GDPR / ZZPL seminar

Beograd, 30.10.2019.

Advokat Dragan Milić, specijalista iz oblasti zaštite podataka o ličnosti, prava interneta, prava intelektualne svojine, medija i IT prava, odgovorio je okupljenima na sve nedoumice koje imaju u vezi sa novim regulativama i objasnio koja su njihova prava i obaveze koje je novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti doneo.