Dr Andreja Mihailović - Biografija

Dr Andreja Mihailović je predavač, istraživač i konsultant za oblast privrednog i krivičnog prava sa posebnim fokusom na informacionu bezbjednost, sajberkimininalitet, digitalne istrage, elektronske dokaze, sajber diplomatiju i pravnopolitičke aspekte digitalne transformacije.

Završila je master iz oblasti poslovnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a 2020. god doktorirala nakon uspješno odbranjene disertacije na temu „Derivativna tužba“, za koju je istraživanje spovela na Univerzitetu u Birmingemu (UK), kao stipendista fondacije Britishscholarship Trust.

Dodatna usavršavanja iz oblasti informacione bezbjednosti, digitalizacije i zaštite podataka, pored Engleske, pohađala je u okviru različitih programa: Instituta za sociološka i evropska istraživanja (ISES, Mađarska), Univerziteta u Tartu (Estonija), Dijaloga jugoistočne Evrope o upravljanju internetom (SEEDIG, Moldavija), ljetnje akademije e-uprave Švedskog instituta Univerzitetu u Linköpingu (SEGRID, Švedska), Marie Curie Alumni asocijacije „From Research to Innovation“ i letnja škola „EU and Legal Reform“ (CCSDD, Univerzitet u Bolonji) i dr.

Učestvovala je u više projekata unapređenja društveno odgovornog poslovanja, reformi politike obrazovanja sajber bezbjednosti i održala predavanja u organizaciji Privredne komore Crne Gore, Univerziteta Mediteran, Fakulteta za evropske studije i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Crna Gora.

U prestižnim domaćim i međunarodnim časopisima mnogo objavljuje o privrednom pravu, pravu životne sredine, sajber bezbednosti i krivičnom pravu. Sekretar je uređivačkog odbora Pravnog časopisa Univerziteta Crne Gore i Evropskog pravnog instituta (ELI).

Zaposlena je kao saradnik u nastavi za krivično-pravne grupu predmeta na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, gde je uključena u niz pojekata usmjerenih na razvoj multidisciplinarnih studijskih programa informacione bezbjednosti.

Objavila je značajan broj radova u prestižnim domaćim i međunarodnim časopisima i angažovana je kao gostujući predavač na modulu „Kompjuterski kriminalitet“ Univerziteta College Cork u Irskoj.

U 2022. godine izabrana je za istaknutog stručnjaka u oblasti digitalizacije za provjeru znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina za rad u državnim organima od strane Uprave za ljudske resurse Crne Gore, gdje je i trener na programima obuke iz oblasti sajber bezbjednosti. Član Izvršnog akademskog odbora Evropskog koledža za bezbjednost i odbranu (ESDC), Evropskog instituta za pravo (ELI) i Radne grupe za međunarodnu saradnju „Centra za sajber kapacitete Zapadnog Balkana (VB3C)“—projekta Francusko Ministarstvo spoljnih poslova u saradnji sa Vladom Slovenije sa ciljem stvaranja regionalne strukture za jačanje sajber otpornosti i razvoj sajber kapaciteta u ekonomijama i upravama Zapadnog Balkana.”