Miroslav Zorić

Miroslav Zorić, generalni direktor kompanije Poslovna Savršenost, jedan je od idejnih tvoraca projekta TOP Conference. Njegovo višedecenijsko iskustvo u biznisu uložio je u razvoj edukativnih programa namenjenih kako fizičkim licima, tako i privredi. Stvarajući mrežu saradnika, uspešno je razgranao dijapazon usluga, šireći se celom Srbijom, kako uživo, tako i kroz digitalne projekte. I pored velikog iskustva i broja obaveza koje ima, Miroslava ćete u najvećem broju slučajeva videti na konferencijama kao aktivnog učesnika u organizaciji, jer i dalje smatra da je kontakt sa klijentima i direktan feedback najvažniji pokretač poslovanja.

Miroslav Zorić
Aleksandra Vuković Manevski

Aleksandra Vuković Manevski

Aleksandra Vuković Manevski, business development direktorka je osoba sa kojom ste sigurno imali prilike da razgovarate, ako ste ikada razmatrali da se prijavite za neki od seminara u organizaciji TOP Conference. Aleksandra je direktno odgovorna za konceptualizaciju konferencija, osmišljavanje sadržaja, izbor lokacije, predavača i toka i superviziju celog procesa. Njeno dugogodišnje iskustvo u prodaji i ljudskim resursima učinilo je najkompetentnijom za komunikaciju sa svim zainteresovanim stranama, a kada projekat dospe u njene ruke, rezultati nikada ne izostaju. Zahvaljujući stalnom praćenju trendova i promena na tržištu, ona je uvek spremna za nove ideje, događaje i teme koje će edukovati zaposlene u svim industrijama.

Boris Kolaković

Boris Kolaković ima dve decenije iskustva u marketingu i menadžmentu, pa je tako ponosno zaslužio svoju neformalnu titulu “Experience Maker”. Radeći u kreativnoj industriji na planiranju i organizaciji različitih događaja, Boris je bio u prilici da sarađuje sa više desetina domaćih i internacionalnih kompanija, i učestvuje u kreiranju njihove vizije i realizaciji njihovih ideja. Samo neki od njih su i Philip Morris Internatonal, Vip Mobile (A1), Avon, Nestle, Imlek, Frikom, LG, FIAT, H&M, Samsung, Dell, Lafarge, ProCredit banka, Erste banka, USAID, UniCredit Bank, itd. Danas je na poziciji General Manager, a svoje znanje nesebično deli već godinama u okviru specijalizovane obuke - Event Project Manager u organizaciji kompanije “Poslovna Savršenost”. U proteklih sedam godina Boris je pružio obuku stotinama polaznika, a većina od njih su postali uspešni menadžeri. Takođe, Boris je svoje dvadesetogodišnje iskustvo usmerio na unapređenje internih rezultata kompanija, kroz predavanja na stručnim seminarima sa aktuelnom temom "Employee engagement – motivišite zaposlene da učestvuju u kompanijskim aktivnostima".

Boris Kolaković
Duška Duvnjak

Duška Duvnjak

Duška Duvnjak, tokom desetogodišnjeg rada na poziciji Chief Operating Officer "Poslovna savršenost", stekla je značajno iskustvo u oblastima organizacije, administracije, budžetiranja, marketinga, PR - a. Oblasti kojima se bavi izučavala je kroz formalno i neformalno obrazovanje, a najviše kroz rad i iskustvo. Oformila je i razvila sve interne procese i procedure koje se tiču kako finansiranja, tako i HR - a, pravnih pitanja, office menadžmenta, administracije, kodeksa poslovnog ponašanja, odnosa sa klijentima i poslovne komunikacije. Ima široko iskustvo u prezentovanju, držanju treninga i radionica. Trenutno se posvetila organizaciji seminara na različite teme, te je, više nego uspešno, organizovala događaje poput HR-IT panela, Seminara o Zakonu o zaštiti podataka, tribine o IT bezbednosti i drugo.

©2024 Poslovna savršenost • Politika privatnosti