Žuna Ljubičić- Biografija

zuna-ljubicic

Žuna Ljubičić je marketing menadžer u kompaniji SAP West Balkans.
Svoje iskustvo u marketingu Žuna gradi od 2013. godine. Prvo kroz poslove telemarketinga, da bi se od 2014. godine posvetila razvoju i implementaciji marketing strategija.

Oblasti njene ekspertize su: B2B marketing, event menadžment, stori teling, građenje odnosa sa kupcima i lead generation marketing. Marketing miks strategiju svakodnevno sprovodi, zajedno sa internim i eksternim timovima, kroz poslove brendinga, kreiranja kontenta, komunikacije, marketinga na društvenim mrežama, organizacije događaja…
Kao marketing stručnjak koji poznaje i psihologiju, Žuna je naročito uspešna na polju građenja odnosa sa klijentima i privlačenju pažnje kreativnim kontentom.
Poseduje master diplomu Singidunum Univerziteta iz biznis administracije i psihologije, kao i master diplomu Fakulteta organizacionih nauka iz projekt menadžmenta.