Seminar: Pravni aspekti poslovanja u IT industriji

Nove tehnologije donose nove zakone i utiču na drugačiju primenu postojećih. Osigurajte svoje poslovanje upoznavanjem sa regulativom koja se odnosi na poslovanje IT kompanija i uputstvima za primenu iste, na koji način ćete zaštititi interese vašeg poslodavca, vaših zaposlenih, ali i osigurati svoju poziciju u svetlu promena koje se dešavaju oko nas.

IT industrija u Srbiji se iz dana u dan širi. Pogramere više nećete pronaći samo u kompanijama koje uslužno izrađuju softvere za klijente širom sveta, ili koje razvijaju svoj proizvod, već i u drugim sektorima privrede koji do nedavno nisu imali nikakve veze sa razvojem računarskih programa ili sistema.

To znači da je pravnim i HR sektorima u tim kompanijama, kao i licima koja su angažovana na menadžerskim funkcijama neophodna nadogradnja, budući da ovaj segment poslovanja podrazumeva drugačiju regulativu, odnosno drugačiji pristup postojećim zakonima, s čim se poslovanje kompanije mora uskladiti.

Iz tog razloga, u saradnji sa timom iskusnih stručnjaka iz pravne oblasti zaštite podataka organizujemo seminar koji poziva sve zaposlene koji rade u IT industriji, zapošljavaju u ovom sektoru, proizvode računarske programe, žele da zaštite proizvode svog rada, upravljaju bazama podataka ili imaju bilo kakve veze sa informacionim tehnologijama u svom poslovanju.

Cena kotizacije sa popustom – 259
Za kupovinu 3 i više kotizacija obezbeđene su posebne pogodnosti.

U septembru okupićemo se u hotelu Borkovac, na dvodnevnom seminaru tokom kog će stručnjaci sa iskustvom iz pravne oblasti zaštite podataka, specijalizovani za IT pravo, podeliti svoju ekspertizu sa učesnicima. Bićete u prilici da saznate aktuelnosti koje vam mogu pomoći da unapredite svoje poslovanje, ali i da dobijete konkretne savete, odmah primenljive na vaš biznis. Takođe, imate priliku da se povežete sa kolegama iz struke, da razmenite iskustva i proširite svoju mrežu konekcija.

Predavač - Dragan Milić

Predavač - Jelena Blagojević

Agenda

Septembar, Hotel Borkovac, Ruma

 • Računarski kod kao intelektualna svojina
 • Računarski kod – patent ili autorsko delo
 • Zaštita računarskog programa kao autorskog dela
 • Ko je autor programa koji je stvorila veštačka inteligencija
 • Ličnopravna i imovinskopravna ovlašćenja autora odnosno nosioca prava povodom računarskog progama
 • Licence kreativne zajednice
 • Ugovor o ustupanju prava na računarskom programu i ugovor o licenci
 • Pravo na umnožavanje računarskog programa i ograničenja tog prava
 • Pravni aspekti interoperatibilnosti računarskog programa
 • Pravni aspekti dekompiliranja računarskog programa
 • Prava koautora koji su zajednički učestvovali u izradi računarskog programa
 • Računarski program stvoren u radnom odnosu
 • Baza podataka kao autorsko delo i kao srodno pravo
 • Trajanje autorskih prava na računarskom programu
 • Ostvarivanje prava povodom računarskog programa pred sudom
 • Vrste tužbenih zahteva i privremene mere
 • Računarski program i krivična dela

Septembar, Hotel Borkovac, Ruma

 • Specifičnosti radnih odnosa u IT kompanijama
 • Ugovori na osnovu kojih se angažuju programeri
 • Ugovori u IT industriji između pravnih lica i preduzetnika
 • Poverljivost podataka
 • Klauzula poverljivosti i NDA ugovor
 • Klauzula zabrane konkurencije
 • Klauzula zaštite podataka o ličnosti
 • Klauzula kojom se regulišu prava intelektualne svojine
 • Prepoznatljivost na tržištu – znak zaštićen žigom -Trademark
 • Benefiti registracije žiga
 • Domaća i međunarodna zaštita žiga
 • Baza podataka kao autorsko delo i kao srodno pravo
 • Pravna priroda naziva internet domena i važnost njegove registracije
 • Sporovi povodom registracije internet domena registracijom žiga
 • Autorskopravni aspekti izrade i prodaje NFT-a
 • Diskusija
 • Dodela sertifikata

Nakon dvodnevnog seminara o pravu u IT industriji, bićete u mogućnosti da unapredite procese u svojoj kompaniji i to kroz sledeće aspekte:

 • Radni odnosi u IT-u
 • Zaštita podataka i zabrana konkurencije
 • Pravo intelektualne svojine
 • Pojam autora i autorskog dela i status sadržaja kreiranog od strane veštačke inteligencije
 • Zaštita žiga u IT poslovanju
 • Zaštita računarskog koda kao autorskog dela
 • Zaštita baza podataka
 • Licence kreativne zajednice
 • Ostvarivanje i zaštita prava pred sudom,

i mnogo drugih korisnih aspekata.

Kotizacije za učešće na seminaru

Ukoliko se na seminar prijavite do 08.07.2022. ostvarujete 35% popusta na kotizaciju 259 eur umesto 399 eur. Kompanija Poslovna Savršenost snosi troškove smeštaja na bazi punog pansiona u hotelu Borkovac.

 

Učešćem na seminaru dobijate:

 • zanimljivo predavanje i korisne savete stručnih predavača
 • mogućnost diskusije i postavljanja pitanja
 • materijale u elektronskom obliku
 • uverenje o odslušanom seminaru
 • noćenje, hranu i osveženje (smeštaj na bazi punog pansiona).

*Za kupovinu 3 i više kotizacija obezbeđene su posebne pogodnosti. Za dodatne informacije o povlašćenim cenama kontaktirajte nas na 0114092613 i 0606648967

ONLINE PRIJAVA: