Employee engagement – motivišite zaposlene da učestvuju u kompanijskim aktivnostima

Kako proširiti svest o značaju internih aktivnosti u organizacionoj kulturi kompanije i kako angažovati zaposlene na tim aktivnostima

Angažovanje zaposlenih u kompanijskim aktivnostima je od velike važnosti za funkiconisanje organizacije. Zadovoljstvo zaposlenih utiče na performans, a samim tim i na raspoloživost naših kolega da budu aktivni učesnici u procesu razvoja kompanije iznutra.  Međutim, potrebno je pažljivo balansirati aktivnosti koje služe za podsticanje pozitivne atmosfere i aktivnosti koje su isključivo vezane za sprovođenje radnih zadataka.

Šta kada naiđemo na otpor kod zaposlenih za učešće u aktivnostima? Kako ih motivisati da izađu iz zone konfora i daju svoj doprinos za unapređenje organizacione kulture? Ko je odgovoran za inicijative koje se sprovode unutar kompanije? Zbog ovih, ali i mnogih drugih pitanja, rad na motivaciji i zadovoljstvu zaposlenih mora biti zajednički projekat marketinga i ljudskih resursa i mora se sprovesti strateški.

Cena kotizacija sa popustom – 259

Za kupovinu 3 i više kotizacija obezbeđene su posebne pogodnosti. Za dodatne informacije o povlašćenim cenama kontaktirajte nas na 0114092613 i 0606648967

Zato, u septembru 2022, na Fruškoj gori organizujemo dvodnevni seminar na kom ćete saznati sve što vam je potrebno da biste kreirali strategiju internih aktivnosti i inicijativa kojima ćete motivisati vaše zaposlene da postanu ambasadori jednog zdravog i kvalitetnog brenda. 

Cilj prvog dana seminara jeste da razumete važnost employee engagementa kao oblasti koju je potrebno kontinuirano razvijati. Saznaćete kako da istražite šta motiviše vase zaposlene da prihvate ulogu nosioca u unapređenju kompanijske kulture. Naši predavači će vam pomoći da istražite koji su vam resursi potrebni za ove aktivnosti, kao i da sagledate u kojoj je fazi Vaša kompanija sada kako biste mogli da preuzmete potrebne korake za unapređenje.

Cilj drugog dana seminara biće da primenite sve što ste naučili na projektu koji ćete kreirati. Opredelićete se za ciljanu aktivnost kojom ćete unaprediti iskustvo svojih zaposlenih pa samim tim i svoju organizacionu kulturu.

Kome je namenjen seminar?

Tema jeste angažovanje zaposlenih i njihova motivacija da unapređuju svoju organizacionu kulturu. Samim tim je ovaj seminar namenjen upravo onim grupama unutar kompanije koje su od izuzetnog značaja za osmišljavanje i realizaciju aktivnosti koje će podstaći engagement kod zaposlenih. Iako inicijativa može stići iz bilo kod sektora, HR je primarni nosilac timskih aktivnosti i organizacijske kulture. Međutim, za samo sprovođenje i uspeh je nužna involviranost Marketing sektora.

Predavači na seminaru biće veterani u kreiranju i realizaciji različitih komunikacija. Iza sebe imaju stotine uspešnih projekata, kampanja i kompanija sa kojima su sarađivali.

Nenad Sićević, suosnivač i director kreativne agencije “Storyline” godinama se bavi Employer Brandingom, a Boris Kolaković je svoje dvadesetogodišnje iskustvo u marketingu i organizaciji događaja sada usmerio na unapređenje internih rezultata kompanije.

Predavač - Nenad Sićević

Suosnivač i direktor kreativne agencije “Storyline” i Employer Branding Specialist

Nenad Sićević je suosnivač i direktor agencije “Storyline” koja pomaže klijentima da transformišu svoje priče i na inovativan i kreativan način pristupe rešavanju izazova sa kojima se suočavaju.

Predavač - Boris Kolaković

Head of Event and Production i Marketing Project Specialist

Boris Kolaković ima dve decenije iskustva u marketingu i menadžmentu, pa je tako ponosno zaslužio svoju neformalnu titulu “Experience Maker”.

Agenda

Septembar 2022. Fruška gora, 10h

 • Razlika između employee engagement i employee experience
 • Razumevanje trenutne situacija u organizaciji
 • Da li  komuniciramo sa zaposlenima na pravi način
 • Razumevanje potreba zaposlenih/identifikovanje potreba zaposlenih
 • Diskusija/Primeri iz prakse
 • Koliko su zaposleni motivisani da učestvuju u aktivnostima kompanije?
 • Atmosfera kao preduslov kvalitetnog iskustva
 • Da li je svaki engagement dobar engagement
 • „Adoption“ kampanje kao dobar povod za kreiranje iskustva zaposlenih
 • User generated content – awareness kampanja koja ne prestaje
 • Diskusija/Primeri iz prakse
 • Ko je „owner“ internih kampanja – HR ili Marketing?
 • Projektni pristup u osmišljavanju aktivnosti
 • Koraci za uspešnu realizaciju kampanje
 • Kreativna agencija kao resurs
 • Diskusija/Primeri iz prakse

Septembar 2022. Fruška gora, 10h

 • Tema – CSR, teambuilding, corpo event, talent program, mentorship program.
 • Ciljna grupa – kome je namenjena aktivnost i na koji način je komuniciramo
 • Motivacija – na koji način motivisati ciljnu grupu da učestvuje u aktivnosti
 • Ciljevi aktivnosti – šta želimo da postignemo kroz realizaciju ove aktivnosti
 • Koraci za uspešnu realizaciju – koje aktivnosti prethode realziaciji, koje je prate, a koje sumiraju.
 • Komunikacioni plan nakon aktivnosti – plasman sadržaja eksterno

Kotizacije za učešće na seminaru

Ukoliko se na seminar prijavite do 08.07.2022. ostvarujete 35% popusta na kotizaciju 259 eur umesto 399 eur za dvodnevnu kotizaciju.

Učešćem na seminaru dobijate:

 • zanimljivo predavanje i korisne savete stručnih predavača
 • mogućnost diskusije i postavljanja pitanja
 • veštine potrebne za sprovođenje projekata
 • materijale u elektronskom obliku
 • uverenje o odslušanom seminaru
 • noćenje, hranu i osveženje (smeštaj na bazi punog pansiona).

*Za kupovinu 3 i više kotizacija obezbeđene su posebne pogodnosti. Za dodatne informacije o povlašćenim cenama kontaktirajte nas na 0114092613 i 0606648967

ONLINE PRIJAVA: