Novembar 2023.

Seminar:

Obuka DPO / Lica za zaštitu podataka o ličnosti

Iako je Zakon o zaštiti podataka o ličnosti principe evropskog GDPR-a doneo u Srbiju još 2019. godine, njegova aktuelnost ne jenjava i naprotiv procesi i obaveze koje nameće čini se da nikada nisu bili aktuelniji.

ZZPL, kao i GDPR, uvode brojne novine u svet poslovanja privatnih subjekata, javnih preduzeća i državne uprave, a sve u cilju pojačane kontrole i zaštite privatnosti fizičkih lica – bilo da su to zaposleni, klijenti, kupci ili korisnici usluga u bilo kom smislu.

Prijavi se i saznaj više

Novembar 2023.

Seminar:

Obuka DPO / Lica za zaštitu podataka o ličnosti

Iako je Zakon o zaštiti podataka o ličnosti principe evropskog GDPR-a doneo u Srbiju još 2019. godine, njegova aktuelnost ne jenjava i naprotiv procesi i obaveze koje nameće čini se da nikada nisu bili aktuelniji.
ZZPL, kao i GDPR, uvode brojne novine u svet poslovanja privatnih subjekata, javnih preduzeća i državne uprave, a sve u cilju pojačane kontrole i zaštite privatnosti fizičkih lica – bilo da su to zaposleni, klijenti, kupci ili korisnici usluga u bilo kom smislu.

Prijavi se i saznaj više

O ČEMU SE RADI?


Ako se pitate da li se ZZPL odnosi i na vas ako na bilo koji način u svojim poslovnim aktivnostima imate dodira sa podacima o ličnosti, odgovor je jednostavan - Apsolutno.


Odnosi se na sve firme, organizacije, udruženja, ustanove, državne službe... Na sve koji na bilo koji način skupljaju, čuvaju i obrađuju lične podatke. Jer podaci o ličnosti nisu samo ime, adresa, JMBG, broj telefona, visina zarade ili podaci vezani za zdravstveno stanje... Podatak o ličnosti može biti i nečija IP adresa, podatak o geolokaciji, preferencije i ponašanje na internet, odnosno svi podaci koji i indirektno mogu voditi do nečijeg identiteta.

Zato, u eri digitala, praktično nema firme koja u okviru svog poslovanja ne obrađuje bar neke podatke koji se tiču ličnosti.

Šta se sada od vas očekuje?

ZZPL je u oblast zaštite podataka uveo brojne novine, koje zahtevaju da se poslovanje promeni i uskladi sa novim propisima. I to na tehničkom, organizacionom i kadrovskom planu. Drugim rečima, dobili ste nove obaveze i odgovornosti.


A jedna od osnovnih novina koju je doneo GDPR, pa i ZZPL je uvođenje novog personalnog instituta – Lica za zaštitu podataka o ličnosti, odnosno Data protection officer-a / DPO-a, kako ga naziva GDPR. Neko ima obavezu da ga imenuje i njegovo neimenovanje predstavlja prekršaj, a većina ima i realne potrebe za osobom koja će rukovaocima i obrađivačima podataka pomoći da što bezbednije prođu kroz stroge zakonske uslove i obaveze. Jer nepostojanje obaveze imenovanja DPO-a, ne utiče na obavezu da se pravila ZZPL-a razumeju, primenjuju, odnosno implementiraju u poslovanje.


Kontrola primene Zakona je zbog pandemije Covid19 bile usporena, ali od skoro Poverenik je krenuo u redovan inspekcijski nadzor u cilju provere usklađenosti sa ZZPL-om. Naravno, to prate i kazne, koje iako nisu astronomske kao u slučaju GDPR-a, svakako su daleko od zanemarljivih za naše uslove. Tako sada za kršenje ZZPL-a možete platiti kaznu i do 2.000.000 dinara. Ili po GDPR-u čak do 20 miliona evra – ako ste poslovno povezani sa zemljama EU, odnosno obrađujete podatke građana EU pod uslovima koje propisuje Uredba.

Nije mala stvar odjednom uvesti promene u poslovanje

Da biste znali šta tačno treba da radite, morate jasno da razumete odredbe novog Zakona. Ali, ako se sa pravnom terminologijom baš i ne snalazite, može vam se lako desiti da nešto pogrešno protumačite. Ili ne razumete uopšte. Čak i da vam je sve kristalno jasno, usklađivanje sa novim propisima može da traje i nekoliko meseci.


Zbog toga je imenovanje kompetentnog DPO-a prvi i najbolji korak u procesu usaglašavanja.
Pored opcije angažovanja eksternog DPO-a, svakako vam stoji na raspolaganju i obučavanje internog lica koje će steći neophonda znanja i veštine da ovlada ovom materijom i pomogne vam u procesu usaglašavanja.


Zato ne bi valjalo da čekate više. Informišite se na dvodnevnom seminaru tokom septembra 2023. i od jednog od najvećih stručnjaka u Srbiji za oblast zaštite podataka, Dragana Milića, saznajte sve o novom Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti.

Kojim temama ćemo se baviti prvog dana seminara?

S obzirom da je tema obuka DPO-a, prvi dan će tako I početi. Ukazivanjem na potrebne uslove koje ovo lice mora da ima. Na proces imenovanja i registracije, a zatim na zadatke i obaveze koje nosi ta funkcija. Probaćemo da rešimo i dileme ko i u kojoj situaciji mora da imenuje DPO-a, a za koga je to preporuka ili realna potreba. Kako se imenuje eksterni DPO, na osnovu kog ugovora i pod kojim uslovima.


Dalje, da bismo razgovarali o obavezama propisanim u novom Zakonu, neophodno je dobro razumeti osnovnu terminologiju i definisati pojam „podatak o ličnosti“. Zato ćemo se osvrnuti i na GDPR odredbe, radi boljeg razumevanja potrebe za ovim Zakonom.


Nakon toga, okupljeni učesnici će dobiti sve ključne informacije vezane za zakonitost obrade podataka, prava pojedinaca, razlikovanje rukovaoca od obrađivača, ko su zajedinčki rukovaoci i koje akte svi oni moraju posedovati. Biće reči i o načelima Zakona, ali i o konkretnom delokrugu i obavezama ovlašćenog lica za zaštitu podataka o ličnosti.

Kojim temama ćemo se baviti drugog dana seminara?

Drugog dana ćemo se baviti najpre aspektom bezbednosti podataka, mogućim povredama, kao i ponašanjem u slučaju povreda. Dalje, preporukama za postupanje DPO-a u procesu priprema za inspekcijiski nadzor. Popunjavanje kontrolne liste i pomoć kod odgovaranja na pitanja Poverenika, sve u cilju samoprocene usklađenosti, a potom i bolje pripremljenosti. Kako izgleda inspekcijski nadzor, a kako ostvarivanje prava pred sudom opšte nadležnosti.


Gostujući predavač iz kancelarije Poverenika, Zlatko Petrović, će nam pomoći da razumemo kako se na DPO-a gleda iz ugla Poverenikove kancelarije i kako oni vide te obaveze. Koji su primeri iz prakse, dobri I loši.

Zauzmite svoje mesto

Agenda

Dan I

Sesija 1 – 10:10h do 11:30h

 • Ovlašćeno lice za zaštitu podataka DPO – imenovanje, kvalifikacije, ovlašćenja i delokrug poslova
 • Obaveza angažovanja ovlašćenog lica za zaštitu podataka – ko je ima, a ko ne?
 • Značenje termina i izraza iz Uredbe/ZZPL-a (Zakon o zaštiti podataka o ličnosti)
 • Važnost razumevanja Preambule GDPR-a
 • Šta se smatra podacima o ličnosti? – Pojam i vrste

Pauza – 11:30h do 12:00h

Sesija 2 – 12:00h do 13:30h

 • Osnovna načela na kojima se bazira GDPR/ZZPL Kada je obrada zakonita?
 • Načelo zakonitosti
 • Legitimni interes – tripartitni test
 • Pristanak na obradu
 • Kada se podaci mogu obrađivati na osnovu legitimnog interesa
 • Kada je potreban pristanak na obradu, a kada nije?
 • Koja su prava pojedinaca na koje se odnose podaci?
 • Ostvarivanje prava na brisanje podataka
 • Obrada posebnih kategorija podataka ličnosti

Pauza za ručak

Sesija 3 – 14:15h do 15:15h

 • Rukovalac i obrađivač podataka – kako ih razlikovati
 • Zajednički rukovaoci
 • Ugovor o obradi podataka o ličnosti
 • Evidencija radnji obrade podataka – ko mora da je vodi i iz čega se sastoji
 • Pravilnik o obradi podataka o ličnosti, kao opšti akt

Dan II

Sesija 1 – 10:10h do 11:30h

 • Odnos Poverenika i rukovaoca / obrađivača
 • Lice za zaštitu podataka o ličnosti iz ugla Poverenika
 • Imenovanje Predstavnika
 • Primeri iz prakse – dobri i loši
 • Primeri povreda podataka u praksi Poverenika i ukazivanje na greške

Pauza – 11:30h do 12:00h

Sesija 2 – 12:00h do 13:30h

 • Prekogranična obrada podataka
 • Bezbednost podataka
 • Dužnosti rukovaoca i obrađivača u vezi obaveštavanja Poverenika
 • Obavezne procedure u slučaju povrede
 • Ostvarivanje prava pred sudom i kaznene odredbe Zakon
 • Naknada štete zbog povrede podataka
 • Drugi zahtevi lica čiji se podaci obrađuju

Pauza – 13:30h do 14:00h

Sesija 3 – 14:00h do 15:00h

 • Inspekcijski nadzor Poverenika – pojam i vrste
 • Smernice za popunjavanje kontrolne liste poverenika
 • Samoprocena usklađenosti
 • Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka i prekršajni nalog
 • Prekršajni postupak
 • Kaznena politika

Ručak

Pitajte stručnjake sve o ZZPL i rešite nedoumice koje imate

Dragan Milić, specijalista iz oblasti zaštite podataka o ličnosti, prava interneta, prava intelektualne svojine, medija i IT prava, i gostujući predavač Zlatko Petrović, pomoćnik generalnog sekretara u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti odgovoriće okupljenima na sve nedoumice koje imaju u vezi sa novim regulativama i objasniti koja su njihova prava i obaveze.

Dragan Milić

Dragan Milić je specijalista za zaštitu podataka o ličnosti, pravo interneta, pravo intelektualne svojine, medija i IT pravo. Iza sebe ima 15 godina iskustva, što ga čini pionirom u ovim pravnim oblastima u Srbiji. Iza sebe ima i veliki broj seminara, treninga i radionica u organizaciji različitih udruženja i asocijacija.

Saznajte više o predavaču

Zlatko Petrović

Zlatko Petrović je pomoćnik generalnog sekretara u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Takođe, od 2015. godine predavač je na obukama u oblasti zaštite podataka o ličnosti, u organizaciji Službe za upravljanje kadrovima Vlade Republike Srbije.

Saznajte više o predavaču

Edukacija i odmor - idealna kombinacija

Pored idealne prilike da rešite sve dileme u vezi sa obradom podataka o ličnosti u vašem biznisu, imate priliku da se povežete sa kolegama iz struke, da razmenite iskustva i proširite svoju mrežu konekcija. Ne propustite šansu da na večeri nakon prvog dana seminara otvorite nove poslovne diskusije i unapredite svoj biznis.

Zbog okruženosti prirodom i izdvojenosti od gradske vrve, hotel Borkovac je idealan za poslovne ljude i seminare poput ovog. Iskoristite priliku da unapredite svoje poslovanje, steknete nove kontakte, ali se i odmorite u prirodi i divnom okruženju.

Cena smeštaja nije uračunata u cenu kotizacije. Informacije u vezi smeštaja možete pogledati OVDE

Uštedite 35% uz ranu prijavu

-
Days
-
Hours
-
Minutes
-
Seconds

Ukoliko se na seminar prijavite tokom promo perioda, ostvarujete 35% popusta na cenu kotizacije, plaćate 229 EUR umesto 353 EUR.

* Za kupovinu 3 i više kotizacija obezbeđene su posebne pogodnosti. Za dodatne informacije o povlašćenim cenama kontaktirajte nas na 0114092613 i 0606648967

*Cene su prikazane bez PDV-a
*Plaćanje se vrši u dinarima, po srednjem kursu Narodne banke Srbije na taj dan
*Cena smeštaja nije uračunata u cenu kotizacije. Informacije u vezi smeštaja možete pogledati ovde

Učešćem na seminaru dobijate:

Zanimljivo predavanje i korisne savete stručnog predavača

Materijale u elektronskom obliku

Uverenje o odslušanom seminaru

Ručak i osveženje

Veštine potrebne za pravilnu obradu podataka o ličnosti

Mogućnost diskusije izmedju predavača i učesnika, kao  izmedju samih učesnika seminara

Networking - priliku da proširite svoju mrežu konekcija

10% popusta na sve buduće seminare

Prijavite se i uštedite 35%

©2023 Poslovna savršenost • Politika privatnosti