23. i 24. maj 2024. Beograd


Chat GPT/Prompt kreator radionica: Kako da pravilno postavljate upite i komande Chat GPT-u i drugima alatima veštačke inteligencije da bi olakšali svoj radni dan?

Kako možete olakšati i unaprediti svaki aspekt vašeg posla uz pomoć veštačke inteligencije?

U savremenom poslovnom okruženju, veštačka inteligencija (AI) predstavlja neizostavni alat za unapređenje efikasnosti i produktivnosti na radnom mestu. Radionica "Kreiranje promptova/upita veštačkoj inteligenciji" osmišljena je da učesnicima radionice pruži ključne veštine potrebne za efikasnu komunikaciju sa Chat GPT i drugim alatima veštačke inteligencije, kroz pravilno formulisanje upita, naredbi, pitanja i komandi, tj. promptova.

Učesnici radionice će naučiti kako da maksimalno iskoriste potencijale veštačke inteligencije za optimizaciju svojih poslova, kroz ispravno postavljanje upita/promptova Chat GPT-u i drugim alatima veštačke inteligencije. Od tačnog i preciznog kreiranja upita ili prompta zavisi i rezultat/odgovor koji će vam veštačka inteligencija dati, a samim tim i olakšanje obavljanja vaših poslova/radnih zadataka. Zato je shvatanje načina kreiranja prompta/upita od suštinske važnosti za lakše i efikasnije obavljanje svakodnevnih zadataka na radnom mestu.

Marko Vidović

predavač na radionici

Sa bogatim iskustvom u oblasti marketinga, komunikacija I digitalnih strategija, Marko je neizostavna figura kada je u pitanju savladavanje veštine komunikacije sa sistemima veštačke inteligencije.

Šta su promptovi?

Promptovi su upiti, komande, naredbe koje se postavljaju Chat GPT-u i drugima altima veštačke inteligencije u cilju dobijanja tačnih rezultata i informacija, izvršavanja radnih zadataka ili kreiranja različitih vrsta sadržaja ili dokumenata (marketinško-prodajni tekstovi na sajtu, vesti, newsletteri, blogovi, odgovori na emailove, e-bookovi, nastavni materijali, skripte, priručnici, testovi, biografije, analize, nacrti, vodiči, istraživanja, prevodi tekstova, predlozi rešenja, strategije, vizuelni materijali, različite vrste izveštaja, ugovori i drugi pravni dokumenti, planovi i programi, studije, elaborati, romani, knjige, časopisi, publikacije, scenarija ...). Pravilna formulacija promptova ključna je za dobijanje relevantnih i preciznih odgovora koje želimo da dobijemo od alata veštačke inteligencije.

Kako promptovi pomažu različitim profesijama?

 • Menadžeri za ljudske resurse: Optimizacija procesa regrutacije kroz automatizaciju selekcije CV - jeva, generisanje pitanja za intervjue i brzu obradu aplikacija.
 • Marketing menadžeri: Efikasno targetiranje tržišta kroz analizu podataka i prilagođavanje marketinških strategija za maksimalni uticaj.
 • Prodajni menadžeri: Brza kreacija personalizovanih prodajnih predloga i efikasna komunikacija sa potencijalnim klijentima za povećanje prodaje.
 • Urbanistički planeri: Analiza demografskih podataka, planiranje infrastrukture i integracija ekoloških rešenja u urbanim područjima.
 • Finansijski analitičari: Detaljne analize i predviđanja koja pomažu u boljem finansijskom planiranju i smanjenju rizika.
 • Advokati i pravnici: Automatizacija pravnih dokumenata i brza pravna istraživanja, što doprinosi efikasnijem vođenju slučajeva.
 • Grafički dizajneri: Inspiracija i automatizacija u kreiranju vizuelnih materijala, omogućavajući više vremena za kreativan rad.
 • Projektni menadžeri: Poboljšano upravljanje projektima kroz automatizovane izveštaje i optimizaciju resursa.
 • Direktori i top menadžeri: Strateško donošenje odluka zasnovano na predikcijama i analizama tržišta koje pruža AI.
 • SEO stručnjaci: Optimizacija web sadržaja za bolje pozicioniranje u pretraživačima i povećanje organskog saobraćaja.
 • Naučni radnici i istraživači: Efikasnije prikupljanje i obrada podataka, što ubrzava istraživačke procese.
 • Arhitekte: Simulacije i modeliranje za bolje projektovanje.
 • Obrazovni radnici u školama I na fakultetima: Personalizacija učenja i automatizacija administrativnih zadataka (na primer priprema i ocenjivanje testova), oslobađajući vreme za pedagoški rad.
 • Turistički operateri: Kreiranje prilagođenih putovanja zasnovanih na analizi preferencija klijenata, što povećava efikasnost i klijentsko zadovoljstvo.
 • Zaposleni u državnim organima: Povećanje efikasnosti, transparentnosti i javne odgovornosti kroz automatizaciju procesa i obradu velikih količina podataka.
 • Politikolozi: Analiza političkih trendova i javnog mnenja za bolje razumevanje i predviđanje političkih kretanja.
 • Istraživači javnog mnenja: Kreiranje anketa, brže i tačnije prikupljanje i analiza podataka o javnom mnenju, što poboljšava kvalitet i relevantnost istraživanja.
 • Novinari i urednici vesti, TV i radio emisija: Brzo prikupljanje informacija i kreiranje sadržaja, što povećava aktuelnost i relevantnost medijskih izveštaja.
 • Književnici, romanopisci: Generisanje ideja i struktuiranje priča, što olakšava pisanje i povećava kreativni output.
 • Copywriteri, PR menadžeri, content writeri, blogeri: Brže kreiranje visokokvalitetnog sadržaja, što povećava efikasnost marketinga i online prisustvo.
 • Web sajt/portal urednici: Optimizacija sadržaja za bolju korisničku interakciju i navigaciju na web stranicama, što povećava zadovoljstvo korisnika i posetu.
 • Osobe zaposlene u izdavačkim kompanijama: Analiza trendova čitanosti i selekcija popularnih žanrova, što povećava prodaju knjiga i čitanost.
 • Biznis konsultanti: Pružanje personalizovanih saveta klijentima na osnovu detaljne analize, što povećava vrednost i efikasnost konsultantskih usluga.
 • Građevinski inženjeri: Korišćenje simulacija za testiranje i poboljšanje građevinskih planova, što smanjuje greške i povećava sigurnost konstrukcija.
 • Bankarski radnici: Poboljšanje analize kreditnih sposobnosti i finansijskih usluga na osnovu preciznih podataka, povećavajući zadovoljstvo klijenata i smanjujući rizike.
 • Menadžeri restorana: Analiza trendova potrošnje i optimizacija menija, analiza trendova u prehrambenoj industriji, upravljanje zalihama,  što povećava profit i zadovoljstvo gostiju.
 • Modni dizajneri: Trend forecasting, kreiranje kolekcija na osnovu analize trendova, personalizacija dizajna za klijente.
 • Socijalni radnici: Automatizacija izveštaja, analiza slučajeva i optimizacija rasporeda i resursa.
 • Event menadžeri: Planiranje događaja, automatizacija logistike i koordinacija sa dobavljačima.
 • Elektroenergetski inženjeri: Optimizacija potrošnje energije, razvoj održivih energetskih rešenja i analiza podataka o potrošnji za poboljšanje energetske efikasnosti.
 • Preduzetnici u start-up kompanijama: Brza analiza tržišta, testiranje poslovnih modela i personalizacija proizvoda za ciljne korisnike.
 • Umetnici i kreativci: Inspiracija za projekte, kreiranje umetničkih dela pomoću AI i analiza trendova u umetnosti.
 • Forenzički stručnjaci: Analiza dokaza, simulacija kriminalističkih scena i optimizacija pravnih istraživanja.
 • Nutricionisti: Personalizacija dijetetskih planova, analiza nutritivnih potreba i kreiranje balansiranih menija na osnovu zdravstvenog stanja klijenata.
 • Arheolozi: Analiza arheoloških nalazišta pomoću AI, predikcija lokacija za iskopavanja i digitalizacija arheoloških artefakata.
 • Muzički producenti: Kreiranje muzike pomoću AI, analiza muzičkih trendova i personalizacija zvučnih zapisa za tržište.
 • Bezbednosni analitičari: Prevencija bezbednosnih rizika, analiza sigurnosnih pretnji i automatizacija nadzora za bolju zaštitu podataka.
 • Edukatori za profesionalni razvoj: Personalizacija obrazovnih programa, automatizacija ocenjivanja i kreiranje interaktivnih materijala za učenje.
 • Psiholozi: Analiza psiholoških podataka, automatizacija terapijskih seansi i kreiranje personalizovanih tretmana za pacijente.
 • Hotelijeri: Brzi odgovori klijentima, segmentacija gostiju, rezervacije i upiti, analiza povratnih informacija od gostiju…
 • Kinematografi: Npr. generisanje ideja: promptovi mogu inspirisati filmske scenariste pružajući im teme, zaplete ili karaktere na osnovu kojih mogu razviti originalne priče.

I ostalim ljudima koji rade u različitim industrijama ili biznisima. Jel je pisanje upita i promptova veštačkoj inteligenciji korisno za skoro sve profesije.

Šta ćete sve naučiti na radionici?

Ova jedinstvena radionica vodi vas kroz sve aspekte pisanja promptova za veštačku inteligenciju, dajući vam znanja i alate za:

 • Efikasnu komunikaciju sa veštačkom inteligencijom, pretvarajući je u neprocenjivog saradnika u kreiranju različitih vrsta sadržaja i dokumenata (tekst, slika, video klip, e book, ugovor, knjiga, časopis, roman, muzički sadržaj, publikacija, blog, vest, studija, nastavni materijal, analiza, istraživanje, strategija ...).
 • Generisanje inovativnih ideja i rešenja uz pomoć veštačke inteligencije, otvarajući nova vrata kreativnosti.
 • Kreiranje upita/promptova koji omogućavaju veštačkoj inteligenciji da proizvodi tačne i relevantne odgovore.
 • Prevazilaženje uobičajenih izazova u interakciji sa veštačkom inteligencijom i optimizaciju vaših upita/promptova za najbolje moguće rezultate.

Zašto da prisustvujete radionici?


Ova 2-dnevna radionica nudi vam priliku da:

 • Ovladate veštinama budućnosti: U brzo promenljivom svetu, sposobnost efikasnog zadavanja promptova za veštačku inteligenciju postaće neophodnost. Budite ispred vremena.
 • Razvijete svoju kreativnost: Istražite kako veštačka inteligencija može pomoći da prevaziđete kreativne blokade i postignete nove nivoe inovativnosti.
 • Povećate svoju produktivnost: Naučite kako da iskoristite veštačku inteligenciju za uštedu vremena i resursa, omogućavajući vam da se usredsredite na ono u čemu ste najbolji.
 • Izgradite mrežu kontakata: Upoznajte se i povežite sa istomišljenicima iz različitih oblasti, podelite iskustva i najbolje prakse.

Ko vodi ovu radionicu?

Radionicu vodi Marko Vidović, osnivač i vlasnik agencije za komunikacije i odnose s javnošću Vidmark Communications. Marko je stručnjak čiji je profesionalni put bio isprepleten sa različitim segmentima komunikacije i digitalnih platformi. Sa bogatim iskustvom u oblasti marketinga, komunikacija I digitalnih strategija, Marko je neizostavna figura kada je u pitanju savladavanje veštine efikasne i efektivne komunikacije sa sistemima veštačke inteligencije.


Marko je oblikovao svoje veštine radeći kao Account Manager u digitalnoj agenciji Drive (deo I&F McCann grupe), gde je sarađivao sa klijentima iz različitih industrija na razvoju digitalnih kampanja i strategija. Njegovo iskustvo u oblasti digitalnih komunikacija dodatno je prošireno radeći kao Menadžer za digitalne komunikacije u Delta Holding - u, gde je bio odgovoran za vođenje digitalnih platformi kompanije.


Pored toga je radio kao Communication Manager u beogradskom predstavništvu poznate italijanske softverske kompanije Engineering Software Lab.


Sa dubokim razumevanjem digitalnih platformi i iskustvom u razvoju komunikacionih strategija, Marko je idealan predavač za radionicu "Kreiranje promptova/upita veštačkoj inteligenciji". Njegovo znanje i stručnost pružiće učesnicima radionice neophodne veštine i uvide kako efikasno komunicirati sa veštačkom inteligencijom, koristeći promptove kao moćan alat za postizanje željenih rezultata u digitalnom svetu.

Agenda radionice

Prvi dan: Predavanje (10:00 - 16:00)

10:00 - 10:30 | Uvod u Prompt interfejs


 • Upoznavanje sa interfejsom za pisanje upita i promptova veštačkoj inteligenciji.
 • Efikasne cake i taktike za postizanje optimalnih rezultata i odgovora u korišćenju Prompt interfejsa.

10:30 - 11:30 | Proces osmišljavanja i definisanja promptova

 • Tehnike za osmišljavanje efikasnih upita/promptova za različite potrebe.
 • Kako definisati upite, komande i promptove za dobijanje željenih odgovora.

11:30 - 12:00: | Pauza za kafu

12:00 - 13:00 | Tipovi upita/promptova


 • Upoznavanje sa različitim tipovima promptova, upita, naredbi i njihovom primenom.
 • Saveti za odabir i korišćenje specifičnih tipova upita i promptova.

13:00 - 14:00 | Višefaznost upita/promptova – sledbenički promptovi


 • Kreiranje i implementacija sledbeničkih upita/promptova u interakcijama sa veštačkom inteligencijom.


14:00 - 15:00 | Pauza za ručak

15:00 - 16:00 | Pisanje kompleksnih promptova

 • Tehnike za pisanje složenih promptova za precizne i relevantne odgovore od strane veštačke inteligencije.
 • Specifični saveti za kreiranje promptova za različite poslovne namene.

Drugi dan: Praktične interaktivne vežbe (10:00 - 16:00)

10:00 - 11:30 | Vežbe i radionice: Kreiranje efikasnih promptova (deo 1)


 • Praktična primena naučenog u kreiranju vlastitih promptova.
 • Individualne i grupne aktivnosti uz podršku predavača.

11:30 - 12:00: | Pauza za kafu

12:00 - 13:30 | Vežbe i radionice: Kreiranje kvalitetnih promptova (deo 2)


 • Kontinuirana podrška i povratne informacije od predavača.
 • Dodatne vežbe za usavršavanje veština u pisanju upita/promptova.


13:30 - 14:30 | Pauza za ručak

14:30 - 16:00 | Analiza sadržaja kod kreiranja promptova

 • Praktična primena tehnika analize sadržaja za bolje usmeravanje veštačke inteligencije u generisanju odgovora.
 • Diskusija i zaključci o primenljivosti naučenog u svakodnevnom radu.

*Naziv i struktura agende radionice predstavljaju autorsko delo njegovih kreatora i samim tim je preuzimanje, kopiranje i izmena istog od strane trećeg lica zabranjeno.

Uštedite 60 evra po učesniku uz EARLY BIRD rezervacije

early bird popust

Za prijave na radionicu u promo periodu cena iznosi 259 evra, tj. ostvarujete 60 evra uštede po učesniku radionice (EARLY BIRD rezervacije).

-
Days
-
Hours
-
Minutes
-
Seconds

Za prijave posle navedenog perioda, cena kotizacije po učesniku iznosi 319 evra.

* Za kupovinu 3 i više kotizacija dobijate dodatnih 10% popusta. Za više informacija kontaktirajte nas na 0114092613 i 0606648967.

Prijavite se na radionicu po promo ceni

Ovladajte AI alatima budućnosti: Transformišite svoju organizaciju kroz veštačku inteligenciju

"Prompt kreator radionica" nije samo prilika za učenje, već i platforma za transformaciju kako pojedinaca tako i celokupnih organizacija. Uz stručno vođenje i praktično iskustvo predavača, ova radionica je idealna za sve koji žele da efikasno koriste veštačku inteligenciju za unapređenje poslovanja, bez obzira na industriju u kojoj se nalaze. Pridružite se i ovladajte veštinama koje će definisati budućnost efikasnog poslovanja.

Učešćem na radionici dobijate:

Zanimljivo praktično predavanje i korisne savete stručnog predavača

Materijale u elektronskom obliku

Uverenje o završenoj radionici

Ručak i osveženje

Upoznavanje sa različitim tipovima promptova i njihovom primenom

Mogućnost diskusije između predavača i učesnika, kao i između samih učesnika seminara

Networking - priliku da proširite svoju mrežu konekcija

10% popusta na sve buduće radionice, konferencije, seminare

©2024 Poslovna savršenost • Politika privatnosti