Specijalizovani seminar: Primena Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u farmaciji i zdravstvu

Zaštitite osetljive podatke Vaših pacijenata i zaposlenih

Sve veći broj apotekarskih ustanova, lekarskih ordinacija, laboratorija i ostalih zdravstvenih ustanova je u obavezi da ima ovlašćeno lice koje se bavi sprovođenjem GDPR odredbi u firmi.

Da li ste i Vi uskladili svoje poslovanje sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti?

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti je na snazi od 2019. godine, ali i dalje postoji tek mali broj stručnjaka koji se studiozno bavi ovom temom i koji znaju da primene sve njegove odredbe na konkretno poslovanje firme. Nakon velikog broja edukacija i informisanja zainteresovanih na temu zaštite podataka o ličnosti, javila se potreba za specijalizovanim treningom koji će ponuditi još više informacija i konkretne primere iz prakse.

Seminar je namenjen svim apotekarskim ustanovama, lekarskim ordinacijama, laboratorijama, ostalim zdravstvenim ustanovama i ostalim firmama koje koriste i uzimaju podatke o ličnosti prilikom sprovođenja svojih usluga.

Dragan Milić, advokat i osnivač advokatske kancelarije “Milić”, stručnjak je upravo za zaštitu podataka o ličnosti, pravo interneta, pravo intelektualne svojine, medija i IT pravo. Od usvajanja ovog zakona, on vrši edukacije širom Srbije, obučavajući timove u firmama koji nisu do sada imali prilike da se sretnu sa ovakvim uredbama.

Nakon nekoliko uspešnih seminara i obuka koje smo u saradnji sa gospodinom Milićem organizovali u Beogradu i okolini, ali i online, ukazala se potreba za proširenjem programa i uvođenjem specijalizovanih predavanja za oblast zaštite podataka o ličnosti u farmaciji i zdravstvu.

Cena kotizacija

I dan – 129€
II dan – 129€
Oba dana – 239€*

*U slučaju kupovine dvodnevne kotizacije, kompanija Poslovna Savršenost snosi troškove smeštaja u hotelu Borkovac sa uslugom punog pansiona. 
**Za kupovinu 3 i više kotizacija obezbeđene su posebne pogodnosti. Za dodatne informacije o povlašćenim cenama kontaktirajte nas na 0114092613 i 0606648967

Kako biste saznali sve što je neophodno za bezbedan nastavak poslovanja, ali i upoznali kolege iz struke koji se suočavaju sa istim izazovima, prijavite se na dvodnevni specijalizovani seminar o Zaštiti podataka o ličnosti u farmaciji i zdravstvu koji će se održati 13. i 14. oktobra u hotelu Borkovac, gde ćete biti smešteni tokom trajanja seminara. Nakon završenog treninga, dobićete sertifikat koji će biti dokaz o vašoj stručnosti za rad na poziciji Data Protection Officera.

Prvog dana gospodin Milić će pokriti osnove Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, upoznaće vas sa vašim obavezama i dužnostima i razjasniće vam sve nedoumice koje imate u vezi sa uredbama zakona i toga kako se to odnosi na vas.

Nakon zvaničnog programa, u Hotelu Borkovac učesnici će biti u prilici da razmene svoja iskustva, bolje se upoznaju i razgovaraju kako sa kolegama iz struke, tako i sa Draganom Milićem. U skladu sa propisanim epidemiološkim merama, uveče će biti organizovano i neformalno druženje uz muziku.

Drugog dana ćete biti u prilici da čujete kako se konkretno Zakon o zaštiti podataka o ličnosti odnosi na oblast farmacije i zdravstva, ali i na obradu podataka o ličnosti zaposlenih. Ovo je posebno korisno za sve marketing menadžere u zdravstvu, pravnike, advokate i HR-ovce zaposlene u oblastima farmacije i zdravstva, ljude koje se bave radnim pravom i radnim odnosima, koji do sada nisu imali priliku da čuju konkretne primere, prakse i tehnike sprovođenja ovog zakona u praksi, u njihovoj konkretnoj industriji.

Seminar je koncipiran kao dvodnevni trening, ali možete se prijaviti i za jednodnevnu, ali i za dvodnevnu kotizaciju u zavisnosti od potreba i dosadašnjeg poznavanja GDPR zakona.

Predavač

dragan milic advokat

Dragan Milić

advokat

Advokat Dragan Milić, osnivač advokatske kancelarije “Milić”, je specijalista za zaštitu podataka o ličnosti, pravo interneta, pravo intelektualne svojine, medija i IT pravo.

Agenda

13.10.2021. Hotel Borkovac, Ruma, 10h

Osnovi zaštite podataka o ličnosti i analiza odredbi ZZPL-a

 • Pravo na privatnost kao ljudsko pravo – pojam i regulatorni okvir
 • Razlozi za donošenje GDPR-a
 • Važnost razumevanja Preambule GDPR-a
 • Značenje termina i izraza iz Uredbe
 • Šta se smatra podacima o ličnosti? – Pojam i vrste
 • Osnovna načela na kojima se bazira GDPR/ZZPL (Zakon o zaštiti podataka o ličnosti)
 • Kada je obrada zakonita?
 • Koja su prava pojedinaca na koje se odnose podaci?
 • Ostvarivanje prava na brisanje podataka
 • Obrada posebnih kategorija podataka ličnosti
 • Rukovalac i obrađivač podataka – kako ih razlikovati
 • Zajednički rukovaoci
 • Ugovor o obradi podataka o ličnosti
 • Evidencija radnji obrade podataka – ko mora da je vodi
 • Pravilnik o obradi podataka o ličnosti, kao opšti akt
 • Bezbednost obrade podataka
 • Ovlašćeno lice za zaštitu podataka DPO – imenovanje, kvalifikacije, ovlašćenja i delokrug poslova
 • Obaveza angažovanja ovlašćenog lica za zaštitu podataka – ko je ima, a ko ne?
 • Prekogranična obrada podataka
 • Dužnosti rukovaoca i obrađivača u vezi obaveštavanja Poverenika
 • Obavezne procedure u slučaju povrede
 • Generalne preporuke za usaglašavanje sa Zakonom
 • Ostvarivanje prava pred sudom i kaznene odredbe Zakon

14.10.2021. Hotel Borkovac, Ruma, 10h

Zaštita podataka o ličnosti u farmaciji i zdravstvu

 • Kada se podaci mogu obrađivati na osnovu legitimnog interesa
 • Kada je potreban pristanak na obradu, a kada nije?
 • Obrada imejl adresa i drugih podataka o ličnosti za potrebe direktnog marketinga u farmaciji i zdravstvu
 • Očekivana obrada i prethodni odnos rukovaoca i pojedinca u kontekstu obrade
 • Šta moraju da sadrže Pravila privatnosti
 • Zašto pristanak mora biti izdvojen od Opštih pravila privatnosti
 • Koji zakoni se primenjuju na obradu podataka o ličnosti zaposlenih pored ZZPL-a
 • Koji su zakonski osnovi obrade podataka zaposlenih u zdravstvu
 • Legitimni interes kao osnov obrade podataka o ličnosti zaposlenih
 • Osetljivi podaci zaposlenog
 • Čuvanje i tretman podataka o zdravstvenom stanju zaposlenog
 • Bezbednost podataka zaposlenih
 • Vremensko trajanje čuvanja podataka zaposlenih
 • Upotreba internet i elektronskih sredstava komunikacije na radnom mestu
 • Mogućnost uvida u poslovnu elektronsku kominikaciju zaposlenih
 • Čuvanje biografija kandidata za posao
 • Ograničavanje pristupa internetu na radnom mestu
 • Mogućnost uvida u komunikaciju zaposlenog nakon prestanka radnog odnosa
 • Da li postoji obaveza deaktiviranja imejl adrese zaposlenog nakon prestanka radnog odnosa
 • Indirektan i direktan nadzor pacijenata i zaposlenih
 • Video nadzor na radnom mestu
 • Audio nadzor na radnom mestu i snimanje sastanaka
 • Prikupljanje biometrijskih podataka pacijenata i zaposlenih
 • Odnos poverljivih i ličnih podataka
 • Opšti akti koje bi trebalo usvojiti i ažurirati radi pravilnog usaglašavanja poslovanja sa Zakonom
 • Obrada podataka unutar grupe povezanih pravnih lica

Kotizacije za učešće na seminaru

Cena dnevne kotizacije iznosi 199€, ali ukoliko se prijavite do 18.06.2021. ostvarujete popust od 35% i
jednodnevnu kotizaciju platićete samo 129€.

U slučaju kupovine dvodnevne kotizacije, ostvarujete dodatni popust, pa ćete umesto već sniženih 260€ oba dana treninga platiti 239€. Ako se odlučite da prisustvujete seminaru oba dana, kompanija Poslovna Savršenost snosi troškove smeštaja na bazi punog pansiona u hotelu Borkovac.

Za prijavu, ali i sve dodatne informacije, možete nas kontaktirati na telefone 011 40 92 613 i 060 664 89 67.

ONLINE PRIJAVA: