Seminar: AI u modernom biznisu

Kako će veštačka inteligencija doneti nova radna mesta i veći profit

Veštačka inteligencija je do nedavno zvučala kao budućnost, a danas veliki broj svojih poslovnih, ali i privatnih aktivnosti obavljamo upravo zahvaljujući AI mehanizmima koje nam omogućava digitalna revolucija.

Ono čega su se mnogi plašili jeste automatizacija u ljudskim resursima, a jedan od glavnih argumenata bio je taj da se to odražava negativno na broj zaposlenih i da uskoro neće biti potrebna ljudska radna snaga.

To nije iznenađenje, budući da predviđanja pokazuju da će u budućnosti nestati i do 75 miliona radnih mesta zbog veštačke inteligencije. Međutim, zahvaljujući njoj, otvoriće se čak 133 miliona novih!

Dakle, činjenica je da upravo zahvaljujući prihvatanju automatizovanih procesa, firme širom sveta imaju prostor da napreduju, jer zaposleni sada imaju daleko više vremena da se bave usavršavanjem i ulaganjem svojih veština u razvoj posla i procedura u firmi.

Zato je krajnje vreme da poslodavci u Srbiji počnu da koriste veštačku inteligenciju kao podršku svojim procesima, jer će na ovaj način imati trostruku vrednost:

1. Optimizovaće se vreme uloženo u rad
2. Smanjiće se troškovi firme
3. Povećaće se profit koji firma ostvaruje

Postoje različiti načini da se automatizacija primeni u poslovanju, pa iz tog razloga okupljamo stručnjake iz oblasti AI tehnologija i ljudskih resursa koji će na svom primeru pokazati zašto je upravo ovo budućnost i na koji način bi trebalo razvijati kompanije i procedure kako bi se kreirao prostor za razvoj i rast kolektiva i unapređenje rezultata.

Na seminaru ćete se upoznati sa terminologijom mašinskog učenja, veštačke inteligencije i procesa automatizacije. Saznaćete kako da primenite Data Analysis sisteme za bolje tumačenje podataka, čućete o Google DeepMind projektu i načinima na koje je on promenio ovu industriju i informisaćete se o tome kako da sve to iskoristite za unapređenje svojih rezultata i profita.

Rezervišite svoje mesto na vreme i prisustvujte građenju budućnosti na jednom od prvih seminara o primeni AI tehnologija u razvoju modernog poslovanja.

Agenda

17. i 18. novembar 2021.

Teme:

        • Šta je zapravo inteligencija?
        • Koje profesije nestaju zbog VEŠTAČKE INTELIGENCIJE?
        • Vrste veštačke inteligencije
          Reaktivne mašine
          Mašine sa ograničenom memorijom
          Teorija uma
          Svest
        • Opšta veštačka inteligencija (eng. General artificial intelligence)
     • Mašinsko učenje (eng. Machine learning)
     • Obrada prirodnog jezika (eng. Natural language processing)
     • Planiranje (eng. Planning)
     • Razumevanje znanja (eng. Кnowledge reasoning)
     • Računarski vid i govorna komunikacija (eng. Computer vision and speech communication)
     • Inteligentni sistemi (eng. Intelligent systems)
     • Roboti / Robotika
     • Data Analysis
     • Google DeepMind projekt
     • VI u svakodnevnom životu

Iskoristite pogodnosti rane prijave

Cena dnevne kotizacije iznosi 199€, ali ukoliko se prijavite do 18.06.2021. ostvarujete popust od 35% i jednodnevnu kotizaciju platićete samo 129€.

U slučaju kupovine dvodnevne kotizacije, ostvarujete dodatni popust, pa ćete umesto već sniženih 260€ oba dana treninga platiti 239€.

Za prijavu, ali i sve dodatne informacije, možete nas kontaktirati na telefone 011 40 92 613 i 060 664 89 67.

ONLINE PRIJAVA: