Goran Šehović - Biografija

Goran Šehović već dugi niz godina sarađuje sa nevladinim sektorom na pitanjima pisanja, pripreme i upravljanja projektima. Goran je bio zamenik direktora Agencije za evropske integracije i saradnju sa udruženjima, a pre toga i direktor Agencije za nevladinu saradnju i evropsku harmonizaciju. Trenutno, on posvećuje svoje iskustvo koordinaciji projekata u Centru za nove ideje, predsednik je Beogradskog centra za osobe sa invaliditetom i više od 4 godine sarađuje sa školom Obuke i kursevi, radeći kao mentor i trener na obukama za konkurisanje i upravljanje projektima kod međunarodnih donatora. Goranovo iskustvo govori o njegovoj stručnosti, a njegovi uspešni polaznici o načinu rada, učeći kroz praktične primere, i kroz sticanje konkretnih i upotrebljivih znanja.