05. april 2024. Poslovna savršenost d.o.o. Beograd


SEMINAR: Pravilnik o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju i izmene i dopune Pravilnika o PDV - u - aktuelnosti i primeri iz prakse

Zakon o elektronskom fakturisanju je za manje od dve godine, od kada je stupio na snagu pretrpeo brojne izmene. Poslednja izmena Zakona je iz oktobra 2023. godine. Objašnjenja koja prate Zakon i izmene Zakona jesu detaljna, ali ipak prilikom primene u praksi često deluje da obveznici primene ovog Zakona na najosnovnija pitanja ne znaju odgovore. Izmene Zakona uslovile su kako izmenu Pravilnika o elektronskom fakturisanju, tako i izmenu Pravilnika o PDV - u.

Tatjana Vit

Ivana Sredojević

Ivana Sredojević

O ČEMU SE RADI?

Ministarstvo finansija Republike Srbije je donelo Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o elektronskom fakturisanju, kao i Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o PDV - u. Oba Pravilnika su objavljena u Službenom glasniku Republike Srbije od 26. decembra 2023. godine.


Pravilnici su doneti kao posledica nedavno izvršenih izmena i dopuna Zakona o elektronskom fakturisanju. Predmetne izmene primenjuju se od 1. januara 2024. godine. Izuzetno, izmene koje se odnose na listu korisnika sistema elektronskih faktura (SEF) će se primenjivati od 1. marta 2024. godine.

KOME JE NAMENJEN SEMINAR?

Svi subjekti privatnog sektora, subjekti javnog sektora, ali i dobrovoljni korisnici SEF - a moraju da prate izmene Zakona i pratećih Pravilnika, kako bi mogli da koriste SEF.


Seminar je prvenstveno usmeren na subjekte privatnog sektora obveznike PDV - a, koji su uz javni sektor obavezni da primenjuju Zakon o elektronskom fakturisanju. I namenjen je prvenstveno onim zaposlenima unutar kompanije koji su angažovani na poslovima prijema i slanja E-faktura, računovođama, kao i privrednicima koji posluju sa javnim sektorom.

Seminar može biti zanimljiv i pravnim licima koja nisu u obavezi da primenjuju ovaj zakon, ali će možda u određenom momentu postati dobrovoljni korisnici SEF - a.

KOJIM TEMAMA ĆEMO SE BAVITI NA SEMINARU?

Od 1. januara 2024. godine primenjuju se izmenjena pravila u pogledu obaveze izdavanja elektronskih faktura i elektronskog evidentiranja obračuna PDV - a, od kojih se posebno ističe skraćenje roka u kojem je obveznik dužan da izvrši evidentiranje obračuna PDV - a u SEF - u, kao i propisivanje roka za korigovanje obračuna PDV - a. Skraćen je rok za evidentiranje PDV po osnovu transakcija za koje postoji obaveza izdavanja e-fakture, ukoliko e-faktura nije izdata u roku za elektronsko evidentiranje PDV u SEF. Izmenama je precizirano kako se evidentira PDV u slučaju avansnog plaćanja kada je poreski dužnik primalac dobara i usluga. Definisano je koje podatke će od 1. marta sadržati lista korisnika SEF - a. Takođe, unošenje podataka u PDV evidencije na SEF - u.

KO SU PREDAVAČI NA SEMINARU?

Tatjana Vit je diplomirani ekonomista sa licencom samostalnog računovođe izdatom od strane Saveza računovođa i revizora Srbije. Zavidno iskustvo u oblasti finansija i računovodstva stekla je tokom dvadesetogodišnjeg rada obavljajući sve računovodstve poslove, od finansijskog knjigovođe – kontiste do šefa računovodstva, u velikoj kompaniji sa 1300 zaposlenih. Kontiranje poslovnih događaja, kalkulacije i obračuni, poresko računovodstvo, izrada godišnjeg računa, izrada programa poslovanja i još mnogo toga, su oblasti iz kojih svoje znanje i iskustvo kao predavač prenosi na polaznike kursa. Njene obuke u okviru škole “Obuke i kursevi” od 2017. godine do danas prošlo je više stotina zadovoljnih polaznika. Kao profesionalni računovođa, usavršavala se i pohađala je brojne seminare i simpozijume iz ove oblasti kao vid kontinuirane edukacije koju zahteva ovako dinamična profesija. Pored svih nabrojanih ekonomsko-finansijskih poslova tokom više od dve decenije duge karijere oprobala se i na mestu šefa nabavke, a za ovaj vrlo dinamičan posao su je kvalifikovali prvenstveno izuzetne veštine komunikacije i iskustvo u timskom radu gde se ističe kao vođa tima.

Ivana Sredojević

Ivana Sredojević je diplomirala na Ekonomskom fakultetu Subotica, Univerzitet u Novom Sadu, na smeru Finansijski menadžment i računovodstvo. Svoju karijeru započinje u knjigovodstvenoj agenciji, gde se upoznaje sa osnovama računovodstva, što predstavlja osnovni temelj u građenju njene karijere. Firme kojima je vodila poslovne knjige u većini slučajeva su firme sa stranim kapitalom i IT kompanije. Ubrzo postaje Šef računovodstva, nadograđujući svoje stečeno znanje iz oblasti računovodstva. Karijeru nastavlja u revizorskoj kući, na radnom mestu revizor junior. Učestvovala je na većem broju seminara i obuka iz oblasti računovodstva, obračuna zarada, obračuna PDV-a itd. Ivana je danas zaposlena na radnom mestu Šefa finansijske operative u velikom pravnom licu. Aktivno je učestvovala u firmi u kojoj je zaposlena, u implementaciji Zakona o elektronskom fakturisanju i Zakona o fiskalizaciji. Dobrim komunikacionim veštinama i brzom prilagođavanju promenama povezuje zaposlene u timove čime doprinosi povećanju produktivnosti Ekonomskog sektora i ažurnosti zaposlenih kojima rukovodi.

Agenda seminara

"Pravilnik o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju i izmene i dopune Pravilnika o PDV - u - aktuelnosti i primeri iz prakse”

Mesto: Poslovna savršenost d.o.o. Beograd
Datum: 05. april 2024.
Vreme: 10:10 - 16:00h

Blok 1 – 10:10 do 11:30h

 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o elektronskom fakturisanju
 • Najznačajnije izmene u pravilniku
 • Nova obaveza elektronskog evidentiranja prethodnog poreza na SEF - u

Kafe pauza - 11:30 do 12:00h

Blok 2 – 12:00 do 13:30h

 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o PDV - u
 • Najznačajnije izmene Pravilnika o PDV - u
 • Zbirna i pojedinačna evidencija PDV - a
 • Korigovanje podataka u evidenciji

Pauza za ručak - 13:30 do 14:30h

Blok 3 – 14:30 do 16:00h

 • Storniranje elektronskih faktura i izdavanje novih
 • Uslovi za brisanje korisnika SEF - a
 • Izmene oba Pravilnika kroz primere iz prakse
 • Pitanja i odgovori

*Naziv i struktura agende seminara predstavljaju autorsko delo njegovih kreatora i samim tim je preuzimanje, kopiranje i izmena istog od strane trećeg lica zabranjeno.

Uštedite 40 evra po učesniku uz EARLY BIRD rezervacije

early bird popust

Za prijave na seminar tokom promo perioda, cena seminara iznosi 119 evra, tj. ostvarujete 40 evra uštede po učesniku seminara (EARLY BIRD rezervacije).

-
Days
-
Hours
-
Minutes
-
Seconds

Za prijave posle navedenog perioda, cena kotizacije po učesniku iznosi 159 evra.

* Za kupovinu 3 i više kotizacija dobijate dodatnih 10% popusta. Za više informacija kontaktirajte nas na 0114092613 i 0606648967.

Prijavite se na seminar po promo ceni

Učešćem na seminaru dobijate:

Zanimljivo praktično predavanje i korisne savete stručnih predavača

Materijale u elektronskom obliku

Uverenje o završenoj radionici

Ručak i osveženje

Aktuelnosti i primeri iz prakse

Mogućnost diskusije između predavača i učesnika, kao i između samih učesnika seminara

Networking - priliku da proširite svoju mrežu konekcija

10% popusta na sve buduće radionice, konferencije, seminare

©2024 Poslovna savršenost • Politika privatnosti