04. decembar 2024. Beograd, Hotel Sky

Seminar:

“Upravljanje različitostima na radnom mestu”

Predstavljamo vam seminar “Upravljanje različitostima na radnom mestu” specijalno osmišljen za donosioce odluka u preduzećima, organizacijama iIi institucijama, koji žele da budu u skladu sa najnovijim trendovima u upravljanju i vođenju svojih zaposlenih.

Seminar “Upravljanje različitostima na radnom mestu” namenjen je:

 • Direktorima preduzeća
 • Menadžerima sektora
 • HR direktorima
 • Vođama timova
 • Rukovodiocima/Koordinatorima projekata
 • Liderima timova u kompanijama, institucijama i organizacijama
 • Svim zaposlenima, radi sticanja znanja o svim različitostima i izazovima na radnom mestu koji mogu prositeći iz toga.
Prijavite se na seminar
Sonja Jovanović
Stojan Trajković

04. decembar 2024. Beograd, Hotel Sky

Seminar:

“Upravljanje različitostima na radnom mestu”

Predstavljamo vam seminar “Upravljanje različitostima i inkluzijom na radnom mestu” specijalno osmišljen za donosioce odluka u preduzećima, organizacijama iIi institucijama, koji žele da budu u skladu sa najnovijim trendovima u upravljanju i vođenju svojih zaposlenih.

Seminar “Upravljanje različitostima na radnom mestu” namenjen je:

 • Direktorima preduzeća
 • Menadžerima sektora
 • HR direktorima
 • Vođama timova
 • Rukovodiocima/Koordinatorima projekata
 • Liderima timova u kompanijama, institucijama i organizacijama
 • Zaposlenima u kompanijama, radi sticanja znanja o svim izazovima na radnom mestu, koji mogu proisteći iz različitosti.
Prijavite se na seminar

Kultura inkluzije i različitosti: Ključ za uspeh u multigeneracijskom radnom okruženju

U današnjem multigeneracijskom radnom okruženju, kultura inkluzije i različitosti igra ključnu ulogu u oblikovanju uspešnih organizacija. Na ovom seminaru ćemo istaći značaj različitosti na radnom mestu. Značajnu pažnju ćemo posvetiti milenijalcima, kao najprisutnijoj generaciji u svakoj kompaniji ili organizaciji. Analiziraćemo prisustvo svih generacija na radnom mestu danas i proučiti teme marginalizovanih grupa i blagostanja zajednice kao ključnih aspekata različitosti. Poseban deo biće posvećen veštakoj inteligenciji i robotici koje zauzimaju sve više prostora na radnim mestima savremnih kompanija.

Kultura različitosti i inkluzije na radnom mestu

Različitost na radnom mestu, kada se pravilno upravlja i promoviše, postaje izvor inovacija, kreativnosti i konkurentske prednosti. Različiti timovi donose drugačije perspektive i iskustva, što može unaprediti odlučivanje, podstaknuti inovacije i povećati produktivnost. U današnjem globalizovanom poslovnom okruženju, razumevanje i podrška različitim kulturama i vrednostima postaju ključni faktori uspeha.

Koje sve vrste generacija su prisutne na radnom mestu danas?

Da bismo bolje razumeli dinamiku različitosti, prvo moramo identifikovati generacije prisutne na radnom mestu danas:

 • Baby boomers (rođeni između 1946. i 1964. godine) - ova generacija donosi bogato iskustvo i tradicionalne vrednosti na radnom mestu.
 • Generacija X (rođena između 1965. i 1980. godine) - generacija X kombinuje iskustvo sa sposobnošću prilagođavanja tehnološkim promenama.
 • Milenijalci (rođeni između 1981. i 1996. godine) - Ova generacija igra ključnu ulogu u promociji različitosti i inkluzije, budući da su odrasli u vreme drastičnih tehnoloških promena.
 • Generacija Z (rođena posle 1997. godine) - Mlađa generacija koja je odrasla u digitalnom dobu donosi novu tehnološku ekspertizu.


Svi oni donose različite perspektive, veštine i vrednosti, formirane u različitim kontekstima i vremenima.
Nastaje i jedna buduća, potpuno nova generacija: generacija Alpha (rođena od 2010. godine pa nadalje). To su budući lideri koji će oblikovati radno okruženje u budućnosti.


Na sceni je i formiranje nove "generacije" na radnom mestu – roboti i veštačka inteligencija (AI). Integracija veštačke inteligencije unosi dodatnu dimenziju različitosti i postavlja nova pitanja o inkluziji. Na primer, kako se etički prilagoditi i integrisati tehnologiju u radno okruženje tako da doprinosi pozitivnom i inkluzivnom radnom okruženju? Kako balansirati između automatskog i ljudskog rada? Kako obučiti radnike svih generacija da koriste nove tehnologije? Ovi izazovi zahtevaju pažljivo razmatranje i odgovarajuće strategije za implementaciju tehnologija kako bi se osiguralo da veštačka inteligencija i robotika doprinose inkluzivnom i harmoničnom radnom okruženju.


S obzirom da su milenijalci i generacija Z odrasli u digitalnom dobu, oni posebno naglašavaju značaj različitosti u radnom okruženju. Milenijalci, na primer, teže radnim mestima koja promovišu održivost, radno-životnu ravnotežu i osećaj pripadnosti. Generacija Z, s druge strane, vrednuje empatiju, otvorenu komunikaciju i pažnju prema mentalnom zdravlju.


Mlađi radnici teže fleksibilnosti, prilikama za profesionalni razvoj i radnom okruženju koje odražava vrednosti različitosti, ekviteta i inkluzije. Njihova očekivanja i vrednosti mogu biti izazov za starije generacije i tradicionalne radne kulture, ali istovremeno, različitost generacija na radnom mestu može biti velika prednost. Starije generacije donose iskustvo i znanje industrije, dok mlađe generacije unose inovacije i nove ideje, stvarajući sinergiju koja može rezultirati poboljšanom produktivnošću, kreativnošću i saradnjom.Upravljanje različitostima i marginalizovane grupe
U digitalnom dobu, napredak tehnologije ima potencijal da podrži marginalizovane grupe i unapredi kulturu različitosti. Digitalne platforme omogućavaju širenje glasova onih koji su često bili zanemareni ili diskriminisani. Aktivizam i edukacija putem interneta mogu pomoći u osnaživanju ovih grupa. Takođe, kompanije koje promovišu inkluzivne politike i različitost u svojim timovima stvaraju okruženje u kojem svi imaju priliku da doprinesu inovacijama. U digitalnom dobu, važno je raditi na stvaranju prostora za marginalizovane grupe kako bi se izgradilo društvo u kojem se svi osećaju uključenim i podržanim.

Nesvesna pristrasnost (Unconscious Bias) i kultura različitosti
Nesvesna pristrasnost (Unconscious Bias) je fenomen koji se često javlja u digitalnom dobu. Ova neosetna tendencija da donosimo predrasude i stereotipe može ozbiljno uticati na kulturu inkluzije i različitosti. U svetu digitalnih interakcija, gde se sve više oslanjamo na algoritme i veštačku inteligenciju, važno je prepoznati kako nesvesna pristrasnost može biti ugrađena u te tehnologije. Kako bismo stvorili inkluzivno društvo, moramo aktivno raditi na smanjenju nesvesnih predrasuda kako bismo osigurali da digitalno doba bude prostor gde se svako oseća dobrodošlim i poštovanim, bez obzira na svoju različitost.


Community Wellbeing u funkciji kulture različitosti
Community Wellbeing, odnosno blagostanje zajednice, ima ključnu ulogu u digitalnom dobu. Kultura inkluzije je temelj za stvaranje zajednica u kojima svi članovi mogu doprineti i koristiti digitalne resurse. Uključivanje različitih glasova i perspektiva pomaže u oblikovanju tehnoloških inovacija koje koriste svima. Takođe, digitalne platforme omogućavaju zajednicama da se povezuju, razmenjuju informacije i podržavaju jedni druge, što pozitivno utiče na opšte blagostanje. Kroz promociju različitih praksi u digitalnom okruženju, možemo stvoriti zajednice koje su otvorene, podržavajuće i usmerene ka dobrobiti svih svojih članova.

Seminar koji će unaprediti korporativnu kulturu vaše kompanije/organizacije


U doba kada se svet digitalno transformiše brzinom svetlosti, ključ uspeha vašeg preduzeća leži ne samo u tehnološkom napretku, već i u kulturi inkluzije I različitosti. Zbog toga,
04. decembra 2024. organizujemo “Upravljanje različitostima i inkluzijom na radnom mestu”, jednodnevni seminar u Beogradu, koji je dizajniran da oblikuje i unapredi vašu korporativnu kulturu, osnažujući vaše menadžere i zaposlene i postavljajući vašu kompaniju na čelo industrije.


U svetu gde su informacije na dohvat ruke, gde se granice brišu i gde se komunikacija dešava u realnom vremenu, kultura različitosti i inkluzije postali su ne samo etički imperativ, već i ključni elementi konkurentske prednosti.
Preduzeća koja prepoznaju vrednost različitih perspektiva i aktivno promovišu inkluzivnu kulturu često beleže bolje poslovne rezultate, veću inovativnost i veću lojalnost zaposlenih.


U svetlu ovih razlika i potencijalnih prednosti, seminar
Upravljanje različitostima i inkluzijom na radnom mestu ima za cilj da predstavi kako različite generacije mogu koegzistirati i sarađivatii u digitalnom radnom okruženju, kako bi se kreirala inkluzivna i inovativna korporativna kultura. Razumevanje i prilagođavanje različitim generacijskim vrednostima i očekivanjima, uz korišćenje digitalnih alata, ključni su za unapređenje inkluzije i različitosti u savremenim organizacijama.


Seminar
Upravljanje različitostima i inkluzijom na radnom mestu će okupiti stručnjake iz različitih industrija, pružajući vam priliku da se povežete, delite iskustva i učite jedni od drugih. Ovo je prilika da steknete uvid u najbolje prakse i da ih primenite u svom preduzeću/organizaciji. Kroz seriju interaktivnih predavanja, radionica i realnih studija slučaja, seminar će vašim liderima i menadžerima pružiti alate i znanja potrebna za kreiranje i održavanje inkluzivnog radnog okruženja. Osim toga, naučićete kako da prepoznate i prevaziđete barijere koje sprečavaju punu inkluziju, kao i kako da iskoristite prednosti digitalne ere u kreiranju inkluzivnog radnog okruženja.

Prijavite se na seminar

Kako vaša kompanija može da ostvari dodatne benefite od ovog seminara?

 • Unapređenje korporativne kulture: Razumećete kako digitalna era menja radno okruženje i naučićete kako da integrišete kulturu inkluzije u srž vašeg preduzeća.
 • Veća produktivnost i zadovoljstvo zaposlenih: Zaposleni koji se osećaju cenjeno i uključeno često su produktivniji i lojalniji prema kompaniji. Inkluzivno okruženje može da smanji fluktuaciju i poveća produktivnost.
 • Povećanje inovativnosti: Različite perspektive donose različita rešenja. Inkluzivne kompanije često su ispred konkurencije kada je reč o inovacijama i kreativnim rešenjima.
 • Unapređenje brenda: U današnje vreme, potrošači i klijenti pažljivo biraju sa kim će sarađivati. Pokazivanjem da je vaša kompanija posvećena inkluziji, poboljšavate svoj korporativni imidž i privlačite kvalitetne partnere.

Agenda

Mesto: Beograd, Hotel Sky
04. decembar 2024.
Vreme: 10:00 - 16:00 h

10:00 - 10:15 h
Dobrodošlica i uvod u temu


10:15 - 10:45 h

 • Inkluzija i različitost u digitalnom dobu
 • Predstavljanje ključnih koncepata inkluzije i različitosti


10:45 - 11:45 h

 • Generacijska različitost na radnom mestu
 • Predstavljanje svih generacija na radnom mestu danas i njihovih karakteristika


11:45 - 12:00 h
Pauza za kafu


12:00 - 12:45 h
Veštačka Inteligencija, robotika i različitost

 • Uticaj veštačke inteligencije i robotike na radno okruženje
 • Strategije za integraciju novih tehnologija u inkluzivno radno okruženje

12:45 - 13:45 h
Marginalizovane grupe i kultura raličitosti

 • Strategije za inkluziju osoba sa invaliditetom i drugih marginalizovanih grupa
 • Značaj rodne ravnopravnosti u kulturi različitosti

13:45 - 14:30 h
Pauza za ručak

14:30 - 15:00 h
Nesvesna pristrasnost (Unconscious Bias)

 • Uticaj predrasuda i stereotipa na radno okruženje

15:00 - 15:30 h
Community Wellbeing: Blagostanje Zajednice

 • Fokusiranje na ukupno blagostanje zajednice i doprinos organizacija i društva kulturi različitosti i inkluzije


15.30 - 16 h
Diskusija o naučenom i izazovima koji predstoje

*Naziv i struktura agende seminara predstavljaju autorsko delo njegovih kreatora i samim tim je preuzimanje, kopiranje i izmena istog od strane trećeg lica zabranjeno.

Iskusni predavači pomoći će vam da razrešite sve dileme oko upravljanja različitostima na radnom mestu

Sonja Jovanović

Dr Sonja Jovanović

Dr Sonja Jovanović, ekspert za ljudske resurse, inkluziju i različitost na radnom mestu, trenutno zauzima poziciju regionalne direktorke Odeljenja za ljudske resurse u prestižnoj kompaniji EY. Njeno obrazovanje i stručnost u oblastima diverziteta, inkluzije i generacijskog jaza na radnom mestu čine je izuzetnim autoritetom na ovim temama.
Dr Sonja Jovanović ima bogato iskustvo u kreiranju i implementaciji HR strategija, upravljanju promenama, selekciji i regrutaciji, razvoju zaposlenih.. Sonja se posebno ističe u organizaciji edukativnih radionica i treninga usmerenih na razvoj mekih veština, gde svoje obimno znanje i iskustvo koristi kako bi unapredila profesionalni razvoj zaposlenih i kreirala inkluzivno radno okruženje. Njen rad i pristup u oblastima diverziteta i inkluzije doprinose formiranju svesti o značaju harmonije među različitostima na radnom mestu.

Saznajte više o predavaču

Stojan Trajković

Stojan Trajković

Stojan Trajković, generalni tehnički direktor kompanije Evermed, donosi izuzetno dragoceno iskustvo u oblasti informacione tehnologije, koje je od suštinskog značaja u kontekstu teme “Upravljanje inkluzijom i različitostima na radnom mestu”.
Njegova višegodišnja karijera u IT industriji obuhvata različite pozicije, od programerskih uloga do menadžerskih odgovornosti. Tokom tog perioda, imao je priliku da rukovodi timovima sa više od 30 članova i da se pohvali sa više od 50 uspešno završenih projekata. Stojan Trajković je takođe stekao dragoceno iskustvo kao CTO (Chief Technology Officer) u vodećim IT kompanijama, gde je igrao ključnu ulogu u vođenju tehničkih aspekata poslovanja. Njegova sposobnost vođenja i upravljanja timovima, kao i bogato iskustvo u selekciji i predselekciji kandidata za različite pozicije, čine ga izvanrednim predavačem koji može da doprinese temi različitosti i inkluzije iz perspektive tehnološkog sektora.

Saznajte više o predavaču

Specijalna cena u promo periodu

Za prijave u promo periodu, cena seminara po učesniku, iznosi 179 evra.

-
Days
-
Hours
-
Minutes
-
Seconds

Za prijave posle navedenog datma, cena kotizacije za učešće na seminaru, po učesniku, iznosi 229 evra.

* Za kupovinu 3 i više kotizacija dobijate dodatnih 10% popusta. Za više informacija kontaktirajte nas na 0114092613 i 0606648967.

Upravljanje različitostima u digitalnom dobu ne predstavlja samo trend, već neophodnost

U digitalnom dobu, prilike se pojavljuju i nestaju brže nego ikada ranije. Nastupajuće decenije doneće još više inovacija i promena, a na nama je da osiguramo da te promene budu u korist svih članova društva. Ne propustite šansu da vaše preduzeće postavite kao lidera u inkluziji, koristeći moć digitalne ere za stvaranje boljeg radnog okruženja i boljih poslovnih rezultata.

Pridružite nam se na seminaru “Upravljanje različitostima na radnom mestu”. Da zajedno oblikujemo budućnost poslovanja koja je inkluzivna, inovativna i uspešna.


Vaša odluka danas oblikuje budućnost vašeg preduzeća sutra.
Prijavite se sada.

Učešćem na seminaru dobijate:

Zanimljivo predavanje i korisne savete stručnih predavača

Materijale u elektronskom obliku

Uverenje o odslušanom seminaru

Ručak i osveženje

Novine u polju kulture različitosti na radnom mestu

Mogućnost diskusije izmedju predavača i učesnika, kao  izmedju samih učesnika seminara

Networking - priliku da proširite svoju mrežu konekcija

10% popusta na sve buduće seminare

Prijavite se na seminar

©2024 Poslovna savršenost • Politika privatnosti