Dunja Tasić - Biografija

Dunja Tasić

Dunja Tasić je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i upisana je u Advokatsku komoru Beograda počev od 2012. godine kao advokatski pripravnik, a od 2015. godine i kao advokat. Specijalizovana je u nekoliko oblasti prava i to u oblasti privrednog, kompanijskog i komercijalnog prava, zaštite podataka o ličnosti, ugovornog prava, medijskog prava i prava konkurencije. Zastupa klijente pred sudovima i svim državnim organima, a u poslednjih godinu dana se naročito fokusira na zaštitu podataka o ličnosti i implementaciju GDPR-a u poslovanje nekoliko domaćih i inostranih kompanija. Vodila je više prekograničnih transakcija koje su za predmet imale reorganizaciju grupa kompanija i kupovinu udela u domaćim privrednim društvima i učestvovala u izradi više pravnih i integrity due diligence izveštaja. U svojoj karijeri je sarađivala sa nekoliko nevladinih organizacija poput Beogradskog centra za bezbednosnu politiku i Partnerima za demokratske promene, kao pravni savetnik u materiji zaštite podataka o ličnosti. Govori engleski i španski jezik, a početni je nivo kineskog jezika.