Seminar o Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti

Hotel Borkovac, Ruma, 15. i 16. septembar 2021.

Okupili smo se po drugi put u hotelu Borkovac na seminaru o Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti. Naši predavači i prijatelji naše kompanije Dragan Milic i Zlatko Petrović proveli su učesnike seminara kroz nove regulative i njihovu primenu u poslovanju.