13 i 14. oktobar 2022. - Hotel Borkovac, Ruma

Seminar:

Pisanje projekata za regionalne i EU fondove

Regionalni i EU fondovi ulažu velike budžete u razvoj zajednice, društva i privrede, pa tako svaka organizacija koja ispunjava uslove može da se prijavi za neki od raspisanih konkursa i dostavi projekat kojim će obrazložiti svoju ideju za razvoj ovih sektora.

Prijavite se na seminar

13 i 14. oktobar 2022. - Hotel Borkovac, Ruma

Seminar:

Pisanje projekata za regionalne i EU fondove

Regionalni i EU fondovi ulažu velike budžete u razvoj zajednice, društva i privrede, pa tako svaka organizacija koja ispunjava uslove može da se prijavi za neki od raspisanih konkursa i dostavi projekat kojim će obrazložiti svoju ideju za razvoj ovih sektora.

Prijavite se na seminar

O ČEMU SE RADI?


Ko sve može da aplicira za sredstva nekog od regionalnih ili EU fondova:

 • Republičke i lokalne institucije, ustanove, zavodi, sekretarijati, instituti, kancelarije
 • Organizacije civilnog društva ( udruženja, savezi, fondacije, strukovne organizacije, neprofitne organizacije)
 • Kompanije, mala i srednja preduzeća, privatni preduzetnici, komore, klasteri, zadruge
 • Pojedinci koji tek žele da se aktivnije uključe u apliciranje za donacije i podršku kod domaćih i međunarodnih fondova
 • Da bi projekat bio uzet u razmatranje, mora biti profesionalno napisan, po standardima samog fonda, ali i različitih regulativa koje se mogu razlikovati u zavisnosti od toga da li je fond regionalni ili EU.

Da bi projekat bio uzet u razmatranje, mora biti profesionalno napisan, po standardima samog fonda, ali i različitih regulativa koje se mogu razlikovati u zavisnosti od toga da li je fond regionalni ili EU.

I pored svih tih mogućnosti, tek 30% sredstava ovih fondova se iskoristi, jer organizacije nisu dovoljno edukovane o pisanju projekata.

Zato, 13. i 14. oktobra 2022. godine, gospodin Goran Šehović i Marina Antić biće predavači na dvodnevnom seminaru koji organizujemo u prelepom ambijentu hotela Borkovac. Tokom dva dana predavanja bićete u prilici da saznate sve o protokolima za apliciranje, mogućnostima koje nude EU fondovi, procesu razvoja projekta od ideje, pa sve do realizacije, budžetiranju i pripremi prateće dokumentacije neophodne za tender. Takođe, imate priliku da se povežete sa kolegama iz struke, da razmenite iskustva i proširite svoju mrežu konekcija.

Prvog dana upoznaćete se sa mogućnostima finansiranja iz regionalnih fondova, dobićete informacije o procesu razvoja ideje, ovladaćete razvojem projektnog budžeta i pripremom tenderske dokumentacije i čućete osnovne i neophodne informacije o EU fondovima.


Drugog dana gospodin Šehović će se fokusirati na EU fondove i proces apliciranja za sredstva na ovaj način i kroz regulative koje prate ceo proces.

Zauzmite svoje mesto na seminaru

Agenda

Dan I - 13. oktobar

Sesija 1 – 10:00h do 12:00h

 • Generisanje ideje
 • Postavka projekta – drvo problema i drvo ciljeva
 • Analiza spoljnih faktora – PESTEL
 • Pronalažanje adekvatnog donatora
 • Pisanje predloga projekta
 • Zainteresovane strane
 • Projektni tim
 • Partneri
 • Pristup logičkog okvira
 • Aktivnosti i rezultati
 • Informacije o konkursima

Sesija 2 – 12:30h do 14:30h

 • Opšti i poseban cilj
 • Merljivi pokazatelji i izvori verifikacije
 • Pretpostavke i rizici
 • Direktne i indirektne ciljne grupe
 • Budžetiranje projekta
 • Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi
 • Monitoring i evaluacija
 • Metodologija i logička matrica
 • Vremenski plan
 • Procena
 • Aneksi

Sesija 3 – 14:30h do 15:00h

 • Diskusija
 • Pitanja i odgovori

Ručak

Pauza – 12:00h do 12:30h

Dan II - 14. oktobar

Sesija 1 – 10:00h do 12:00h

 • Primeri EU projekata (EIDHR i IPA)
 • Kako donatori donose odluku koji projekat da finansiraju
 • Definisanje matrice logičkog okvira
 • Indikatori i izvori verifikacije
 • Formalizacija partnerstva

Pauza – 12:00h do 12:30h

Sesija 2 – 12:30h do 14:30h

 • Razvoj predloga projekta
 • Na šta treba obratiti posebnu pažnju pre pristupa pisanju projekta
 • Uputstva za podnosioce projekata
 • Osnovni pojmovi potrebni pri popunjavanju formulara za podnošenje projekata
 • Kako biti konsultant na projektu
 • Pružanje usluga za projekte
 • Važnost udruženja građana za projektno finansiranje

Sesija 3 – 14:30h do 15:00h

 • Diskusija
 • Pitanja i odgovori

Ručak

Na samom seminaru, analiziraće se primeri iz sledećih resora uz multidisciplinaran pristup:

Zaštite životne sredine, zdravih stilova života, ekologije, sporta i rekreacije;

Zaštite ljudskih prava, socijalna inkluzija, unapređenje položaja ranjivih grupa;

Kulturnih delatnosti;

Omladinskih politika, formalnog i neformalnog obrazovanja

Rad sa decom

Razvoj preduzetništva

Saznajte kako napisati projekat koji će dobiti finansiranje

Predavači na seminaru su eksperti za pisanje evropskih projekata sa višegodišnjim iskustvom i više desetina uspešno napisanih i realizovanih projekata.

Goran Šehović

Goran Šehović je stručnjak sa višegodišnjim praktičnim iskustvom na razvoju projekata finansiranih iz EU programa kao što su: Horizon 2020, IPA, IPA CBC, Tempus, FP7, Eureka, Erasmus plus i mnogim drugim.

Saznajte više o predavaču

Marina Antić

Osnivač TOP JOB sajma zapošljavanja, diplomirani politikolog za međunarodne poslove, preduzetnica i osnivač mnogobrojnih nevladinih organizacija kao što su Društvo lobista Srbije, Novi Dan i Utilis.

Saznajte više o predavaču

Edukacija i odmor - idealna kombinacija

Pored idealne prilike da saznate kako da napišete projekat koji će biti finansiran od strane Evropske Unije, imate priliku da se povežete sa kolegama iz struke, da razmenite iskustva i proširite svoju mrežu konekcija. Ne propustite šansu da na večeri nakon prvog dana seminara, uz druženje i muziku, otvorite nove poslovne diskusije i unapredite ovu oblast.

Zbog okruženosti prirodom i izdvojenosti od gradske vrve, hotel Borkovac je idealan za poslovne ljude i seminare poput ovog. Iskoristite priliku da unapredite svoje poslovanje, steknete nove kontakte, ali se i odmorite u prirodi i divnom okruženju.

Cena smeštaja nije uračunata u cenu kotizacije. Informacije u vezi smeštaja možete pogledati OVDE

Uštedite 35% uz ranu prijavu

-
Days
-
Hours
-
Minutes
-
Seconds

Ukoliko se na seminar prijavite tokom promo perioda, ostvarujete 35% popusta na cenu kotizacije, plaćate 239 EUR umesto 368 EUR.

* Za kupovinu 3 i više kotizacija obezbeđene su posebne pogodnosti. Za dodatne informacije o povlašćenim cenama kontaktirajte nas na 0114092613 i 0606648967

*Cene su prikazane bez PDV-a
*Plaćanje se vrši u dinarima, po srednjem kursu Narodne banke Srbije na taj dan
*Cena smeštaja nije uračunata u cenu kotizacije. Informacije u vezi smeštaja možete pogledati ovde

Ovaj seminar je idealna prilika da saznate kako da obezbedite finansije za realizaciju Vaše ideje

Učešćem na seminaru Pisanje projekata za regionalne i EU fondove dobijate:

 • Zanimljivo predavanje i korisne savete stručnog predavača
 • Mogućnost diskusije i postavljanja pitanja
 • Materijale u elektronskom obliku
 • Uverenje o odslušanom seminaru
 • Hranu i osveženje
Prijavite se na seminar

©2022 Poslovna savršenost • Politika privatnosti