Jelena Blagojević - Biografija

Jelena Blagojević je advokat i član Advokatske komore Beograda počev od 2018. godine.

Osnovne studije završila je na Pravnom faktultetu Univerziteta u Beogradu 2017. godine sa prosečnom ocenom 9,53, na pravosudno-upravnom smeru. Tokom studija je bila nosilac stipendije „Dositeja“, koju dodeljuje Fond za mlade talente Republike Srbije, kao i stipendija koje dodeljuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Pripravnički staž je obavljala u advokatskoj kancelariji gde je radila na predmetima iz oblasti građanskog i krivičnog prava.

Pravosudni ispit je položila 2020. godine sa četiri odlike, nakon čega bavljenje advokaturom nastavlja u svojstvu advokata.

Bogato iskustvo stekla je višegodišnjim radom u praksi, baveći se profesionalno, savesno i temeljno različitim pravnim oblastima, a posebno oblastima imovinsko-pravnih odnosa, parničnog, ugovornog, privrednog, medijskog prava, zaštite podataka, kao i prava intelektualne svojine sa akcentom na autorsko pravo.

U okviru advokatske kancelarije Milić, angažovana je na poslovima IT i prava Interneta, zaštite podataka, pravu intelektualne svojine i pružanju podrške privrednim subjektima iz domena građanskog i privrednog prava.

Tokom studija, a i kasnije tokom rada, učestvovala je na brojnim seminarima, konferencijama, edukativnim programima iz oblasti prava iz sfere njenog interesovanja.

Tečno govori engleski jezik.