Seminar: Design thinking – podstaknite inovacije i kreativnost

Beograd, 28.10.2021.

Sjajna Sonja Jovanovic u našim prostorijama uvela je okupljene u svet dizajnerskog razmišljanja na prvom Design Thinking seminaru u našoj organizaciji. Razmišljate li o implementaciji ovog koncepta u svom poslovanju?