Kontakt

ADRESA ORGANIZATORA:

Lomina 48/1, Beograd

LOKACIJA:

Poslovna savršenost d.o.o.

TELEFON:

+381 11 40 92 613, +381 60 664 89 67

EMAIL:

office@top-conference.com