Seminar: Pisanje projekata za regionalne i EU fondove

Hotel Borkovac, Ruma, 21. i 22. oktobar 2021.

Po drugi put okupljamo zainteresovane koji žele da saznaju kako se piše projekat koji će dobiti sredstva iz EU fondova. Znate li da se samo 30% sredstava iz ovih fondova iskoristi, zato što organizacije nisu dovoljno edukovane o pisanju projekata? Menjamo tu situaciju uz sjajna predavanja Gorana Šehovića i Marine Antić.