Nikola Živančević - Biografija

 

Nikola Živančević je sekretar „Komore javnih nabavki Srbije“ i jedan od malobrojnih učesnika u njenom osnivanju. Koautor je kapitalnog izdanja „Javne nabavke u ustanovama obrazovanja i vaspitanja“ sa Prof. dr Markom Špilerom, koje se na preko 700 strana bavi oblašću javnih nabavki u ustanovama iz naslova. Nikola je do sada održao preko 50 predavanja na stručnim skupovima, seminarima, obukama i naučnim susretima i objavio preko 20 naučnih radova u stručnim časopisima. Takođe je angažovan na preko 100 konsultantskih ugovora u oblasti javnih nabavki, a zavidne uspehe je postigao najviše na polju postupka zaštite prava.