Sonja Kolundžija - Biografija

Sonja Kolundžija

Sonja Kolundžija je završila osnovne i master studije na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, specijalizirajući se za odnose s javnošću i multimedijalne komunikacije. Ima 5 godina radnog iskustva u odnosima s javnošću i korporativnim komunikacijama. U SHARE Fondaciji je dve godine na poziciji projektnog menadžera i bavi se istraživanjem i analizom zaštite podataka o ličnosti sa fokusom na organizacione mere propisane GDPR-om.