Februar 2023.

Seminar:

Kako minimizirati rizik od radnih sporova prilikom zasnivanja i prestanka radnog odnosa

U Republici Srbiji se pred sudovima trenutno vodi više od 40000 radnih sporova, a najveći broj tih sporova vodi se zbog uskraćivanja prava iz radnog odnosa i nezakonitih otkaza. Nedostatak znanja iz oblasti radnog prava može imati ozbiljne posledice koje se najčešće finansijski negativno odražavaju na budžet poslodavca, a mogu implicirati i prekršajnu odgovornost. Zaštite svoj poslovni ugled i finansijske interese tako što ćete biti na strani zakona prilikom sprovođenja bilo koje pocedure prema zaposlenima, a sa čime ćete se upoznati na ovom seminaru. Seminar je namenjen i zaposlenima koji žele da se upoznaju sa svojim pravima iz radnog odnosa i mehanizmima zaštite.

Prijavite se na seminar

Februar 2023.

Seminar:

Kako minimizirati rizik od radnih sporova prilikom zasnivanja i prestanka radnog odnosa

U Republici Srbiji se pred sudovima trenutno vodi više od 40000 radnih sporova, a najveći broj tih sporova vodi se zbog uskraćivanja prava iz radnog odnosa i nezakonitih otkaza. Nedostatak znanja iz oblasti radnog prava može imati ozbiljne posledice koje se najčešće finansijski negativno odražavaju na budžet poslodavca, a mogu implicirati i prekršajnu odgovornost. Zaštite svoj poslovni ugled i finansijske interese tako što ćete biti na strani zakona prilikom sprovođenja bilo koje pocedure prema zaposlenima, a sa čime ćete se upoznati na ovom seminaru. Seminar je namenjen i zaposlenima koji žele da se upoznaju sa svojim pravima iz radnog odnosa i mehanizmima zaštite.

Prijavite se na seminar

O ČEMU SE RADI?


Svaki radni odnos se zasniva ugovorom o radu, a u zaključenju istog učestvuju sa jedne strane zaposleni, a sa druge strane poslodavac. Iako ugovor predstavlja saglasnost volja dveju ugovornih strana, ugovore o radu bez izuzetka sačinjavaju poslodavci odnosno njihovi zaposleni u pravnom sektoru, HR sektoru, angažovane knjigovodstvene agencije ili advokatske kancelarije. Lica koja su odgovorna za primenu radno-pravnih propisa nesumnjivo imaju odgovoran i težak posao, zbog čega moraju dobro biti upoznati sa zakonskim okvirima.

Da bi ugovor o radu imao sve potrebne elemente i bio usklađen sa propisima iz radnog prava, neophodno je posedovati znanje, razumeti razlike između radnopravnih instituta i biti upoznat sa sudskom praksom. Kada dođe do potrebe za prestankom radnog odnosa, neophodno je poznavati strogu zakonsku proceduru koju je potrebno sprovesti kako bi otkaz ugovora o radu bio dat na zakonit način i tako izbegli skupi i dugotrajni sudski sporovi.

Kako se najlakše upoznati sa pravnom regulativom?

U saradnji sa timom advokata specijlizovanih za oblast radnog prava, organizujemo seminar koji je namenjen poslodavcima svih delatnosti koji zapošljavaju bar jedno lice, a koji žele da zaštite svoje poslovanje i finansije od mogućih radnih sporova. Takođe, ovaj seminar je namenjen svim zaposlenima koji žele da se upoznaju sa svojim pravima iz radnog odnosa i mehanizmima zaštite tih prava.

Tokom februara 2024. godine okupićemo se u hotelu Borkovac, na dvodnevnom seminaru tokom kog će stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom iz oblasti radnog prava podeliti svoju ekspertizu sa učesnicima. Bićete u prilici da se upoznate sa zakonskom regulativom, sudskom praksom, kao i da dobijete konkretne savete koje ćete primenjivati prilikom zaključenja i otkaza ugovora o radu.

Zauzmite svoje mesto na seminaru

Agenda

Dan I

Sesija I - 10:10h-11:30h

 • Obavezni elementi ugovora o radu
 • Najčešće greške i propusti prilikom sastavljanja ugovora o radu
 • Radni odnos na neodređeno i radni odnos na određeno vreme, kada i na koji način se zaključuju

Pauza za kafu

Sesija II - 12:00h-13:30h

 • Pravilno određivanje zarade, naknade zarade, radnog učinka i drugih primanja zaposlenog
 • Naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada, topli obrok i regres za korišćenje
  godišnjeg odmora,
 • Sudska zaštita u slučaju uskraćivanja prava iz radnog odnosa
 • Diskusija

Pauza za ručak

Sesija III - 14:30h-15:45h

 • Razlozi za prestanak radnog odnosa
 • Sporazum o prestanku radnog odnosa i uslovi za njegovu punovažnost
 • Otkaz od strane zaposlenog i nepoštovanje otkaznog roka
 • Otkaz od strane poslodavca - uvod
 • Opravdan otkazni razlog koji se odnosi na radnu sposobnost zaposlenog i njegovo ponašanje

Dan II

Sesija I - 10:10h-11:30h

 • Povreda radne obaveze kao otkazni razlog
 • Nepoštovanje radne discipline kao otkazni razlog
 • Opravdan otkazni razlog koji se odnosi na potrebe poslodavca

Pauza za kafu

Sesija II - 12:00h-13:30h

 • Procedura za donošenje rešenje o otkazu ugovora o radu
 • Otkazni rok

Pauza za kafu

Sesija III - 14:00h-15:15h

 • Olakšavajuće mere umesto otkaza ugovora o radu
 • Sudska zaštita u slučaju nezakonitog otkaza ugovora o radu, pravne posledice
 • Diskusija

Ručak

*Naziv i struktura agende seminara predstavljaju autorsko delo njegovih kreatora i samim tim je preuzimanje, kopiranje i izmena istog od strane trećeg lica zabranjeno.

Predavači na seminaru biće advokati specijlizovani za oblast radnog prava

Biljana Anđelković

je advokat u Novom Sadu i osnivač u advokatskoj kancelariji Anđelković.
Osnovne studije je završila na Pravnom fakultetu u Novom Sadu  kao prvi student u generaciji sa visokom prosečnom ocenom, nakon čega završava i master studije. Tokom studija bila je stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Učestvovala je u pravnim klinikama, brojnim seminarima i konferencijama, tokom svog obrazovanja završila je više specijalizovanih obuka iz različitih oblasti prava, kao i osnovnu obuku za posrednike. Specijalizovana je i usko se bavi oblašću radnog prava. Iza sebe ima višegodišnje iskustvo u regulisanju radnopravne dokumentacije i sačinjavanju različitih odluka za potrebe poslovanja poslodavaca iz javnog i privatnog sektora, kao i u zastupanju u radnim sporovima poslodavaca i zaposlenih.

Nemanja Anđelković

je advokat u Novom Sadu i osnivač u Zajedničkoj advokatskoj kancelariji Anđelković. Osnovne studije završio je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu. Tokom studija učestvovao je na nekoliko takmičenja na kojima odnosi vodeća i prva mesta. Zbog istaknutog uspeha i ličnog interesovanja za krivično pravo biva pozvan na zatvorenu međunarodnu stručnu praksu pred Međunarodnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju u Hagu (ICTY), na kojoj učestvuje u timu branilaca od 2013. godine, pa do kraja 2014. godine. Tokom studija bio je stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Pruža usluge pravnog savetovanja i zastupanja fizičkih i pravnih lica, naročito u oblasti
privrednog i radnog prava za koje se opredelio u toku svoje advokatske prakse. U okviru advokatske kancelarije Anđelković, rukovodi poslovima stranih kompanija, kao i stranih i domaćih pravnih lica koja zapošljavaju strane državljane u Republici Srbiji.

Edukacija i odmor - idealna kombinacija

Pored idealne prilike da saznati kako da izbegnete pravne posledice nezakonitih radnji prilikom zasnivanja i prestanka radnog odnosa, imate priliku da se povežete sa kolegama iz struke, da razmenite iskustva i proširite svoju mrežu konekcija. Ne propustite šansu da na večeri nakon prvog dana seminara otvorite nove poslovne diskusije i unapredite svoj biznis.

Zbog okruženosti prirodom i izdvojenosti od gradske vrve, hotel Borkovac je idealan za poslovne ljude i seminare poput ovog. Iskoristite priliku da unapredite svoje poslovanje, steknete nove kontakte, ali se i odmorite u prirodi i divnom okruženju.

Cena smeštaja nije uračunata u cenu kotizacije. Informacije u vezi smeštaja možete pogledati OVDE

Uštedite 40% uz ranu prijavu

-
Days
-
Hours
-
Minutes
-
Seconds

Ukoliko se na seminar prijavite tokom promo perioda, ostvarujete 40% popusta na cenu kotizacije, plaćate 229 EUR umesto 382 EUR.

* Za kupovinu 3 i više kotizacija obezbeđene su posebne pogodnosti. Za dodatne informacije o povlašćenim cenama kontaktirajte nas na 0114092613 i 0606648967

*Cene su prikazane bez PDV-a
*Plaćanje se vrši u dinarima, po srednjem kursu Narodne banke Srbije na taj dan
*Cena smeštaja nije uračunata u cenu kotizacije. Informacije u vezi smeštaja možete pogledati ovde

Učešćem na seminaru dobijate:

Zanimljivo predavanje i korisne savete stručnih predavača

Materijale u elektronskom obliku

Uverenje o odslušanom seminaru

Ručak i osveženje

Odgovore kako da izbegnete greške i propuste prilikom zasnivanja i prestanka radnog odnosa

Mogućnost diskusije izmedju predavača i učesnika, kao  izmedju samih učesnika seminara

Networking - priliku da proširite svoju mrežu konekcija

10% popusta na sve buduće seminare

Prijavite se na seminar i uštedite 40%

©2023 Poslovna savršenost • Politika privatnosti