Seminar: Employer branding

Vinska kuća Kovačević, Irig, 02.12.2021.

Marko Vidović ne voli kada kažemo da je veliki stručnjak, pa nećemo to eksplicitno navoditi 😊 Reći ćemo samo da je u Vinskoj kući Kovačević održao sjajno i inspirativno predavanje o Employer brandingu, poslednje za ovu godinu. Vreme je da počnete da razmišljate o širenju svog marketing i HR tima za još jednu poziciju koja će pomoći celoj vašoj kompaniji.