Seminar: Primena Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

U septembru, u hotelu Borkovac organizujemo, sada već tradicionalni dvodnevni seminar koje će baviti Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Kako se ovaj zakon direktno naslanja na GDPR regulative propisane od strane Evropske Unije, njegova tumačenja su često previše kompleksna za ljude iz biznisa na kojima je odgovornost za sprovođenje i poštovanje novih pravila.

Ukoliko u svom poslu baratate bilo kakvim podacima o ličnosti, bilo to ime, prezime, email adresa, IP adresa, broj telefona ili bilo šta slično, u obavezi ste da imate ovlašćeno lice koje će se truditi da njihovo čuvanje i korišćenje bude u skladu sa zakonom.

Dragan Milić, specijalista iz oblasti zaštite podataka o ličnosti, prava interneta, prava intelektualne svojine, medija i IT prava,  i gostujući predavač Zlatko Petrović, pomoćnik generalnog sekretara u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti odgovoriće okupljenima na sve nedoumice koje imaju u vezi sa novim regulativama i objasniti koja su njihova prava i obaveze.

Cena kotizacije sa popustom – 239€

Cena po danu – 129€

*Za kupovinu 3 i više kotizacija obezbeđene su posebne pogodnosti. Za dodatne informacije o povlašćenim cenama kontaktirajte nas na 0114092613 i 0606648967

Prijavite se i na vreme rezervišite svoje mesto na seminaru. Pored idealne prilike da rešite sve dileme u vezi sa obradom podataka o ličnosti u vašem biznisu, imate priliku da se povežete sa kolegama iz struke, da razmenite iskustva i proširite svoju mrežu konekcija. Smeštaj je uključen u cenu dvodnevne kotizacije, pa ne propustite šansu da na večeri nakon prvog dana seminara otvorite nove poslovne diskusije i unapredite svoj biznis.

Kojim temama ćemo se baviti prvog dana seminara?

Da bismo razgovarali o obavezama propisanim u novom Zakonu, neophodno je dobro razumeti osnovnu terminologiju i definisati pojam „podatak o ličnosti“. Zato ćemo se osvrnuti i na GDPR odredbe, radi boljeg razumevanja potrebe za ovim Zakonom.

Nakon toga, okupljeni učesnici će dobiti sve ključne informacije vezane za zakonitost obrade podataka, prava pojedinaca, razlikovanje rukovaoca od obrađivača, ko su zajedinčki rukovaoci i koje akte svi oni moraju posedovati. Biće reči i o načelima Zakona, ali i o konkretnom delokrugu i obavezama ovlašćenog lica za zaštitu podataka o ličnosti.

Cilj prvog dana seminara je da se vlasnici e-prodavnica, marketing menadžeri, pravnici, advokati, ljudi iz HR sektora i ljudi koje se bave radnim pravom i radnim odnosima upoznaju sa obavezama kao i dužnostima koje Zakon propisuje.

Kojim temama ćemo se baviti drugog dana seminara?

Tokom drugog dana seminara, učesnici iz sektora marketinga, prodaje, elektronske trgovine, ljudskih resursa, farmacije i industrija koje se direktno bave obradom podataka o ličnosti, imaće priliku da čuju konkretne primere iz prakse tehnike pravilnog sprovođenja Zakona.

Razjasnićemo konačno i šta je taj „kolačić“ na sajtu i koje podatke skuplja, šta sa njima radimo i kako i koristimo, ali pričaćemo i o pravila zaposlenih i obradi podataka o ličnosti u segmentu ljudskih resursa. Saznaćemo koja prava i obaveze ima poslodavac, kako se prikupljaju i obrađuju podaci o zdravstvenom stanju, ali ćemo se baviti i temom korišćenja interneta i elektronskih sredstava komunikacije na radnom mestu.

Cilj drugog dana seminara je pružanje konkretnih informacija, otvorena diskusija i rešavanje dilema koje učesnici imaju u vezi sa svojim konkretnim poslovanjem i ovlašćivanjem lica za zaštitu podataka o ličnosti.

Seminar je koncipiran kao dvodnevni trening, ali možete se prijaviti i za jednodnevnu, ali i za dvodnevnu kotizaciju u zavisnosti od potreba i dosadašnjeg poznavanja Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Predavač - Dragan Milić

dragan milic advokat

Predavač - Zlatko Petrović

Agenda

Septembar 2022. Hotel Borkovac, Ruma, 10h

Osnovi zaštite podataka o ličnosti i analiza odredbi ZZPL-a

 • Pravo na privatnost kao ljudsko pravo – pojam i regulatorni okvir
 • Razlozi za donošenje GDPR-a
 • Važnost razumevanja Preambule GDPR-a
 • Značenje termina i izraza iz Uredbe
 • Šta se smatra podacima o ličnosti? – Pojam i vrste
 • Osnovna načela na kojima se bazira GDPR/ZZPL (Zakon o zaštiti podataka o ličnosti)
 • Kada je obrada zakonita?
 • Koja su prava pojedinaca na koje se odnose podaci?
 • Ostvarivanje prava na brisanje podataka
 • Obrada posebnih kategorija podataka ličnosti
 • Rukovalac i obrađivač podataka – kako ih razlikovati
 • Zajednički rukovaoci
 • Ugovor o obradi podataka o ličnosti
 • Evidencija radnji obrade podataka – ko mora da je vodi
 • Pravilnik o obradi podataka o ličnosti, kao opšti akt
 • Bezbednost obrade podataka
 • Ovlašćeno lice za zaštitu podataka DPO – imenovanje, kvalifikacije, ovlašćenja i delokrug poslova
 • Obaveza angažovanja ovlašćenog lica za zaštitu podataka – ko je ima, a ko ne?
 • Prekogranična obrada podataka
 • Dužnosti rukovaoca i obrađivača u vezi obaveštavanja Poverenika
 • Obavezne procedure u slučaju povrede
 • Generalne preporuke za usaglašavanje sa Zakonom
 • Ostvarivanje prava pred sudom i kaznene odredbe Zakon

Septembar 2022. Hotel Borkovac, Ruma, 10h

Zaštita podataka o ličnosti u marketingu i HR-u

 • Kada se podaci mogu obrađivati na osnovu legitimnog interesa
 • Kada je potreban pristanak na obradu, a kada nije?
 • Obrada imejl adresa i drugih podataka o ličnosti za potrebe direktnog marketinga
 • Očekivana obrada i prethodni odnos rukovaoca i pojedinca u kontekstu obrade
 • Kada vebsajt mora imati Pravila privatnosti
 • Zbog čega su važna Pravila privatnosti na vebsajtu
 • Šta moraju da sadrže Pravila privatnosti
 • Zašto pristanak mora biti izdvojen od Opštih pravila privatnosti
 • Politika prikupljanja kolačića – Cookie policy
 • Koji zakoni se primenjuju na obradu podataka o ličnosti zaposlenih pored ZZPL-a
 • Koji su zakonski osnovu obrade podataka zaposlenih
 • Legitimni interes kao osnov obrade podataka o ličnosti zaposlenih
 • Osetljivi podaci zaposlenog
 • Čuvanje i tretman podataka o zdravstvenom stanju zaposlenog
 • Bezbednost podataka zaposlenih
 • Vremensko trajanje čuvanja podataka zaposlenih
 • Upotreba internet i elektronskih sredstava komunikacije na radnom mestu
 • Mogućnost uvida u poslovnu elektronsku kominikaciju zaposlenih
 • Čuvanje biografija kandidata za posao
 • Ograničavanje pristupa internetu na radnom mestu
 • Mogućnost uvida u komunikaciju zaposlenog nakon prestanka radnog odnosa
 • Da li postoji obaveza deaktiviranja imejl adrese zaposlenog nakon prestanka radnog odnosa
 • Indirektan i direktan nadzor zaposlenog
 • Video nadzor na radnom mestu
 • Audio nadzor na radnom mestu i snimanje sastanaka
 • Oprema za utvrđivanje lokacije zaposlenog (GPS)
 • Evidencija dolazaka na posao potpisom, kodiranim karticama, otiskom prsta itd.
 • Prikupljanje biometrijskih podataka zaposlenog
 • Odnos poverljivih i ličnih podataka
 • Opšti akti koje bi trebalo usvojiti i ažurirati radi pravilnog usaglašavanja poslovanja sa Zakonom
 • Obrada podataka unutar grupe povezanih pravnih lica

Kotizacije za učešće na seminaru

Ukoliko se na seminar prijavite do 08.07.2022. ostvarujete 35% popusta na kotizaciju 239 eur umesto 368 eur za dvodnevnu kotizaciju (129 eur umesto 199 eur za jednodnevnu kotizaciju).  Ako se odlučite da prisustvujete seminaru oba dana, kompanija Poslovna Savršenost snosi troškove smeštaja na bazi punog pansiona u hotelu Borkovac.

 

Učešćem na seminaru dobijate:

 • zanimljivo predavanje i korisne savete stručnih predavača
 • mogućnost diskusije i postavljanja pitanja
 • materijale u elektronskom obliku
 • uverenje o odslušanom seminaru
 • noćenje, hranu i osveženje (smeštaj na bazi punog pansiona).

*Za kupovinu 3 i više kotizacija obezbeđene su posebne pogodnosti. Za dodatne informacije o povlašćenim cenama kontaktirajte nas na 0114092613 i 0606648967

ONLINE PRIJAVA: