovne organizacije, neprofitne organizacije)
 • Kompanije, mala i srednja preduzeća, privatni preduzetnici, komore, klasteri, zadruge
 • Pojedinci koji tek žele da se aktivnije uključe u apliciranje za donacije i podršku kod domaćih i međunarodnih fondova

Da bi projekat bio uzet u razmatranje, mora biti profesionalno napisan, po standardima samog fonda, ali i različitih regulativa koje se mogu razlikovati u zavisnosti od toga da li je fond regionalni ili EU.

Cena kotizacije sa popustom – 239€
Termin seminara – oktobar 2022.

Za kupovinu 3 i više kotizacija obezbeđene su posebne pogodnosti. Za dodatne informacije o povlašćenim cenama kontaktirajte nas na 0114092613 i 0606648967

I pored svih tih mogućnosti, tek 30% sredstava ovih fondova se iskoristi, jer organizacije nisu dovoljno edukovane o pisanju projekata.

Goran Šehović već dugi niz godina sarađuje sa nevladinim sektorom na pitanjima pisanja, pripreme i upravljanja projektima. Svoje bogato iskustvo on je uložio u edukaciju i obučavanje stručnjaka za pisanje projekata i predloga za regionalne i EU fondove.

U oktobru 2022. godine, gospodin Šehović i Marina Antić biće predavači na dvodnevnom seminaru koji organizujemo u prelepom ambijentu hotela Borkovac. Tokom dva dana predavanja bićete u prilici da saznate sve o protokolima za apliciranje, mogućnostima koje nude EU fondovi, procesu razvoja projekta od ideje, pa sve do realizacije, budžetiranju i pripremi prateće dokumentacije neophodne za tender. Takođe, imate priliku da se povežete sa kolegama iz struke, da razmenite iskustva i proširite svoju mrežu konekcija.

Prvog dana upoznaćete se sa mogućnostima finansiranja iz regionalnih fondova, dobićete informacije o procesu razvoja ideje, ovladaćete razvojem projektnog budžeta i pripremom tenderske dokumentacije i čućete osnovne i neophodne informacije o EU fondovima.

Drugog dana gospodin Šehović će se fokusirati na EU fondove i proces apliciranja za sredstva na ovaj način i kroz regulative koje prate ceo proces.

Predavač - Goran Šehović

Goran Šehović je stručnjak sa višegodišnjim praktičnim iskustvom na razvoju projekata finansiranih iz EU programa kao što su: Horizon 2020, IPA, IPA CBC, Tempus, FP7, Eureka, Erasmus plus i mnogim drugim.

Predavač - Marina Antić

Marina Antić je preduzetnica sa bogatim iskustvom u upravljanju projektima i osnivač TOP JOB sajma zapošljavanja. 

Agenda

Oktobar 2022. Hotel Borkovac, Ruma, 10h

Dan I

 • Generisanje ideje
 • Postavka projekta – drvo problema i drvo ciljeva
 • Analiza spoljnih faktora – PESTEL
 • Pronalažanje adekvatnog donatora
 • Pisanje predloga projekta
 • Zainteresovane strane
 • Projektni tim
 • Partneri
 • Pristup logičkog okvira
 • Aktivnosti i rezultati
 • Informacije o konkursima
 • Opšti i poseban cilj
 • Merljivi pokazatelji i izvori verifikacije
 • Pretpostavke i rizici
 • Direktne i indirektne ciljne grupe
 • Budžetiranje projekta
 • Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi
 • Monitoring i evaluacija
 • Metodologija i logička matrica
 • Vremenski plan
 • Procena
 • Aneksi

Dan II

 • Primeri EU projekata (EIDHR i IPA)
 • Kako donatori donose odluku koji projekat da finansiraju
 • Definisanje matrice logičkog okvira
 • Indikatori i izvori verifikacije
 • Formalizacija partnerstva
 • Razvoj predloga projekta
 • Na šta treba obratiti posebnu pažnju pre pristupa pisanju projekta
 • Uputstva za podnosioce projekata
 • Osnovni pojmovi potrebni pri popunjavanju formulara za podnošenje projekata
 • Kako biti konsultant na projektu
 • Pružanje usluga za projekte
 • Važnost udruženja građana za projektno finansiranje

Na samom seminaru, analiziraće se primeri iz sledećih resora uz multidisciplinaran pristup:

-Zaštite životne sredine, zdravih stilova života, ekologije, sporta i rekreacije;
-Zaštite ljudskih prava, socijalna inkluzija, unapređenje položaja ranjivih grupa;
-Kulturnih delatnosti;
-Omladinskih politika, formalnog i neformalnog obrazovanja, rad sa decom;
-Razvoj preduzetništva

Kotizacije za učešće na seminaru

Ukoliko se na seminar prijavite do 08.07.2022. ostvarujete 35% popusta na kotizaciju 239 eur umesto 368 eur. Kompanija Poslovna Savršenost snosi troškove smeštaja na bazi punog pansiona u hotelu Borkovac.

 

Učešćem na seminaru dobijate:

 • zanimljivo predavanje i korisne savete stručnih predavača
 • mogućnost diskusije i postavljanja pitanja
 • materijale u elektronskom obliku
 • uverenje o odslušanom seminaru
 • noćenje, hranu i osveženje (smeštaj na bazi punog pansiona).

*Za kupovinu 3 i više kotizacija obezbeđene su posebne pogodnosti. Za dodatne informacije o povlašćenim cenama kontaktirajte nas na 0114092613 i 0606648967

ONLINE PRIJAVA: