Dragana Tadić - Biografija

dragana-tadic

Dragana Tadić je vrsni knjigovođa i poseduje bogato iskustvo u računovodstvu, reviziji i poreskom savetovanju.

Profesionalnim radom i inovativnim predavanjima u tajne vođenja poslovnih knjiga na kursu “Knjigovodstvo”, do sada, je uvela više od 200 polaznika. Dragana je trenutno zaposlena na mestu rukovodioca službe računovodstva i finansija društva Rades d.o.o. iz Beograda.

Saradnik je revizorske kuće SrboAudit iz Beograda. Na Visokoj školi za ekonomiju i upravu angažovana je kao predavač, a na Fakultetu za trgovinu i bankarstvo Alfa univerziteta kao asistent.

Član je Saveza računovođa i revizora Srbije. Dugi niz godina veoma je bliski saradnik Centra za geostrateška istraživanja iz Beograda.