Andrej Petrovski - Biografija

Andrej Petrovski

Andrej Petrovski (MSc Sajber forenzike) je direktor centra za brze reakcije na sajber incidente SHARE Fondacije (SHARE CERT). Bavi se različitim aspektima sajber bezbednosti i zaštite podataka o ličnosti. Sertifikovani je eksterni auditor za ISO 27001:2013 standard. Predmet interesovanja su mu takođe otvoreni podaci i nove tehnologije koje se baziraju na algoritamskoj obradi podataka i algoritamskom odlučivanju. Sa multidisciplinarnim timom SHARE Labsa radi na istraživanju različitih internet fenomena na globalnom nivou, te je učestvovao u pisanju više publikacija u oblasti sajber bezbednosti i zaštite podataka o ličnosti.