Septembar 2024. Beograd


Seminar: Poverljivost podataka i poslovna tajna

U doba digitalne ekonomije, poverljivost podataka postaje temelj uspešnog poslovanja. Seminar "Poverljivost podataka kao najvažniji segment modernog poslovanja" osmišljen je da vas upozna sa najnovijim trendovima, zakonskim okvirom i praktičnim veštinama neophodnim za zaštitu poslovnih tajni. Kroz jednodnevni edukativni program, naučićete kako efikasno upravljati osetljivim informacijama, osigurati njihovu sigurnost i održati konkurentsku prednost u dinamičnom poslovnom svetu. Pridružite nam se i postavite temelje za snažniju budućnost vašeg poslovanja.

Advokat Dragan Milic

Dragan Milić

predavač na seminaru

Kome je namenjen ovaj seminar?

Seminar "Poverljivost podataka kao najvažniji segment modernog poslovanja" namenjen je širokom spektru profesionalaca koji se bave upravljanjem, zaštitom i obradom poslovnih informacija u različitim sektorima. To uključuje:

 • Direktore, menadžere i rukovodioce koji su odgovorni za strateško planiranje i upravljanje rizicima povezanim sa poverljivim podacima.
 • IT stručnjake i bezbednosne analitičare koji se bave zaštitom podataka, mrežnom sigurnošću i prevencijom curenja informacija.
 • Pravne savetnike, advokate i stručnjake za korporativno pravo koji se bave pravnim aspektima zaštite intelektualne svojine, ugovorima o poverljivosti i zakonskim regulativama.
 • Zaposlene u ljudskim resursima koji se bave politikama privatnosti, ugovorima o neotkrivanju informacija i upravljanjem poverljivim informacijama unutar kompanije.
 • Preduzetnike i vlasnike malih i srednjih preduzeća koji žele da razumeju kako zaštita poverljivih podataka može doprineti njihovom poslovanju i konkurentnosti.
 • Stručnjake za usklađenost i regulatorne poslove koji se bave pridržavanjem zakonskih i industrijskih standarda za zaštitu podataka.
 • Istraživače i akademske radnike zainteresovane za proučavanje aspekata poverljivosti podataka i zaštite poslovne tajne.
 • Sve zaposlene u kompanijama, organizacijama, institucijama itd. kako bi se upoznali šta je to u njihovom radu poverljivo I šta moraju da čuvaju kao poslovnu tajnu, tokom, ali i posle završetka karijere u kompaniji ili organizaciji.
 • Osobama koje apliciraju za posao i koji tek stupaju u prve radne odnose, kako bi pripremljeni ušli u onboarding proces, jer poznavanje ovih propisa, može da im bude značajna konkurentska prednost pri zapošljavanju.

Ovaj seminar pruža ključne uvide i praktične veštine potrebne za suočavanje sa izazovima poverljivosti u savremenom poslovnom okruženju, čineći ga neophodnim za svakoga ko direktno ili indirektno učestvuje u upravljanju i zaštiti poslovnih informacija.

Poverljivost podataka kao najvažniji segment modernog poslovanja

poverljivost podataka

Posle skoro pet godina, ponovo ćemo održati seminar posvećen zaštiti poslovne tajne i poverljivosti podataka.

Ovaj jednodnevni edukativni program pruža temeljan pregled ključnih aspekata koje treba razmotriti kako biste efikasno upravljali osetljivim informacijama u današnjem modernom i dinamičnom poslovnom okruženju.

Poznavanje propisa i prakse iz ove oblasti ključni su za neophodno duboko razumevanje poslovnih i etičkih aspekata ovog izuzetno važnog područja.

Novi zakon o zaštiti poslovne tajne donet je 2021. čime je Republika Srbija uskladila ovu oblast sa direktivama Evropske unije. Iako je u primeni više od dve godine, mnogi nisu informisani o propisanim novim obavezama i načinima kako zaštititi svoje poslovne informacije.

Šta su poverljivi podaci?


Otvorićemo seminar definicijom i obuhvatom poverljivih podataka. Razgovaraćemo o pristupu koji ove informacije zahtevaju i kako ih pravilno tretirati.


Poslovna tajna u smislu zakona


Analiziraćemo trenutni pravni okvir Republike Srbije i njegov odnos prema statusu poverljivih podataka, istražujući relevantne zakonske regulative.
Osvrnućemo se na pojam poslovne tajne u kontekstu zakona, razmatrajući uslove koje informacija mora ispuniti kako bi stekla ovaj pravni status. Takođe ćemo istražiti korake koje zakoniti nosilac poslovne tajne može preduzeti u cilju njenog očuvanja.


Ugovor o poverljivosti / NDA Ugovor i njegovi elementi


Dublje ćemo razmotriti ugovore o poverljivosti, istražujući ključne elemente ovih dokumenata i njihovu ulogu u zaštiti poverljivih informacija.


Opšti akt kojim se štiti poverljivost podataka


Proučićemo opšti akt koji se primenjuje kako bi se osigurala poverljivost podataka, istražujući pravne mehanizme koji stoje na raspolaganju.

Poverljivost podataka u odnosima poslodavac-zaposleni


Fokusiraćemo se na pitanja poverljivosti podataka u odnosima između poslodavca i zaposlenih, istražujući kako održavati transparentnost i integritet u radnom okruženju.


Klauzula zabrane konkurencije kao indirektna zaštita poverljivosti


Razmotrićemo klauzule zabrane konkurencije kao jedan od alatki za indirektnu zaštitu poverljivosti podataka, proučavajući pravne aspekte ove prakse.


Know-How kao pravo intelektualne svojine


Istražićemo koncept “know-how” - a i analizirati kada informacije treba štititi kao know-how, a kada koristiti druge oblike intelektualne svojine poput patenata ili žigova.


Zakon kao osnov poverljivosti


Razmotrićemo ulogu zakona u očuvanju poverljivosti podataka i kako zakoni mogu biti osnova zaštite osetljivih informacija.


Odnos podataka o ličnosti i poverljivih podataka


Istražićemo sličnosti i razlike u pravnom tretmanu podataka o ličnosti i poverljivih podataka, pružajući uvid u kako upravljati ovim različitim tipovima informacija.


Poslovna tajna i nelojalna konkurencija


Analiziraćemo kako se poslovna tajna povezuje s pitanjem nelojalne konkurencije, proučavajući kako održavati fer tržišnu utakmicu u smislu Zakona o trgovini i kako se boriti protiv zloupotreba i povreda.


Podaci od interesa za Republiku Srbiju i tajni podaci


Pregledaćemo kroz kratak osvrt i podatke koji su pod dodatnim režimom zaštite od strane države i pojasniti različite stepene tajnosti informacija i njihov značaj, posebno fokusirajući se na podatke od interesa za Republiku Srbiju.


Građanskopravna zaštita poslovne tajne


Detaljno ćemo razmotriti vrste tužbenih zahteva i postupke za ostvarivanje prava na građanskopravnu zaštitu poslovne tajne.


Naknada štete


Analiziraćemo postupke i kriterijume za određivanje naknade štete u slučajevima povrede poverljivosti podataka.


Krivična i prekršajna odgovornost i privredni prestupi


Proučićemo krivičnu, prekršajnu odgovornost i privredne prestupe koji se odnose na povredu tajnosti, dajući uvid u sankcije koje se mogu primeniti.

Upoznajte predavača na ovom seminaru

Advokat Dragan Milic

Dragan Milić

Dragan Milić je specijalista za zaštitu poverljivih podataka, IT pravo, zaštitu podataka o ličnosti, pravo interneta, pravo intelektualne svojine, medija… Iza sebe ima 15 godina radnog iskustva, što ga čini pionirom u ovim pravnim oblastima u Srbiji. Iza sebe ima i veliki broj seminara, treninga i radionica u organizaciji različitih udruženja i asocijacija, gde je kao predavač učestvovao u edukaciji studenata, novinara, urednika i autora iz najrazličitijih profesija. Napisao je veliki broj tekstova vezano za pravne oblasti kojima se bavi, od kojih su mnogi publikovani ili preuzeti od strane medija i izdavača.

Više o predavaču

Agenda seminara “Poverljivost podataka i poslovna tajna”

Mesto: Beograd
Septembar 2024.
Vreme: 10:00 - 15:00h

10:00 – 11:15h

 • Šta su poverljivi podaci, kako se tretiraju i kakav pristup zahtevaju
 • Status poverljivih podataka u Zakonodavstvu Republike Srbije
 • Šta je poslovna tajna u smislu zakona
 • Razlike između poverljivosti i poslovne tajne
 • Uslovi da bi podatak mogao imati status poslovne tajne
 • Radnje zakonitog imaoca poslovne tajne u cilju njene zaštite
 • Ugovor o poverljivosti / NDA ugovor i njegovi elementi
 • Opšti akt kojim se štiti poverljivost podataka
 • Poverljivost podataka u odnosima poslodavac zaposleni

11:15 - 11:45h Kafe pauza

11:45 - 13:00h

 • Klauzula zabrane konkurencije kao indirektna zaštita poverljivosti
 • Know how kao pravo intelektualne svojine
 • Kada informaciju treba štititi kao know how, a kada kao patent ili žig
 • Zakonito i nezakonito pribavljanje poslovne tajne
 • Građanskopravna zaštita poslovne tajne
 • Tužba i tužbeni zahtev radi povrede poslovne tajne
 • Naknada štete
 • Zakon kao osnov poverljivosti
 • Zakon o privrednim društvima kao osnov za poverljivost

13:00 - 14:00h Pauza za ručak

14:00 - 15:00h

 • Podaci o ličnosti kao poverljivi podaci
 • Poslovna tajna i nelojalna konkurencija – nepoštena tržišna utakmica
 • Odnos podataka o ličnosti i poverljivih podataka – sličnosti i razlike
 • Bezbednost podataka
 • Podaci od interesa za Republiku Srbiju i tajni podaci
 • Stepeni tajnosti
 • Krivična i prekršajna odgovornost i privredni prestupi zbog povrede tajnosti

*Naziv i struktura agende seminara predstavljaju autorsko delo njegovih kreatora i samim tim je preuzimanje, kopiranje i izmena istog od strane trećeg lica zabranjeno.

Uštedite uz rezervaciju u promotivnom periodu

Za rezervacije u promo periodu cena seminara iznosi 159 evra.

-
Days
-
Hours
-
Minutes
-
Seconds

Za prijave posle navedenog datuma, cena kotizacije za učešće na seminaru iznosi 209 evra.

* Za kupovinu 3 i više kotizacija obezbeđene su posebne pogodnosti. Za dodatne informacije o povlašćenim cenama kontaktirajte nas na 0114092613 i 0606648967.

Prijavite se na seminar po promo ceni

©2024 Poslovna savršenost • Politika privatnosti