GDPR / ZZPL seminar

Novi Sad, 29.11.2019.

Sa odredbama novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti koji se oslanja na GDPR uredbu Evropske unije i obavezama koje nam on nameće upoznao nas je advokat Dragan Milić.