2. i 3. novembar 2023, Beograd

Seminar:

Sajber bezbednost korporacija i privrednih subjekata – pravni okvir, izazovi i mere zaštite

Prijavi se i saznaj više

Bezbednosni izazovi za poslovanje kompanija


Danas je bezbednost poslovanja na internetu konstantno na udaru. Zapravo, na svakih 7 minuta jedna firma postane žrtva sajber kriminala. Sajber kriminalci ne biraju više samo velike i poznate kompanije. Naprotiv, mete su sve češće mala i srednja preduzeća – od kojih svega 60% „preživi“ napad i nastavi poslovanje.


Nisu računari jedini problem. Mobilni, tableti, ruteri, kamere... Apsolutno sve što je povezano sa internetom može biti iskorišćeno za napad na vašu firmu. I to na vaš web sajt, e-mail naloge, društvene mreže, bazu podataka...

Cilj sajber kriminalaca može da bude da vas privremeno (ili čak trajno) onemoguće da radite, da vam ukradu važne podatke i poslovne tajne i da ih prodaju konkurenciji, da vas prevare i navedu da promenite log in podatke za bilo koji online servis koji koristite koji potom bude zloupotrebljen…


Najveći rizik po sajber bezbednost su ljudi, tj. zaposleni u kompaniji – jer je ljudski faktor uzrok preko 65% sajber bezbednosnih incidenata. Zaposleni, menadžeri, vlasnici i svi povezani sa kompanijom (npr. knjigovodstvena ili marketing agencija), mogu ugroziti poslovanje firme. I to ozbiljno. Uglavnom je u pitanju nemar i nedovoljna informisanost.


U praksi se o informacionoj bezbednosti brine tek nakon što je ista ugrožena i nažalost tek kada nastane šteta, često nepopravljiva. Retke su kompanije koje su svest svojih zaposlenih podigle na nivo da mogu preduprediti i sprečiti većinu napada i povreda. A pod povredama se ne misli samo na upade putem informaciono-komunikacione infrastrukture. Bezbednost je ugrožena na više nivoa i mnogo je prostora i “rupa” koje treba zaštititi unutar strukture da bi se sprečila neželjena dešavanja.

Puno toga može poći po zlu – a vaša prva i najjača odbrana zapravo je edukacija

Jer je delotvornija i isplativija od mnogih softverskih i hardverskih rešenja.


Agencija za obrazovanje Poslovna savršenost u saradnji sa advokatom Draganom Milićem i dr Andrejom Mihailović realizuju novi seminar, jedinstven na našem tržištu, na temu pravnog okvira i mera zaštite korporativne sajber bezbednosti. Prvi seminar na ovu temu biće organizovan u prelepom ambijentu Hotela Borkovac, u novembru 2023. godine.


Ovaj seminar o sajber bezbednosti posebno je koristan za:

 • vlasnike malih i srednjih firmi i preduzetnike
 • višem menadžmentu u kompanijama
 • zaposlenima u pravnim službama kompanija
 • advokatima firmi i organizacija
 • advokatskim kancelarijama, kao nova delatnost/usluga
 • zaposlenima u IT sektoru kako bi što bolje znali da se odbrane od sajber pretnji
 • zaposlenima u HR, marketing i sektoru nabavke i proizvodnje
 • radnicima u administraciji
 • odgovornima u finansijskom sektoru, koji je vrlo često na udaru
 • osobama koje prave i održavaju WordPress i druge sajtove...

Znači, sve koje interesuje bezbednost korporacija i privrednih subjekata, propisi koji predmetnu bezbednost regulišu, preporučene mere zaštite i izazovi svake kompanije, ovaj seminar se može odnositi na njega. Od kadrovskih i pravničkih pozicija, zaposlenih u administraciji, projekt menadžera, do lica čiji je posao da brinu o bezbednosti u svojoj kompaniji, bilo sa administrativne ili tehnološke strane.

Prvog dana seminara govorićemo o pojmu informacione odnosno sajber bezbednosti, zakonskom i podzakonskom okviru koji je reguliše, odnosno koje zakonske norme moraju da se primenjuju za potrebe ispunjenja kako zakonskih uslova, tako i podizanja nivoa bezbednosti. Nije manje značajan i geopolitički kontekst zaštite bezbednosti i sa kojim se izazovima se svetske kompanije suočavaju, jer je kriminal ne poznaje granice niti razdvaja tržišta. Neizostavni deo bezbednosti je onaj koji se tiče zaštite podataka o ličnosti, kao najosetljivijeg resursa, koji je pod posebnom lupom regulative, kako unutar EU, kao GDPR, tako i u okviru našeg pravnog sistema koji je svoj Zakon o zaštiti podataka o ličnosti uskladio sa EU uredbom. Osnovi zaštite podataka, načela i bezbednosne mere i procedure u slučaju povrede samo su neke od tema ove sesije na seminaru. Bezbednosne mere podrazumevaju, kako tehničke i informacione, tako i ništa manje bitne kadrovske i organizacione koje se međusobno prepliću i čine jedinstveni sistem zaštite podataka. Konačno, važno je istaći koji je značaj informacione bezbednosti za svakog privrednog subjekta, koji su bezbednosni izazovi za poslovanje kompanije, šta podrazumeva korporativna bezbednost i kako se štite prava radnika unutar tog sistema bezbednosti. Mere poput kontrole pristupa, procedure propisane internim aktima, redovni trenizi i obuke, samo su neke od mera zaštite.

*Na kraju poslednje sesije biće ostavljeno dovoljno prostora za diskusiju i pitanja. 

Drugi dan seminara poćećemo temom socijalnog inžinjeriga, nikad aktuelnijeg nego danas. Koji su njegovi primeri i zašto je ovaj vid napada jako težak za kontrolu i zaustavljanje.
Nadovezaćemo se pričom o korporativnoj bezbednosnoj kulturi i sajber higijeni, mogućim incidentima i povredama, opisom pojmova malicioznih softvera i vrstama napada (malware, ransomware, phishing…). Šta preduzeti prvo u slučaju napada? Koga obavestiti? Kakav odgovor na incident mora biti i kako povratiti kontrolu nad podacima.
Najvredniji resurs koji kompanije imaju su informacije koje čine poslovnu tajnu. I zbog toga ti podaci moraju biti znatno bolje zaštićeni nego neki koji nemaju taj status. Šta je poslovna tajna, kako se štitit, i koji sve podaci su kvalifikovani da imaju status poslovne tajne. Koji je odnos poverljivih podataka i podataka o ličnosti i gde se ta dva pojma preklapaju. Koje mere preduzeti u cilju zaštite i koje ugovore i sa kim treba zaključiti.
Seminar se završava temom računarskog kriminaliteta, objašnjavanjem njegovog pojma i vrsta. Koja su to krivična dela protiv bezbednosti računarskih podataka, protiv povrede podataka o ličnosti, koje su zaprećene kazne i koja je sudbina ovih postupaka pred tužilaštvom i sudom.
I za kraj, tema koja je veoma aktuelna danas, a to je dokazna snaga podataka u elektronskoj formi pred sudom. Sve manje se dokazuje iskazima svedoka, materijalnim dokazima i papirima, a sve više elektronskim dokazima, poput tragova koje ostavljamo po internetu, IKT mrežama, imejlovima, porukama…

Zauzmite svoje mesto

Akcenat seminara je na bezbednosti korporacija, firmi, organizacija, ostalih privrednih subjekata koje su više nego ikad ugrožene sajber napadima. S tim u vezi bi trebalo ispuniti na prvom mestu pravne uslove, pa onda i faktičke da bi se kompanije zaštitile u što većoj meri. Treba podići nivo znanja i svesti zaposlenih kog faktora bezbednost zavisi u velikoj meri.

Fokus seminara je na pravu, pravnim obavezama, objašnjavanju nacionalne i korporativne arhitekture informacione bezbednosti, preventivnom i posledičnom delovanju da šteta ne nastane ili da se rizik svede na što prihvatljiviji nivo.

Seminar “Sajber bezbednost korporacija i privrednih subekata” ne bavi se inženjerskim stvarima već pravnim, što je velika prednost za brže usvajanje znanja, jer je taj jezik razumljiv širem krugu potencijalnih polaznika (advokati, pravnici, HR legal menadžeri), ali i tehnička lica, vlasnici kompanija, menadžeri preduzeća mogu dosta naučiti o pravnoj pozadini sajber bezbednosti.


Cilj seminara je podizanje svesti i obuka zaposlenih u kompanijama iz bilo kog sektora privrede o sajber bezbednosti. Da se vi osećate bezbednije nakon ovog seminara, a vaša kompanija i njeno poslovanje da budu što sigurniji.

Agenda

Dan I

Sesija 1

 • Informaciona / Sajber bezbednost
 • Zakonski i podzakonski okvir informacione bezbednosti
 • Zakonske norme koje svaki privredni subjekt mora da primenjuje
 • Nacionalna bezbednosna infrastruktura
 • Geopolitički kontekst sajber bezbednosti i globalni izazovi

Sesija 2

 • Zaštita podataka o ličnosti i GDPR
 • Bezbednosne mere propisane Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti
 • Kadrovska i organizaciona bezbednost podataka o ličnosti
 • Informaciona i tehnička bezbednost podataka o ličnosti
 • Politika lozinki i dodatna autentifikacija
 • Politika čistog stola
 • Povreda podataka o ličnosti – Data breach
 • Procedure u slučaju povrede podataka o ličnosti
 • Uloga Data protection officer-a u slučaju povrede
 • Interni akti kojim se regulišu procedure i politike bezbednosti podataka o ličnosti

Sesija 3

 • Značaj informacione bezbednosti za privredne subjekte
 • Bezbednosni izazovi za poslovanje kompanija
 • Korporativna bezbednost
 • Zaštita prava radnika i klijenata unutar korporativnog sistema informacione bezbednosti
 • Kontrola pristupa podacima
 • Interna pravila, procedure i politike bezbednosti

Dan II

Sesija 1

 • Socijalni inžinjering kao pretnja korporativnoj bezbednosti
 • Primeri socijalnog inžinjeringa
 • Korporativna bezbednosna kultura
 • Incidenti i ugroženost sistema zaštite
 • Maliciozni softveri i vrste napada: Malware, Ransomware, phishing...
 • Sajber higijena: Mere prevencije

Sesija 2

 • Zaštita poslovne tajne i poverljivost podataka
 • Odnos poverljivih podataka i podataka o ličnosti
 • Šta mora ispuniti podatak da bi mogao steći status poslovne tajne
 • Preduzete radnje u cilju zaštite poslovne tajne
 • Ugovor o poverljivosti /NDA ugovor i NDA klauzule
 • Interni akti koji se propisuju poverljivost podataka, bezbednost podataka i ponašanje zaposlenih povodom obrade podataka

Sesija 3

 • Računarski kriminalitet – pojam i vrste
 • Krivična dela protiv bezbednosti računarskih podataka
 • Krivična dela protiv povrede podataka o ličnosti
 • Podaci u elektronskoj formi kao dokazi: dokazna snaga digitalnih zapisa

Predavači i autori seminara:

Dragan Milić

Specijalista za zaštitu podataka o ličnosti, pravo interneta, pravo intelektualne svojine, medija i IT pravo. Iza sebe ima 15 godina iskustva, što ga čini pionirom u ovim pravnim oblastima u Srbiji. Iza sebe ima i veliki broj seminara, treninga i radionica u organizaciji različitih udruženja i asocijacija, gde je kao predavač učestvovao u edukaciji studenata, novinara, urednika i autora iz najrazličitijih profesija. Napisao je veliki broj tekstova vezano za pravne oblasti kojima se bavi, od kojih su mnogi publikovani ili preuzeti od strane medija i izdavača.

Saznajte više o predavaču

Dr Andreja Mihailović

Predavač, istraživač i konsultant za oblast privrednog i krivičnog prava sa posebnim fokusom na informacionu bezbjednost, sajberkimininalitet, digitalne istrage, elektronske dokaze, sajber diplomatiju i pravnopolitičke aspekte digitalne transformacije. Završila je master iz oblasti poslovnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a 2020. god doktorirala nakon uspješno odbranjene disertacije na temu „Derivativna tužba“, za koju je istraživanje spovela na Univerzitetu u Birmingemu (UK), kao stipendista fondacije Britishscholarship Trust.

Saznajte više o predavaču

Iskoristite pogodnosti rane prijave

Ukoliko se na seminar prijavite tokom promo perioda ostvarujete 30% popusta na kotizaciju i plaćate 209 EUR umesto 299 EUR.

-
Days
-
Hours
-
Minutes
-
Seconds

* Za kupovinu 3 i više kotizacija obezbeđene su posebne pogodnosti. Za dodatne informacije o povlašćenim cenama kontaktirajte nas na 0114092613 i 0606648967

*Cene su prikazane bez PDV-a
*Plaćanje se vrši u dinarima, po srednjem kursu Narodne banke Srbije na taj dan
*Cena smeštaja nije uračunata u cenu kotizacije. Informacije u vezi smeštaja možete pogledati ovde

Učešćem na seminaru dobijate:

Zanimljivo predavanje i korisne savete stručnih predavača

Materijale u elektronskom obliku

Uverenje o odslušanom seminaru

Ručak i osveženje

Saznanje kako da vaša kompanija i njeno poslovanje budu što sigurniji

Mogućnost diskusije izmedju predavača i učesnika, kao  izmedju samih učesnika seminara

Networking - priliku da proširite svoju mrežu konekcija

10% popusta na sve buduće seminare

Prijavite se i uštedite 30%

©2023 Poslovna savršenost • Politika privatnosti