Seminar: Primena zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Hotel Borkovac, Ruma, 02. i 03. jun 2021.

Tokom dva dana seminara o Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, advokat Dragan Milić uveo je učesnike u priču o novim odredbama zakona i tome kako se to odražava na njihovo poslovanje. Takođe, bavili smo se i primenom ovog zakona u marketingu, digitalnom oglašavanju, HR-u i radnim odnosima.