Danilo Krivokapić - Biografija

danilo krivokapic

Danilo Krivokapić je direktor SHARE Fondacije, pravnik sa ekspertizom u oblastima zaštite podataka o ličnosti i informacione bezbednosti. Danilov profesionalni fokus uključuje usklađivanje pravnog okvira sa novim standardima Evropske unije u oblasti zaštite podataka o ličnosti (GDPR), uticaj biznis modela zasnovanih na obradi ličnih podataka na privatnost, korporativne politike privatnosti, kao i pravne aspekte informacione bezbednosti i sajber-kriminala. Nakon višegodišnjeg angažmana u Upravi Grada Beograda, 2015. godine je položio pravosudni ispit i priključio se SHARE Fondaciji kako bi vodio projekat “Podaci o ličnosti u javnom sektoru”. Od tada je objavio više publikacija SHARE Fondacije na teme zaštite podataka o ličnosti i informacione bezbednosti. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2010. godine.