Dragan Milić - Biografija

dragan milic advokat

Advokat Dragan Milić, osnivač advokatske kancelarije “Milić”, je specijalista za zaštitu podataka o ličnosti, pravo interneta, pravo intelektualne svojine, medija i IT pravo.

Iza sebe ima 15 godina iskustva, što ga čini pionirom u ovim pravnim oblastima u Srbiji.

Dragan Milić je diplomirao na Pravnom Fakultetu, Univerziteta u Beogradu, a od 2006. godine je član Advokatske komore u Beogradu.

Od 2011. godine nalazi se na spisku arbitara Komisije za rešavanje sporova povodom registracije nacionalnih internet domena, pri Privrednoj komori Srbije.

Napisao je veliki broj tekstova vezanih za pravne oblasti kojima se bavi, od kojih su mnogi publikovani ili preuzeti od strane medija i izdavača.

Autor je i priređivač Vodiča kroz autorsko pravo za onlajn medije, čiji je izdavač Asocijacija onlajn medija, a koji je podržalo i Ministarstvo kulture Republike Srbije. Naučni rad “Mogućnost primene blockchain tehnologije u autorskom pravu” objavljen je u prestižnoj godišnjoj publikaciji Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu – “Intelektualna svojina i internet 2018”, prezentovanoj na istoimenoj konferenciji.

Aktivan je učesnik javnih rasprava, inicijativa i edukativnih projekata iz oblasti autorskog, medijskog i prava intelektualne svojine, od kojih je posebno važan projekat Evropske unije – EVLIA.

Angažovan je na Fakultetu za medije i komunikacije kao mentor praktične obuke studenata novinarstva, komunikacija i digitalnih umetnosti u oblastima autorskog, medijskog i internet prava.

Dragan Milić ima iza sebe i veliki broj seminara, konferencija, treninga i radionica u organizaciji različitih udruženja i asocijacija.

Neki od njegovih najznačajnih predavanja i konferencija su:

 • Reporters Without Borders – Media Monitor, Belgrade/Berlin, 2017 – 2019 – Konsultant za monitoring medijske regulative u kontekstu horizontalne i vertikalne medijske koncentracije i neutralnosti interneta, kao i panelista i govornik na prezentaciji projekta za medije
 • Gostujuće predavanje na temu IT prava – Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, maj 2019
 • Konferencija “Ekonomska politika novinskih agencija”, u organizaciji medijske agencije “Beta”, Beograd maj 2019 – panelista
 • Konferencija “Intelektualna svojina i internet”, Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd, April 2019. – predavač
 • Gostujuće predavanje na temu “Odnos naziva internet domena i žiga”, Elektronski fakultet Univerziteta u Nišu, April 2019.
 • Konferencija “Medijski tretman maloletnika u regulativi i praksi” – Centar za edukaciju i razvoj Leskovac – predavač
 • Konferencija “Medijske slobode i autorska prava”, u organizaciji Nezavisnog udruženja novinara Srbije, Beograd, Januar 2019. – moderator i panelista
 • Konferencija “Zaštita podataka o ličnosti”, Hotel Moskva, Beograd, Novembar 2018 – predavač i panelista
 • Konferencija “Digital media conference”, Ohrid, septembar 2018, predavač i panelista
 • Konferencija “Intelektualna svojina i internet”, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Jun 2018 – predavač
 • Promocija rada “Mogućnost primene blockchain tehnologije u autorskom pravu”, objavljenom u godišnjoj publikaciji Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Jun 2018
 • Konferencija “European jurnalism in digital age”, Perast 2018 – učesnik i predavač
 • Gostujuće predavanje na temu “Odnos naziva internet domena i žiga”, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Mart 2018.
 • Crypto party konferencija – Pravni aspekti blockchain tehnologije, Ljubljana, Mart 2018 – Predavač
 • 58th ICANN – konferencija, Copenhagen, 2017 – Učesnik
 • Digital Born Media Carnival, Kotor 2017 – Predavač i workshop mentor
 • Konferencija OEBS and Independent Journalist Association of Vojvodina – sudska praksa u medijskom pravu, 2017 – Panelista
 • „Seminar on Copyright Law – Belgrade“ – Evropski centar za sudije i pravnike, Ministarstvo pravde Kraljevine Luksemburg i Ministarstvo za evropske integracije RS, seminar u Zavodu za intelektualnu svojinu RS, – 04. Decembar 2019 – panelista
 • Seminar GDPR/ZZPL – Poslovna izuzetnost & Komora zaštitnika podataka o ličnosti, Novi Sad, Novembar 2019
 • Konferencija „Mladi online – kada postaje opasno“, Pravni fakultet univerziteta u Beogradu, Novembar 2019, predavač
 • Konferencija “ZZPL – Prvi rezultati primene i najčešće nedoumice u praksi” – Forum Media doo, Hotel Saint Ten, Beograd, Novembar 2019 – predavač i panelista
 • Seminar GDPR/ZZPL – Poslovna izuzetnost & Komora zaštitnika podataka o ličnosti, Beograd, Oktobar 2019

Takođe, advokat Dragan Milić je od domaće javnosti prepoznat kao stručnjak koji ima kapacitet da obučava Data protection officer-e, koji će biti zaduženi za brigu o podacimama u firmama.