Specijalizovani seminar: Primena Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u farmaciji i zdravstvu

Zaštitite osetljive podatke Vaših pacijenata i zaposlenih

Sve veći broj apotekarskih ustanova, lekarskih, stomaroloških i veterinarskih ordinacija, laboratorija i ostalih zdravstvenih ustanova je u obavezi da ima ovlašćeno lice koje se bavi sprovođenjem odredbi zaštite  podataka o pacijentima.

Da li ste i Vi uskladili svoje poslovanje sa Zakonom o zaštiti podataka o pacijentima?

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (pacijenata) je na snazi od 2019. godine, ali i dalje postoji tek mali broj stručnjaka koji se studiozno bavi ovom temom i koji znaju da primene sve njegove odredbe na konkretno poslovanje apotekarske ustanove, lekarske, stomarološke i veterinarske ordinacije, laboratorije ili neke druge zdravstvene ustanove. Nakon velikog broja edukacija i informisanja zainteresovanih na temu zaštite podataka o ličnosti različitih kompanija iz razlicitih delatnosti, na zahteve velikog broja naših klijenata iz oblasti medicine, veterine, stomatologije, farmacije…javila se potreba za usko specijalizovanim treningom za branšu koja je prilično osetljive na odredbe ovog zakona. Koja će specijalno za ovu branšu obraditi i ponuditi još više informacija i konkretne primere iz prakse.

Seminar je namenjen svim apotekarskim ustanovama, lekarskim, stomatološkim i veterinarskim ordinacijama, laboratorijama i ostalim zdravstvenim ustanovama koje koriste i uzimaju podatke o pacijentima prilikom sprovođenja svojih usluga.

Dragan Milić, advokat i osnivač advokatske kancelarije “Milić”, stručnjak je upravo za zaštitu podataka o ličnosti, pravo interneta, pravo intelektualne svojine, medija i IT pravo. Od usvajanja ovog zakona, on vrši edukacije širom Srbije, obučavajući timove u firmama koji nisu do sada imali prilike da se sretnu sa ovakvim uredbama.

Nakon nekoliko uspešnih seminara i obuka koje smo u saradnji sa gospodinom Milićem organizovali u Beogradu i okolini, ali i online, ukazala se potreba za proširenjem programa i uvođenjem specijalizovanih predavanja za oblast zaštite podataka o ličnosti u farmaciji i zdravstvu.

Cena kotizacija

I dan – 149€
II dan – 149€
Oba dana – 279€*

Za kupovinu 3 i više kotizacija obezbeđene su posebne pogodnosti. Za dodatne informacije o povlašćenim cenama kontaktirajte nas na 0114092613 i 0606648967

Za rane prijave i uplate u celosti do 31.08.2021. cena dvodnevne kotizacije iznosi 239 EUR, a cena jednog dana seminara 129 EUR.

Kako biste saznali sve što je neophodno za bezbedan nastavak poslovanja, ali i upoznali kolege iz struke koji se suočavaju sa istim izazovima, prijavite se na dvodnevni specijalizovani seminar o Zaštiti podataka o ličnosti u farmaciji i zdravstvu koji će se održati 06. i 07. oktobra u hotelu Borkovac, gde ćete biti smešteni tokom trajanja seminara. Nakon završenog treninga, dobićete sertifikat koji će biti dokaz o vašoj stručnosti za rad na poziciji Data Protection Officera.

Prvog dana gospodin Milić će pokriti osnove Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, upoznaće vas sa vašim obavezama i dužnostima i razjasniće vam sve nedoumice koje imate u vezi sa uredbama zakona i toga kako se to odnosi na vas. Kao gostujući predavač prvog dana seminara obratiće vam se i Zlatko Petrović, pomoćnik generalnog sekretara u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Nakon zvaničnog programa, u Hotelu Borkovac učesnici će biti u prilici da razmene svoja iskustva, bolje se upoznaju i razgovaraju kako sa kolegama iz struke, tako i sa Draganom Milićem. U skladu sa propisanim epidemiološkim merama, uveče će biti organizovano i neformalno druženje učesnika seminara.

Drugog dana ćete biti u prilici da čujete kako se konkretno Zakon o zaštiti podataka o ličnosti odnosi na oblast farmacije i zdravstva, ali i na obradu podataka o ličnosti zaposlenih u farmaciji i zdravstvu. Ovo je posebno korisno za sve pravnike, advokate i HR-ovce zaposlene u oblastima farmacije i zdravstva, ljude koje se bave radnim pravom i radnim odnosima, koji do sada nisu imali priliku da čuju konkretne primere, prakse i tehnike sprovođenja ovog zakona u praksi, u njihovoj konkretnoj industriji. Biće reči i o promociji farmaceutskih i zdravstvenih proizvoda, kroz odnos odredbi zakona sa marketing taktikama i strategijama.

Seminar je koncipiran kao dvodnevni trening, ali možete se prijaviti i za jednodnevnu, ali i za dvodnevnu kotizaciju u zavisnosti od potreba i dosadašnjeg poznavanja GDPR zakona.

Predavač - Dragan Milić

advokat
dragan milic advokat

Advokat Dragan Milić, osnivač advokatske kancelarije “Milić”, je specijalista za zaštitu podataka o ličnosti, pravo interneta, pravo intelektualne svojine, medija i IT pravo.

Gostujući predavač - Zlatko Petrović

pomoćnik generalnog sekretara u Službi Poverenika

Zlatko Petrović akreditovani je predavač Nacionalne akademije za javnu upravu iz oblasti zaštite podataka o ličnosti.

Agenda

06.10.2021. Hotel Borkovac, Ruma, 10h

Osnovi zaštite podataka o ličnosti i analiza odredbi ZZPL-a

 • Pravo na privatnost kao ljudsko pravo – pojam i regulatorni okvir
 • Razlozi za donošenje GDPR-a
 • Važnost razumevanja Preambule GDPR-a
 • Značenje termina i izraza iz Uredbe
 • Šta se smatra podacima o ličnosti? – Pojam i vrste
 • Osnovna načela na kojima se bazira GDPR/ZZPL (Zakon o zaštiti podataka o ličnosti)
 • Kada je obrada zakonita?
 • Koja su prava pojedinaca na koje se odnose podaci?
 • Ostvarivanje prava na brisanje podataka
 • Obrada posebnih kategorija podataka ličnosti
 • Rukovalac i obrađivač podataka – kako ih razlikovati
 • Zajednički rukovaoci
 • Ugovor o obradi podataka o ličnosti
 • Evidencija radnji obrade podataka – ko mora da je vodi
 • Pravilnik o obradi podataka o ličnosti, kao opšti akt
 • Bezbednost obrade podataka
 • Ovlašćeno lice za zaštitu podataka DPO – imenovanje, kvalifikacije, ovlašćenja i delokrug poslova
 • Obaveza angažovanja ovlašćenog lica za zaštitu podataka – ko je ima, a ko ne?
 • Prekogranična obrada podataka
 • Dužnosti rukovaoca i obrađivača u vezi obaveštavanja Poverenika
 • Obavezne procedure u slučaju povrede
 • Generalne preporuke za usaglašavanje sa Zakonom
 • Ostvarivanje prava pred sudom i kaznene odredbe Zakon

07.10.2021. Hotel Borkovac, Ruma, 10h

Zaštita podataka o ličnosti u farmaciji i zdravstvu

 • Kada se podaci mogu obrađivati na osnovu legitimnog interesa
 • Kada je potreban pristanak na obradu, a kada nije?
 • Obrada imejl adresa i drugih podataka o pacijentima za potrebe direktnog marketinga u farmaciji i zdravstvu
 • Očekivana obrada i prethodni odnos rukovaoca i pojedinca u kontekstu obrade podataka pacijenata
 • Šta moraju da sadrže Pravila privatnosti pacijenata
 • Zašto pristanak pacijenta mora biti izdvojen od Opštih pravila privatnosti
 • Koji zakoni se primenjuju na obradu podataka o pacijentima pored ZZPL-a
 • Koji su zakonski osnovi obrade podataka o ličnosti zaposlenih u zdravstvu
 • Legitimni interes kao osnov obrade podataka o pacijentima i zaposlenima u farmaciji/zdravstvu
 • Osetljivi podaci pacijenta
 • Čuvanje i tretman podataka o zdravstvenom stanju pacijenta
 • Bezbednost podataka zaposlenih i pacijenata
 • Vremensko trajanje čuvanja podataka pacijenata
 • Upotreba internet i elektronskih sredstava komunikacije na radnom mestu
 • Mogućnost uvida u poslovnu elektronsku kominikaciju zaposlenih i pacijenata
 • Čuvanje biografija kandidata za posao u farmaciji i zdravstvu
 • Ograničavanje pristupa internetu na radnom mestu
 • Mogućnost uvida u komunikaciju zaposlenog nakon prestanka radnog odnosa
 • Da li postoji obaveza deaktiviranja imejl adrese zaposlenog nakon prestanka radnog odnosa
 • Indirektan i direktan nadzor pacijenata i zaposlenih
 • Video nadzor na radnom mestu
 • Audio nadzor na radnom mestu i snimanje sastanaka
 • Prikupljanje biometrijskih podataka pacijenata i zaposlenih
 • Odnos poverljivih i ličnih podataka
 • Opšti akti koje bi trebalo usvojiti i ažurirati radi pravilnog usaglašavanja poslovanja sa Zakonom
 • Obrada podataka unutar grupe povezanih pravnih lica

Kotizacije za učešće na seminaru

Ukoliko se na seminar prijavite do  12.08.2022. ostvarujete 35% popusta na kotizaciju. 279 eur umesto 376 eur za dvodnevnu kotizaciju (149 eur umesto 230 eur za jednodnevnu kotizaciju).  Ako se odlučite da prisustvujete seminaru oba dana, kompanija Poslovna Savršenost snosi troškove smeštaja na bazi punog pansiona u hotelu Borkovac.

Učešćem na seminaru dobijate:

 • zanimljivo predavanje i korisne savete stručnih predavača
 • mogućnost diskusije i postavljanja pitanja
 • materijale u elektronskom obliku
 • uverenje o odslušanom seminaru
 • noćenje, hranu i osveženje (smeštaj na bazi pung pansiona).

Za rane prijave i uplate u celosti do 12.08.2022. cena dvodnevne kotizacije iznosi 239 EUR, a cena jednog dana seminara 129 EUR.

*Za kupovinu 3 i više kotizacija obezbeđene su posebne pogodnosti. Za dodatne informacije o povlašćenim cenama kontaktirajte nas na 0114092613 i 0606648967

ONLINE PRIJAVA: