Seminar: Priprema poslovanja za novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti

Očekuje se usvajanje novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Da li je vaša firma usklađena sa novim zakonskim okvirom?

Ukoliko je za poslovanje vaše firme iz bilo kog razloga neophodno prikupljanje i korišćenje podatka o ličnosti, onda se novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti odnosi upravo na vas.

Ovaj zakon se direktno oslanja na GDPR, odnosno Opštu uredbu EU o zaštiti podataka o ličnosti, a kako je Crna Gora kandidat za članstvo u EU, država ima obavezu da uskladi svoje zakonske okvire, ali i okvire poslovanja pravnih lica sa pravnim okvirima Evropske Unije.

Upravo iz tog razloga, u septembru organizujemo seminar na kom će vam biti otklonjene sve nedoumice o primeni ovih odredbi u vašem poslovanju i o tome kako da se tačno pripremite za usvajanje Zakona. Predavač je jedan od najvećih stručnjaka na našim prostorima koji se specijalizovao za IT pravo, zaštitu podataka o ličnosti i pravo medija, Dragan Milić.

Šta su tačno podaci o ličnosti?

 

Podaci o ličnosti nisu samo ime, adresa i broj telefona. To može biti i nečija IP adresa ili istorija ponašanja na internetu. Zato, u doba digitalnih komunikacija gotovo da nema firme koja u okviru svog poslovanja, na neki način, ne obrađuje lične podatke.

Ono što, međutim, mnoge buni jeste tumačenje novog Zakona, razumevanje prava i obaveza i, možda najvažnije, šta treba da se uradi da bi se poslovanje uskladilo sa novim regulativama.

ZZPL je u prvi plan stavio prava ljudi čiji se podaci obrađuju, dok je pravnim licima nametnuo veliki broj novih obaveza i odgovornosti i izuzetno visoke kazne za njihovo kršenje.

Cena kotizacija

I dan – 129€
II dan – 129€
Oba dana – 239€*

*U slučaju kupovine dvodnevne kotizacije, kompanija Poslovna Savršenost snosi troškove smeštaja u hotelu sa uslugom punog pansiona. 
**Za kupovinu 3 i više kotizacija obezbeđene su posebne pogodnosti. Za dodatne informacije o povlašćenim cenama kontaktirajte nas na 0114092613 i 0606648967

Kompanija Poslovna Savršenost je u saradnji sa advokatom Draganom Milićem do sada organizovala 4 seminara o primeni GDPR odredbi, okupila neke od najvećih stručnjaka za IT pravo, pripremila i izvela obuke na temu primene zakona u radnim odnosima, digitalnom oglašavanju i ljudskim resursima i uspešno obučila preko 150 Data Protection Officera za obavljanje ovog posla i zaštitu interesa firme.

Seminar je zamišljen kao sklop teorije i diskusije, pa ćete imati priliku da direktno sa Draganom porazgovarate o vašem konkretnom slučaju i tome kako da pripremite svoje poslovanje i prilagodite ga novim odredbama i zakonskim okvirima.

Predavač

dragan milic advokat

Dragan Milić

advokat

Advokat Dragan Milić, osnivač advokatske kancelarije “Milić”, je specijalista za zaštitu podataka o ličnosti, pravo interneta, pravo intelektualne svojine, medija i IT pravo.

Agenda

22. i 23. septembar 2021. Budva

Osnovi zaštite podataka o ličnosti i analiza odredbi GDPR-a

 • Pravo na privatnost kao ljudsko pravo – pojam i regulatorni okvir
 • Razlozi za donošenje GDPR-a
 • Važnost razumevanja Preambule GDPR-a
 • Značenje termina i izraza iz Uredbe
 • Šta se smatra podacima o ličnosti? – Pojam i vrste
 • Osnovna načela na kojima se bazira GDPR/ZZPL (Zakon o zaštiti podataka o ličnosti)
 • Kada je obrada zakonita?
 • Koja su prava pojedinaca na koje se odnose podaci?
 • Ostvarivanje prava na brisanje podataka
 • Obrada posebnih kategorija podataka ličnosti
 • Rukovalac i obrađivač podataka – kako ih razlikovati
 • Zajednički rukovaoci
 • Ugovor o obradi podataka o ličnosti
 • Evidencija radnji obrade podataka – ko mora da je vodi
 • Pravilnik o obradi podataka o ličnosti, kao opšti akt
 • Bezbednost obrade podataka
 • Ovlašćeno lice za zaštitu podataka DPO – imenovanje, kvalifikacije, ovlašćenja i delokrug poslova
 • Obaveza angažovanja ovlašćenog lica za zaštitu podataka – ko je ima, a ko ne?
 • Prekogranična obrada podataka
 • Dužnosti rukovaoca i obrađivača u vezi obaveštavanja Poverenika
 • Obavezne procedure u slučaju povrede
 • Generalne preporuke za usaglašavanje sa Zakonom
 • Ostvarivanje prava pred sudom i kaznene odredbe Zakona

Kotizacije za učešće na seminaru

Cena dnevne kotizacije iznosi 199€, ali ukoliko se prijavite do 18.06.2021. ostvarujete popust od 35% i
jednodnevnu kotizaciju platićete samo 129€.

U slučaju kupovine dvodnevne kotizacije, ostvarujete dodatni popust, pa ćete umesto već sniženih 260€ oba dana treninga platiti 239€. Ako se odlučite da prisustvujete seminaru oba dana, kompanija Poslovna Savršenost snosi troškove smeštaja na bazi punog pansiona.

Za prijavu, ali i sve dodatne informacije, možete nas kontaktirati na telefone 011 40 92 613 i 060 664 89 67.

ONLINE PRIJAVA: