Seminar: Zakon o zaštiti podataka o ličnosti

Hotel Borkovac, 04. i 05. novembar 2021.

Ponovo smo se okupili u Borkovcu, gde je naš prijatelj i ekspert Dragan Milić, uz podršku gostujućeg predavača Zlatka Petrovića ukazao na nove tržišne tendecije kada je u pitanju Zakon o zaštiti podataka o ličnosti i kako se one odražavaju na organizaciju poslovanja u marketingu, oglašavanju i ljudskim resursima.