Novembar 2023.

Seminar:

Primena Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Od kada je, pre 3 godine, usvojen ZZPL je u oblast zaštite podataka uveo brojne novine, koje zahtevaju da se poslovanje promeni i uskladi sa novim propisima. Ukoliko u svom poslu baratate bilo kakvim podacima o ličnosti, bilo to ime, prezime, email adresa, IP adresa, broj telefona ili bilo šta slično, u obavezi ste da imate ovlašćeno lice koje će se truditi da njihovo čuvanje i korišćenje bude u skladu sa zakonom.

Prijavite se na seminar

Novembar 2023.

Seminar:

Primena Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Od kada je, pre 3 godine, usvojen ZZPL je u oblast zaštite podataka uveo brojne novine, koje zahtevaju da se poslovanje promeni i uskladi sa novim propisima. Ukoliko u svom poslu baratate bilo kakvim podacima o ličnosti, bilo to ime, prezime, email adresa, IP adresa, broj telefona ili bilo šta slično, u obavezi ste da imate ovlašćeno lice koje će se truditi da njihovo čuvanje i korišćenje bude u skladu sa zakonom.

Prijavite se na seminar

O ČEMU SE RADI?


Pre 3 godine, 21. avgusta 2019. godine „evropska revolucija privatnosti“ došla je i kod nas.

Usvojen je ZZPL, Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, koji se direktno u svojim odredbama oslanja na „velikog brata“, evropski GDPR.


ZZPL, kao i GDPR, uvode brojne novine u svet biznisa i državne uprave, a sve u cilju pojačane kontrole i zaštite privatnosti fizičkih lica – bilo da su to zaposleni, klijenti, kupci ili korisnici usluga u bilo kom smislu.

Ako se pitate da li se ZZPL odnosi i na vas odgovor je jednostavan - Apsolutno.


Odnosi se na sve firme, organizacije, udruženja, ustanove, državne službe... Na sve koji na bilo koji način skupljaju, čuvaju i obrađuju lične podatke. Jer podaci o ličnosti nisu samo ime, adresa, broj telefona... Podatak o ličnosti može biti i nečija IP adresa ili istorija ponašanja na društvenim mrežama.


Zato, u eri digitala, praktično nema firme ili službe koja u okviru svog poslovanja ne obrađuje lične podatke.

Šta se sada od vas očekuje?

ZZPL je u oblast zaštite podataka uveo brojne novine, koje zahtevaju da se poslovanje promeni i uskladi sa novim propisima. I to na tehničkom, organizacionom i kadrovskom planu. Drugim rečima, dobili ste nove obaveze i odgovornosti.


Implementacija Zakona i kontrola su, zbog pandemije Covid19, bile usporene, ali od ove poslovne godine očekuje se puna primena zakonskih odredbi. Naravno, to prate i kazne, koje su duplo veće u odnosu na prethodni zakon. Tako sada za kršenje ZZPL-a možete platiti kaznu i do 2.000.000 dinara. Ili čak do 20 miliona evra – ako ste poslovno povezani sa zemljama EU.

Nije mala stvar odjednom uvesti promene u poslovanje


Da biste znali šta tačno treba da radite, morate jasno da razumete odredbe novog Zakona. Ali, ako se sa pravnom terminologijom baš i ne snalazite, može vam se lako desiti da nešto pogrešno protumačite. Ili ne razumete uopšte. Čak i da vam je sve kristalno jasno, usklađivanje sa novim propisima može da traje i nekoliko meseci.


Zato ne bi valjalo da čekate više. Informišite se na dvodnevnom seminaru i od jednog od najvećih stručnjaka u Srbiji za oblast zaštite podataka, Dragana Milića, saznajte sve o novom Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti.

Kojim temama ćemo se baviti prvog dana seminara?

Da bismo razgovarali o obavezama propisanim u novom Zakonu, neophodno je dobro razumeti osnovnu terminologiju i definisati pojam „podatak o ličnosti“. Zato ćemo se osvrnuti i na GDPR odredbe, radi boljeg razumevanja potrebe za ovim Zakonom.
Nakon toga, okupljeni učesnici će dobiti sve ključne informacije vezane za zakonitost obrade podataka, prava pojedinaca, razlikovanje rukovaoca od obrađivača, ko su zajedinčki rukovaoci i koje akte svi oni moraju posedovati. Biće reči i o načelima Zakona, ali i o konkretnom delokrugu i obavezama ovlašćenog lica za zaštitu podataka o ličnosti.

Kojim temama ćemo se baviti drugog dana seminara?

Tokom drugog dana seminara, učesnici iz sektora marketinga, prodaje, elektronske trgovine, ljudskih resursa, farmacije i industrija koje se direktno bave obradom podataka o ličnosti, imaće priliku da čuju konkretne primere iz prakse. Razjasnićemo konačno i šta je taj „kolačić“ na sajtu i koje podatke skuplja, šta sa njima radimo, ali pričaćemo i o pravila zaposlenih i obradi podataka u segmentu ljudskih resursa. Saznaćemo koja prava i obaveze ima poslodavac, kako se prikupljaju i obrađuju podaci o zdravstvenom stanju, ali ćemo se baviti i temom korišćenja interneta i elektronskih sredstava komunikacije.

Zauzmite svoje mesto na seminaru

Agenda

Dan I

Sesija 1 – 10:10h do 11:30h

 • Pravo na privatnost kao ljudsko pravo – pojam i regulatorni okvir
 • Razlozi za donošenje GDPR-a
 • Važnost razumevanja Preambule GDPR-a
 • Značenje termina i izraza iz Uredbe
 • Šta se smatra podacima o ličnosti? – Pojam i vrste
 • Osnovna načela na kojima se bazira GDPR/ZZPL (Zakon o zaštiti podataka o ličnosti)
 • Kada je obrada zakonita?

Pauza – 11:30h do 12:00h

Sesija 2 – 12:00h do 13:30h

 • Koja su prava pojedinaca na koje se odnose podaci?
 • Ostvarivanje prava na brisanje podataka
 • Obrada posebnih kategorija podataka ličnosti
 • Rukovalac i obrađivač podataka – kako ih razlikovati
 • Zajednički rukovaoci
 • Ugovor o obradi podataka o ličnosti
 • Evidencija radnji obrade podataka – ko mora da je vodi
 • Pravilnik o obradi podataka o ličnosti, kao opšti akt
 • Bezbednost obrade podataka

Pauza za ručak

Sesija 3 – 14:15h do 15:15h

 • Ovlašćeno lice za zaštitu podataka DPO – imenovanje, kvalifikacije, ovlašćenja i delokrug poslova
 • Obaveza angažovanja ovlašćenog lica za zaštitu podataka – ko je ima, a ko ne?
 • Prekogranična obrada podataka
 • Dužnosti rukovaoca i obrađivača u vezi obaveštavanja Poverenika
 • Obavezne procedure u slučaju povrede
 • Generalne preporuke za usaglašavanje sa Zakonom
 • Ostvarivanje prava pred sudom i kaznene odredbe Zakon

Dan II

Sesija 1 – 10:10h do 11:30h

 • Kada se podaci mogu obrađivati na osnovu legitimnog interesa
 • Kada je potreban pristanak na obradu, a kada nije?
 • Obrada imejl adresa i drugih podataka o ličnosti za potrebe direktnog marketinga
 • Očekivana obrada i prethodni odnos rukovaoca i pojedinca u kontekstu obrade
 • Kada vebsajt mora imati Pravila privatnosti
 • Zbog čega su važna Pravila privatnosti na vebsajtu
 • Šta moraju da sadrže Pravila privatnosti
 • Zašto pristanak mora biti izdvojen od Opštih pravila privatnosti
 • Politika prikupljanja kolačića – Cookie policy

Pauza – 11:30h do 12:00h

Sesija 2 – 12:00h do 13:30h

 • Koji zakoni se primenjuju na obradu podataka o ličnosti zaposlenih pored ZZPL-a
 • Koji su zakonski osnovu obrade podataka zaposlenih
 • Legitimni interes kao osnov obrade podataka o ličnosti zaposlenih
 • Osetljivi podaci zaposlenog
 • Čuvanje i tretman podataka o zdravstvenom stanju zaposlenog
 • Bezbednost podataka zaposlenih
 • Vremensko trajanje čuvanja podataka zaposlenih
 • Upotreba internet i elektronskih sredstava komunikacije na radnom mestu
 • Mogućnost uvida u poslovnu elektronsku kominikaciju zaposlenih
 • Čuvanje biografija kandidata za posao
 • Ograničavanje pristupa internetu na radnom mestu
 • Mogućnost uvida u komunikaciju zaposlenog nakon prestanka radnog odnosa
 • Da li postoji obaveza deaktiviranja imejl adrese zaposlenog nakon prestanka radnog odnosa

Pauza – 13:30h do 14:00h

Sesija 3 – 14:00h do 15:00h

 • Indirektan i direktan nadzor zaposlenog
 • Video nadzor na radnom mestu
 • Audio nadzor na radnom mestu i snimanje sastanaka
 • Oprema za utvrđivanje lokacije zaposlenog (GPS)
 • Evidencija dolazaka na posao potpisom, kodiranim karticama, otiskom prsta itd.
 • Prikupljanje biometrijskih podataka zaposlenog
 • Odnos poverljivih i ličnih podataka
 • Opšti akti koje bi trebalo usvojiti i ažurirati radi pravilnog usaglašavanja poslovanja sa Zakonom
 • Obrada podataka unutar grupe povezanih pravnih lica

Ručak

Pitajte stručnjake sve o ZZPL i rešite nedoumice koje imate

Dragan Milić, specijalista iz oblasti zaštite podataka o ličnosti, prava interneta, prava intelektualne svojine, medija i IT prava, i gostujući predavač Zlatko Petrović, pomoćnik generalnog sekretara u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti odgovoriće okupljenima na sve nedoumice koje imaju u vezi sa novim regulativama i objasniti koja su njihova prava i obaveze.

Dragan Milić

Dragan Milić je specijalista za zaštitu podataka o ličnosti, pravo interneta, pravo intelektualne svojine, medija i IT pravo. Iza sebe ima 15 godina iskustva, što ga čini pionirom u ovim pravnim oblastima u Srbiji. Iza sebe ima i veliki broj seminara, treninga i radionica u organizaciji različitih udruženja i asocijacija.

Saznajte više o predavaču

Zlatko Petrović

Zlatko Petrović je pomoćnik generalnog sekretara u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Takođe, od 2015. godine predavač je na obukama u oblasti zaštite podataka o ličnosti, u organizaciji Službe za upravljanje kadrovima Vlade Republike Srbije.

Saznajte više o predavaču

Uštedite 35% uz ranu prijavu

-
Days
-
Hours
-
Minutes
-
Seconds

Ukoliko se na seminar prijavite tokom promo perioda, ostvarujete 35% popusta na cenu kotizacije, plaćate 249 EUR umesto 383 EUR.

* Za kupovinu 3 i više kotizacija obezbeđene su posebne pogodnosti. Za dodatne informacije o povlašćenim cenama kontaktirajte nas na 0114092613 i 0606648967

*Cene su prikazane bez PDV-a
*Plaćanje se vrši u dinarima, po srednjem kursu Narodne banke Srbije na taj dan
*Cena smeštaja nije uračunata u cenu kotizacije. Informacije u vezi smeštaja možete pogledati ovde

Učešćem na seminaru dobijate:

Zanimljivo predavanje i korisne savete stručnog predavača

Materijale u elektronskom obliku

Uverenje o odslušanom seminaru

Ručak i osveženje

Veštine potrebne za pravilnu obradu podataka o ličnosti

Mogućnost diskusije izmedju predavača i učesnika, kao  izmedju samih učesnika seminara

Networking - priliku da proširite svoju mrežu konekcija

10% popusta na sve buduće seminare

Prijavite se na seminar i uštedite 35%

©2023 Poslovna savršenost • Politika privatnosti