HR seminar: Kako da prepoznate, zaposlite i zadržite kvalitetne mlade talente?

Beograd, 28.02.2020.

Dobri HR menadžeri i regruteri danas moraju biti i dobri prodavci. To znači da moraju da prepoznaju potrebe ciljne grupe (tj. kandidata-milenijalaca) i da joj prilagode ponudu (tj. radno mesto). A kako to da učine, pokazala nam je Sonja Jovanović, direktorka odeljenja za ljudske resurse u kompaniji EY.