Jelena Adamović - Biografija

Jelena Adamović

Jelena Adamović je advokat u upisan u Advokatsku komoru Beograda. Tokom obrazovanja stekla je diplome Univerziteta u Notingemu (master prava, Pravo Evropske unije – 2008) i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu (master prava, Poslovno pravo – 2009, diplomirani pravnik – 2005). U svojoj praksi fokusira se pre svega na oblasti privrednog i kompanijskog prava, regulatornog prava, zaštite konkurencije, prava intelektualne svojine, otvorenih podataka i zaštite podataka o ličnosti. U saradnji sa SHARE fondacijom učestvovala je na više projekata iz oblasti digitalnih prava i prava na privatnost, uključujući i teme zaštite podataka dece, biometrijskih podataka i zaštite ličnih podataka u kontekstu javne bezbednosti i sigurnosti.