Seminar: Pisanje projekata za regionalne i EU fondove

Hotel Borkovac, 24. i 25. novembar 2021.

Okupili smo se u hotelu Borkovac, u društvu stručnjaka Gorana Šehovića i Marina Antić koji su okupljene učesnike vodili kroz proces pisanja projekata za EU fondove.