12. i 13. jun 2024. Beograd

Seminar: Pravni aspekti veštačke inteligencije (AI): Seminar za novu eru prava i tehnologije

Pre samo godinu dana, veštačka inteligencija (AI) bila je samo tema za razmišljanje, daleka budućnost i dugoročna vizija o tehnologiji koja će možda jednom u nekoj meri uticati na naše redovne poslove, ali i privatni život.

Pred kraj 2022. godine, u našu svakodnevnicu je na mala vrata ušao servis pod nazivom „ChatGPT“. I dok smo svi suočeni sa ovom informacijom pokušavali da sagledamo činjenicu da je nešto tako moguće i svima lako dostupno, stigla je i nova, unapređena verzija servisa označena brojem četiri koja je iz razvojnog centra Open AI kompanije izašla u martu 2023. godine.

Prateći ovaj nadolazeći trend razvoja veštačke inteligencije, centralna komisija Evropske unije odobrila je radnu verziju Uredbe o veštačkoj inteligenciji, u javnosti nazvane AI Act. Ovaj nacrt upućen je Evropskom parlamentu na usvajanje, a isti je odmah prosleđen i na javnu raspravu koja je u toku.

Advokat Dragan Milic

Dragan Milić

predavač na seminaru

Sesije na seminaru "Pravni aspekti veštačke inteligencije" obećavaju da će biti više od običnog prenosa znanja – biće to iskustvo koje otvara nove horizonte i osnažuje pravne profesionalce da budu spremni za izazove i mogućnosti koje donosi AI.

Da li će veštačka inteligencija ukinuti mnoga radna mesta?

Mnoge zaposlene u različitim poslovnim oblastima je zabrinula činjenica da jedan ovakav servis može uskoro da izrađuje mnoge stvari u poslu, bolje i preciznije od njih i s tim u vezi zabrinuti za svoje poslove žele da upoznaju osnovne karakteristike ove tehnologije.


Već se globalno vode diskusije na temu da veliki broj radnih pozicija neće postojati u bliskoj budućnosti. Međutim, ne mora nužno da bude tako. Ovaj i slični servisi ne moraju da budu nešto što će ukinuti naša radna mesta i potrebu za našim znanjem. Nestankom potrebe za radom na jednoj vrsti posla, paralelno se javlja prostor za angažovanjem na drugim radnim mestima, generišu se nove profesije ili dobijaju na značaju neke postojeće.

Poznavanje servisa na bazi veštačke inteligencije, njihovih zakonom postavljenih granica može biti upravo ta neophodna prednost u vremenu koje dolazi. Kako kod pružanja npr. pravnih usluga kompanijama i pojedincima koji učestvuju na razvoju ove tehnologije, tako i učenjem i savladavanjem veština korišćenja veštačke inteligencije za potrebe sopstvenog poslovanja. Naime, pravilnim i preciznim inputima, ChatGPT nam može biti samo od koristi. Može nam olakšati dolazak do pravih informacija, pomoći kod nekih formulacija, ali daleko od toga da može posao raditi umesto nas. Ali zašto ne iskoristiti pomoć tehnologije i olakšati pravne ili poslovne procese. Prvi korak je analiza pravnog pristupa temi i njeno razumevanje.

Osvajanje novih pravnih horizonata: Seminar "Pravni aspekti veštačke inteligencije"

Predstavljamo vam seminar "Pravni aspekti veštačke inteligencije", koji dolazi u pravom trenutku kada veštačka inteligencija, zahvaljujući servisima poput ChatGPT - a, postaje centralna tačka globalnih diskusija o budućnosti rada i tehnologije.


S obzirom na funkcije i mogućnosti veštačke inteligencije, a naročito ChatGPT - ija kao servisa koji počiva na ovoj tehnologiji, sve je više zainteresovanih za razumevanje, primenu i unapređenje veština vezano za tehnologiju veštačke inteligencije.

Pravni aspekti

Seminar "Pravni aspekti veštačke inteligencije" namenjen je za:

 • Pravnike koji žele da budu na čelu sa najnovijim pravnim izazovima i prilikama koje AI donosi.
 • IT stručnjake koji traže dublje razumevanje pravnih aspekata tehnologija koje razvijaju.
 • Donosioce odluka u organizacijama koje koriste ili planiraju implementaciju AI rešenja.
 • Advokate koji teže da razumeju i uspešno se kreću kroz novonastale pravne izazove u vezi sa AI tehnologijama.
 • Studente prava i informacionih tehnologija koji žele da oblikuju svoju karijeru u skladu sa budućim tržištem rada.
 • Istraživače u oblasti AI, koji teže da razumeju pravne implikacije svojih inovacija.
 • Poslovne lidere koji se pripremaju za regulativne izazove u digitalnom dobu.
 • Marketing stručnjake, grafičke dizajnere, fotografe itd. u marketing agencijama i video produkcijama i njihove kolege, zaposlene u pravnim službama, gde je razvoj veštačke inteligencije trenutno najdalje odmakao.
 • Sve ostale koje ne žele da zaostanu u brzom razvoju veštačke inteligencije i koji žele da svoje poslovanje usklade sa AI normativima i aktima.

Zašto je dobro da učestvujete na seminaru?

Seminar zajednički organizuju advokatska kancelarija Milić i obrazovna kompanija Poslovna savršenost, 12. i 13. juna 2024. godine u Beogradu.

Postoje 4 dobra razloga za ućešće na seminaru “Pravni aspekti veštačke inteligencije”:

 • Prilagođavanje promenama: Kako ChatGPT i slične tehnologije veštačke inteligencije preoblikuju poslovne sektore, potrebno je razumeti kako se pravni okviri prilagođavaju ovim promenama.
 • Interaktivna analiza regulativa veštačke inteligencije: Sa nedavno odobrenom radnom verzijom Uredbe o veštačkoj inteligenciji EU, postoji hitna potreba za razumevanjem kako ovi propisi utiču na praksu i poslovanje.
 • Veštine za budućnost: Učenje o tehnologijama veštačke inteligencije, njihovim granicama i mogućnostima, može biti vaša konkurentska prednost u nadolazećim godinama.
 • Precizno razumevanje alata veštačke inteligencije: Otkrijte kako pravilno koristiti alate poput ChatGPT - a u pravnom i poslovnom okruženju.

Učešćem na seminaru:

 • Prilagodićete se novim tehnologijama i razmotriti kako veštačka inteligencija menja radna mesta i stvara nove profesionalne prilike.
 • Razumećete AI pravni okvir: Saznaćete kako EU regulative i globalni pravni trendovi utiču na korišćenje veštačke inteligencije (AI - a).
 • Upoznaćete se sa primenom ChatGPT - a i drugih AI tehnologija u različitim poslovnim i pravnim scenarijima.
 • Dobićete uvide kako integracija veštačke inteligencije može unaprediti poslovne procese i pravne prakse.

Prijavite se na seminar

Vaši vodiči kroz pravne izazove veštačke inteligencije

Advokat Dragan Milic

Dragan Milić

Sa preko 15 godina iskustva, Dragan Milić je ime koje se ističe u oblastima zaštite podataka o ličnosti, prava interneta, intelektualne svojine, medija, IT i AI prava.


Kroz njegove treninge, seminare i radionice, organizovane u saradnji sa različitim udruženjima i asocijacijama, edukovao je studente, novinare, urednike i autore iz najrazličitijih profesija. Njegov uticaj se proteže dalje od učionice, sa brojnim tekstovima i publikacijama koje su postale referentna literatura za sve koji žele da se upuste u svet IT i AI prava.


Dragan Milić nije samo predavač; on je mentor, inovator i vizionar, čija su znanja i uvidi neophodni u današnjem brzo-evoluirajućem pravnom pejzažu. Njegove sesije na seminaru "Pravni aspekti veštačke inteligencije" obećavaju da će biti više od običnog prenosa znanja – biće to iskustvo koje otvara nove horizonte i osnažuje pravne profesionalce da budu spremni za izazove i mogućnosti koje donosi AI.

Više o predavaču

Boris Moljević

Boris Moljević je advokat, član Advokatske komore Beograda i Master prava intelektualne svojine. Osnovne studije završio je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na pravosudno-upravnom smeru. Bavi se pretežno pravom informaciono komunikacionih tehnologija, pravom intelektualne svojine i medijskim pravom, ali i opštim granama prava poput radnog, građanskog i privrednog.

Agenda seminara “Pravni aspekti veštačke inteligencije”

Mesto: Beograd
Datum: 12. i 13. jun 2024.
Vreme: 10:00 - 15:30h

PRVI DAN

10:10 – 11:30h PRVA SESIJA

 • Pravno definisanje pojma veštačke inteligencije
 • Pravne karakteristike i pravna priroda veštačke inteligencije.
 • Pravna regulacija veštačke inteligencije u svetu
 • Nova regulativa Evropske unije o veštačkoj inteligenciji – AI akt
 • Struktura AI akta EU
 • Podela AI prema dejstvu na bezbednost i prava ljudi
 • U kojim situacijama je upotreba AI dozvoljena, a kada ne
 • Visokorizični i zabranjeni sistemi AI

11:30 - 12:00h Pauza za kafu

12:00 - 13:30h DRUGA SESIJA

 • Odnos AI i prava intelektualne svojine
 • Licenciranje i pitanja otvorenog koda kod AI tehnologije
 • AI i autorsko pravo
 • Pravni aspekti treniranja AI algoritma
 • Autorstvo i prava nad sadržajem koje je kreirala AI
 • Projekti kreiranja sadržaja od strane AI
 • Pravni sporovi u praksi vezani za AI i povrede intelektualne svojine

13:30 - 14:30h Pauza za ručak

14:30 - 15:30h TREĆA SESIJA

 • Obrada podataka o ličnosti od strane AI
 • Automatska obrada podataka i donošenje odluka na bazi AI
 • Transparentnost obrade
 • Procena uticaja veštačke inteligencije na zaštitu podataka o ličnosti
 • Upotreba AI u obradi podataka o ličnosti zaposlenih od strane poslodavaca
 • Pitanja

DRUGI DAN

10:00 – 11:30h PRVA SESIJA

 • Tehnologije veštačke inteligencije – vrste i primena u praksi
 • Generativna AI
 • ChatGPT – ulazak AI u mainstream tokove
 • Analiza uslova korišćenja i politike privatnosti ChatGPT
 • Značajniji pluginovi i API
 • Drugi značajniji generativni AI servisi
 • Virtuelni asistenti

11:30 - 12:00h Pauza za kafu

12:00 - 13:30h DRUGA SESIJA

 • Informaciona bezbednost i AI
 • Etičke smernice za razvoj i upotrebu AI
 • Uslovi za odgovornu i pouzdanu AI
 • Zloupotreba podataka o ličnosti od strane subjekta koji kontroliše AI
 • Deep fake
 • AI i sloboda izražavanja
 • Moralni i etički izazovi

13:30 - 14:00h Pauza za kafu

14:30 - 15:30h TREĆA SESIJA

 • Kako će AI / ChatGPT uticati na pravne poslove
 • AI / ChatGPT kao alat pravnicima i advokatima
 • Benefiti generativne AI za pravnike
 • Primeri upotrebe AI / ChatGPT-ija
 • Sudski sporovi povodom AI tehnologije
 • Ekspertski stavovi i predviđanja
 • Preporuke za regulatorne promene
 • Zaključci
 • Pitanja i dodela sertifikata

15:30h Podela sertifikata, zatim ručak i druženje

*Naziv i struktura agende seminara predstavljaju autorsko delo njegovih kreatora i samim tim je preuzimanje, kopiranje i izmena istog od strane trećeg lica zabranjeno.

Uštedite 50 evra po učesniku uz EARLY BIRD rezervacije

early bird popust

Za prijave na seminar tokom promo perioda, cena dvodnevnog seminara iznosi 269 evra, tj. ostvarujete 50 evra uštede po učesniku seminara (EARLY BIRD rezervacije).

-
Days
-
Hours
-
Minutes
-
Seconds

Za prijave posle navedenog perioda, cena kotizacije za oba dana po učesniku iznosi 319 evra.

* Za kupovinu 3 i više kotizacija dobijate dodatnih 10% popusta. Za više informacija kontaktirajte nas na 011 409 26 13 i 060 664 89 67.

Za učesnike prethodno održanog jednodnevnog seminara na istu temu, cena kotizacije za drugi dan iznosi 159 evra u promo periodu. Nakon isteka promo perioda jednodnevna kotizacija iznosi 209 evra.

Prijavite se na seminar po promo ceni

Učešćem na seminaru dobijate:

Zanimljivo predavanje i korisne savete stručnog predavača

Materijale u elektronskom obliku

Uverenje o odslušanom seminaru

Ručak i osveženje

Tumačenja pravnih aspekata veštačke inteligencije

Mogućnost diskusije između predavača i učesnika, kao i između samih učesnika seminara

Networking - priliku da proširite svoju mrežu konekcija

10% popusta na sve buduće seminare

©2024 Poslovna savršenost • Politika privatnosti