Seminar: Pisanje projekata za regionalne i EU fondove

Hotel Borkovac, Ruma, 23. i 24. septembar 2022.

Okupili smo stručnjake koji žele da se upoznaju sa procesom pisanja projekata za regionalne i EU fondove. Kroz predavanja nas je vodio Goran Šehović, stručnjak sa višegodišnjim praktičnim iskustvom na razvoju projekata finansiranih iz EU programa kao što su: Horizon 2020, IPA, IPA CBC, Tempus, FP7, Eureka, Erasmus plus i mnogi drugi.