Seminar: Primena Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Kako se nove zakonske obaveze primenjuju u marketingu, HR-u i radnim odnosima

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti zvanično je na snazi i u Srbiji od 2019. godine, pa su tako u ovom trenutku i srpske kompanije u obavezi da usklade svoje poslovanje i način upravljanja podacima o ličnosti strogim evropskim standardima, propisanim sada već čuvenim GDPR odredbama.

U kojoj god industriji da radite, šanse da ne obrađujete podatke o ličnosti su minimalne, pa samim tim ovaj zakon može značajno uticati na vaše dalje poslovanje. Dodatno, u slučaju neusklađivanja načina obrade podataka o ličnosti, možete dobiti i kaznu, koja čak može značiti i gašenje firme i stopiranje daljeg poslovanja.

Do sada ste verovatno bili u prilici da se sretnete sa ovim pravilima, ili ste već počeli da prilagođavate svoje poslovanje njima. Međutim, budući da je ovaj Zakon i dalje relativno nov, još uvek nije svima jasno kako se on usklađuje u zavisnosti od industrije i potreba same kompanije.

Zato smo odlučili da okupimo eksperte iz marketinga, prava i HR-a na jednom mestu i sa njima otvorimo diskusiju o primeni GDPR odredbi u njihovom poslovanju, uz jednog od najvećih stručnjaka za ovu oblast na našim prostorima.

 

Dragan Milić, advokat i osnivač advokatske kancelarije “Milić”, stručnjak je upravo za zaštitu podataka o ličnosti, pravo interneta, pravo intelektualne svojine, medija i IT pravo. Od usvajanja ovog zakona, on vrši edukacije širom Srbije, obučavajući timove u firmama koji nisu do sada imali prilike da se sretnu sa ovakvim uredbama.

Nakon nekoliko uspešnih seminara i obuka koje smo u saradnji sa gospodinom Milićem organizovali u Beogradu, ali i online, ukazala se potreba za proširenjem programa i uvođenjem specijalizovanih predavanja za oblast zaštite podataka o ličnosti u marketingu i oglašavanju, ali i u upravljanju ljudskim resursima i radnom pravu.

Cena kotizacija

I dan – 129€
II dan – 129€
Oba dana – 239€*

*U slučaju kupovine dvodnevne kotizacije, kompanija Poslovna Savršenost snosi troškove smeštaja u hotelu Borkovac sa uslugom punog pansiona. 
**Za kupovinu 3 i više kotizacija obezbeđene su posebne pogodnosti. Za dodatne informacije o povlašćenim cenama kontaktirajte nas na 0114092613 i 0606648967

Kako biste saznali sve što je neophodno za bezbedan nastavak poslovanja, ali i upoznali kolege iz struke koji se suočavaju sa istim izazovima, prijavite se na dvodnevni seminar o Zaštiti podataka o ličnosti koji će se održati 15. i 16. septembra u hotelu Borkovac, gde ćete biti smešteni tokom trajanja seminara. Nakon završenog treninga, dobićete sertifikat koji će biti dokaz o vašoj stručnosti za rad na poziciji Data Protection Officera.

Prvog dana gospodin Milić će pokriti osnove Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, upoznaće vas sa vašim obavezama i dužnostima i razjasniće vam sve nedoumice koje imate u vezi sa uredbama zakona i toga kako se to odnosi na vas.

Nakon zvaničnog programa, u Hotelu Borkovac učesnici će biti u prilici da razmene svoja iskustva, bolje se upoznaju i razgovaraju kako sa kolegama iz struke, tako i sa Draganom Milićem. U skladu sa propisanim epidemiološkim merama, uveče će biti organizovano i neformalno druženje.

Drugog dana ćete biti u prilici da čujete kako se konkretno Zakon o zaštiti podataka o ličnosti odnosi na marketing i potrebe internet prodavnica, ali i na obradu podataka o ličnosti zaposlenih. Ovo je posebno korisno za sve marketing menadžere, pravnike, advokate i HR-ovce, ljude koje se bave radnim pravom i radnim odnosima, koji do sada nisu imali priliku da čuju konkretne primere, prakse i tehnike sprovođenja ovog zakona u praksi, u njihovoj konkretnoj industriji.

Seminar je koncipiran kao dvodnevni trening, ali možete se prijaviti i za jednodnevnu, ali i za dvodnevnu kotizaciju u zavisnosti od potreba i dosadašnjeg poznavanja GDPR zakona.

Predavač

dragan milic advokat

Dragan Milić

advokat

Advokat Dragan Milić, osnivač advokatske kancelarije “Milić”, je specijalista za zaštitu podataka o ličnosti, pravo interneta, pravo intelektualne svojine, medija i IT pravo.

Agenda

15.09.2021. Hotel Borkovac, Ruma, 10h

Osnovi zaštite podataka o ličnosti i analiza odredbi ZZPL-a

 • Pravo na privatnost kao ljudsko pravo – pojam i regulatorni okvir
 • Razlozi za donošenje GDPR-a
 • Važnost razumevanja Preambule GDPR-a
 • Značenje termina i izraza iz Uredbe
 • Šta se smatra podacima o ličnosti? – Pojam i vrste
 • Osnovna načela na kojima se bazira GDPR/ZZPL (Zakon o zaštiti podataka o ličnosti)
 • Kada je obrada zakonita?
 • Koja su prava pojedinaca na koje se odnose podaci?
 • Ostvarivanje prava na brisanje podataka
 • Obrada posebnih kategorija podataka ličnosti
 • Rukovalac i obrađivač podataka – kako ih razlikovati
 • Zajednički rukovaoci
 • Ugovor o obradi podataka o ličnosti
 • Evidencija radnji obrade podataka – ko mora da je vodi
 • Pravilnik o obradi podataka o ličnosti, kao opšti akt
 • Bezbednost obrade podataka
 • Ovlašćeno lice za zaštitu podataka DPO – imenovanje, kvalifikacije, ovlašćenja i delokrug poslova
 • Obaveza angažovanja ovlašćenog lica za zaštitu podataka – ko je ima, a ko ne?
 • Prekogranična obrada podataka
 • Dužnosti rukovaoca i obrađivača u vezi obaveštavanja Poverenika
 • Obavezne procedure u slučaju povrede
 • Generalne preporuke za usaglašavanje sa Zakonom
 • Ostvarivanje prava pred sudom i kaznene odredbe Zakon

16.09.2021. Hotel Borkovac, Ruma, 10h

Zaštita podataka o ličnosti u marketingu i HR-u

 • Kada se podaci mogu obrađivati na osnovu legitimnog interesa
 • Kada je potreban pristanak na obradu, a kada nije?
 • Obrada imejl adresa i drugih podataka o ličnosti za potrebe direktnog marketinga
 • Očekivana obrada i prethodni odnos rukovaoca i pojedinca u kontekstu obrade
 • Kada vebsajt mora imati Pravila privatnosti
 • Zbog čega su važna Pravila privatnosti na vebsajtu
 • Šta moraju da sadrže Pravila privatnosti
 • Zašto pristanak mora biti izdvojen od Opštih pravila privatnosti
 • Politika prikupljanja kolačića – Cookie policy
 • Koji zakoni se primenjuju na obradu podataka o ličnosti zaposlenih pored ZZPL-a
 • Koji su zakonski osnovu obrade podataka zaposlenih
 • Legitimni interes kao osnov obrade podataka o ličnosti zaposlenih
 • Osetljivi podaci zaposlenog
 • Čuvanje i tretman podataka o zdravstvenom stanju zaposlenog
 • Bezbednost podataka zaposlenih
 • Vremensko trajanje čuvanja podataka zaposlenih
 • Upotreba internet i elektronskih sredstava komunikacije na radnom mestu
 • Mogućnost uvida u poslovnu elektronsku kominikaciju zaposlenih
 • Čuvanje biografija kandidata za posao
 • Ograničavanje pristupa internetu na radnom mestu
 • Mogućnost uvida u komunikaciju zaposlenog nakon prestanka radnog odnosa
 • Da li postoji obaveza deaktiviranja imejl adrese zaposlenog nakon prestanka radnog odnosa
 • Indirektan i direktan nadzor zaposlenog
 • Video nadzor na radnom mestu
 • Audio nadzor na radnom mestu i snimanje sastanaka
 • Oprema za utvrđivanje lokacije zaposlenog (GPS)
 • Evidencija dolazaka na posao potpisom, kodiranim karticama, otiskom prsta itd.
 • Prikupljanje biometrijskih podataka zaposlenog
 • Odnos poverljivih i ličnih podataka
 • Opšti akti koje bi trebalo usvojiti i ažurirati radi pravilnog usaglašavanja poslovanja sa Zakonom
 • Obrada podataka unutar grupe povezanih pravnih lica

Kotizacije za učešće na seminaru

Cena dnevne kotizacije iznosi 199€, ali ukoliko se prijavite do 18.06.2021. ostvarujete popust od 35% i
jednodnevnu kotizaciju platićete samo 129€.

U slučaju kupovine dvodnevne kotizacije, ostvarujete dodatni popust, pa ćete umesto već sniženih 260€ oba dana treninga platiti 239€. Ako se odlučite da prisustvujete seminaru oba dana, kompanija Poslovna Savršenost snosi troškove smeštaja na bazi punog pansiona u hotelu Borkovac.

Za prijavu, ali i sve dodatne informacije, možete nas kontaktirati na telefone 011 40 92 613 i 060 664 89 67.

ONLINE PRIJAVA: